Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
Telefonas
+37052615177
Faksas
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Informacijos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

1.   Pareiškėjas, norėdamas gauti iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VASPVT) informaciją ar dokumentus, pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokią informaciją ar dokumentus ir kokiu būdu pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktinius duomenis. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymo pateikimo forma – laisva. Prašymai turi būti pasirašyti asmens ar jo atstovo.

2.   Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai pareiškėjui atvykus į VASPVT, siunčiami paštu ar elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. 

3.   Žodiniai prašymai telefonu arba pareiškėjui atvykus į VASPVT gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu ar susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant teisės aktų nustatytos tvarkos.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Informacijos fiziniam ar juridiniam asmeniui pateikimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas, kuriame turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti.
2. Pareiškėjas, pateikdamas prašymą gauti informaciją, susijusią su jo asmens duomenimis, privalo patvirtinti savo tapatybę:
2.1. pateikdamas prašymą VASPVT darbuotojui, priimančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2.2. pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
2.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.

3. Jei asmens vardu į VASPVT kreipiasi jo atstovas, prašyme jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją bei patvirtinti savo tapatybę:
3.1. pateikdamas prašymą VASPVT darbuotojui, priimančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3.2. pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
3.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audra Knyvienė
Pareigos: Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audra.knvviene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Neringa Puidokienė
Pareigos: Sveikatos technologijų skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: neringa.puidokiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Karavackaitė
Pareigos: Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.karavackaite@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimantas Gagys
Pareigos: Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas, laikinai vykdantis Pacientų teisių priežiūros skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rimantas.gagys@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimantas Gagys
Pareigos: Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rimantas.gagys@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Darius Giruckas
Pareigos: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: darius.giruckas@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Markauskienė
Pareigos: Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: indre.markauskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Sruogienė
Pareigos: Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.sruogiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas arba jo atstovas pateikia prašymą atvykęs į VASPVT, išsiunčia jį paštu ar elektroninėmis priemonėmis.
2. VASPVT išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmesti prašymą, nurodant priežastis bei tokio sprendimo apskundimo tvarką, arba informuoja pareiškėją dėl prašymo papildymo.
3. VASPVT, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo VASPVT dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą.
4. VASPVT gali atsisakyti teikti informaciją jeigu :
4.1. pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
4.2. tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos;
4.3. prašoma informacija jau buvo viešai skelbta. Tokiu atveju per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo VASPVT dienos pareiškėjui nurodomas informacijos paskelbimo šaltinis;
4.4. VASPVT tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus VASPVT funkcijoms.
5. Jeigu VASPVT atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Jeigu VASPVT atsisako pateikti informaciją dėl to, kad į prašomą informaciją trečiosios šalys turi autorinių, gretutinių ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises, nurodomas asmuo, kuriam priklauso autorių, gretutinių ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, jeigu tas asmuo žinomas.
Jeigu VASPVT tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia dėl to, kad pasikeitė VASPVT funkcijos, ji neprivalo ir toliau teikti tokios informacijos pareiškėjui.
6. Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai įstaigai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo VASPVT dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, VASPVT iš karto turi informuoti pareiškėją ir nurodyti, į kurią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui palaikyti.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1. Pareiškėjas, norėdamas gauti iš VASPVT informaciją ar dokumentus, pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokią informaciją ar dokumentus ir kokiu būdu pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktinius duomenis. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymo pateikimo forma – laisva. Prašymai turi būti pasirašyti asmens ar jo atstovo.
2. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai pareiškėjui atvykus į VASPVT, siunčiami paštu ar elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
3. Žodiniai prašymai telefonu arba pareiškėjui atvykus į VASPVT gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu ar susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant teisės aktų nustatytos tvarkos.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/sAhLCjWFUm
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"
Pavadinimas VASPVT direktoriaus 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. T1-671 „Dėl darbo reglamento patvirtinimo"
Nuoroda http://www.vaspvt.gov.lt/files/Veikla/Darboreglamentas2018-05-03.pdf
VASPVT direktoriaus 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. T1-671 „Dėl darbo reglamento patvirtinimo" VASPVT direktoriaus 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. T1-671 „Dėl darbo reglamento patvirtinimo"
Pavadinimas VASPVT direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. T1-840 "Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"
Nuoroda http://www.vaspvt.gov.lt/files/Duomenusubjektuteisiutvarkosaprasas2018-06-06galutinis.pdf
VASPVT direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. T1-840 "Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" VASPVT direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. T1-840 "Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Prašymų nagrinėjimas, informacijos teikimas, asmenų aptarnavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
informacijos-schema-002.docx informacijos-schema-002.docx
1. Pareiškėjas arba jo atstovas pateikia prašymą atvykęs į VASPVT, išsiunčia jį paštu ar elektroninėmis priemonėmis.
2. VASPVT išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmesti prašymą, nurodant priežastis bei tokio sprendimo apskundimo tvarką, arba informuoja pareiškėją dėl prašymo papildymo.
3. VASPVT, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo VASPVT dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą.
4. VASPVT gali atsisakyti teikti informaciją jeigu :
4.1. pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
4.2. tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos;
4.3. prašoma informacija jau buvo viešai skelbta. Tokiu atveju per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo VASPVT dienos pareiškėjui nurodomas informacijos paskelbimo šaltinis;
4.4. VASPVT tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus VASPVT funkcijoms.
5. Jeigu VASPVT atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Jeigu VASPVT atsisako pateikti informaciją dėl to, kad į prašomą informaciją trečiosios šalys turi autorinių, gretutinių ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises, nurodomas asmuo, kuriam priklauso autorių, gretutinių ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, jeigu tas asmuo žinomas.
Jeigu VASPVT tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia dėl to, kad pasikeitė VASPVT funkcijos, ji neprivalo ir toliau teikti tokios informacijos pareiškėjui.
6. Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai įstaigai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo VASPVT dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, VASPVT iš karto turi informuoti pareiškėją ir nurodyti, į kurią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui palaikyti.
PAS1975
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-03-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems