Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
Nėra duomenų
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717130
Fakso nr.
+37037052718
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Informacijos teikimas asmenims Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje
Paslaugos tikslas – pateikti asmens prašomą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos turimą informaciją (dokumento, teisės akto kopiją, informaciją, susijusią su Vidaus reikalų ministerijos veikla), kai asmuo kreipiasi į Vidaus reikalų ministeriją ir pateikia prašymą.


Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje asmens nurodytu adresu (arba elektroniniu pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) išsiunčiama pažyma apie priimtus dokumentus – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto
Į asmens prašymą atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas; Asmens dokumentų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmeniui pateikta informacija, įteikta prašomo dokumento, teisės akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta Vidaus reikalų ministerijos nuomonė dėl asmens kritikos, pasiūlymų ar pageidavimų.
Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą.

Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.

Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jei prašymą pateikia asmens atstovas, jis turi Vidaus reikalų ministerijai pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniai ir kitos vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos ir įmonės
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052717130
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052718551
El. paštas: bendrasisd@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia prašymą raštu, atvykęs į Vidaus reikalų ministeriją, arba paštu.

Jei pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Vidaus reikalų ministerija kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti.

Jeigu prašomu dokumentu disponuoja kita institucija, pareiškėjo prašymas persiunčiamas šiai institucijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas.

Į asmens prašymą atsakoma – pateikiama asmens prašoma informacija ar dokumentai – raštu arba atsakymas įteikiamas, asmeniui atvykus į Vidaus reikalų ministeriją.


Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Vidaus reikalų ministerijos priimamąjį, atsiuntus paštu ) arba elektroninėmis priemonėmis.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia prašymą elektroninėmis priemonėmis.

Elektroninėmis priemonėmis pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Jei pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Vidaus reikalų ministerija kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti.

Jeigu prašomu dokumentu disponuoja kita institucija, pareiškėjo prašymas persiunčiamas šiai institucijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas.

Atsakymas (prašoma informacija, dokumentai) asmeniui gali būti pateiktas elektroniniais ryšiais, raštu ar įteikiamas asmeniui atvykus į Vidaus reikalų ministeriją.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas; <br/> Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/MdPYoWTmUa
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;<br/> Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;

Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f25b2f02fa511e5b1be8e104a145478
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558;<br/> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558;

Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymas Nr.1V-448 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo;
Nuoroda www.vrm.lt www.lrv.lt
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymas Nr.1V-448 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo;<br/> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymas Nr.1V-448 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo;

Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-557 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“;
Nuoroda www.vrm.ltwww.lrv.lt
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-557 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“;<br/> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-557 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“;

Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
Prašymai
Ne el. būdu teikiama paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia prašymą raštu, atvykęs į Vidaus reikalų ministeriją, arba paštu.

Jei pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Vidaus reikalų ministerija kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti.

Jeigu prašomu dokumentu disponuoja kita institucija, pareiškėjo prašymas persiunčiamas šiai institucijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas.

Į asmens prašymą atsakoma – pateikiama asmens prašoma informacija ar dokumentai – raštu arba atsakymas įteikiamas, asmeniui atvykus į Vidaus reikalų ministeriją.


PAS301
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-01-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems