Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno tardymo izoliatoriusX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno tardymo izoliatorius
Pavadinimas
Kauno tardymo izoliatorius
Adresas
A. Mickevičiaus g. 11, 44307 Kaunas
Adresas internete
Telefonas
+37037407902
Faksas
+37037407926
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Informacijos teikimo aprašymas

Kauno tardymo izoliatoriaus veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, užregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą.

Prašymus raštu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į įstaigą, atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: faksu ar elektroniniu paštu.

Prašymas raštu, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Asmuo, prašymą teikiantis įstaigai elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu įstaigos elektroninio pašto adresu administracija@kaunoti.lt.

Į prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija. 

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pateiktas atsakymas į prašymą, suteikta informacija, pateiktos dokumentų kopijos

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Atstovaujamo asmens vardu į įstaigą kreipdamasis asmens atstovas prašyme ar skunde turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus duomenis ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Kai prašymą ar skundą institucijai pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Kauno tardymo izoliatorius
Įmonės kodas: 300013972
Įmokos kodas: Mokėjimo paskirtis – „už dokumentų kopijas“
Banko pavadinimas: AB SEB bankas, kodas 70440
Sąskaitos numeris: LT097044060004121269
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dėl pasimatymų su suimtaisiais suteikimo
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037428396
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saugumo valdymo skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037407917
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kriminalinės žvalgybos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037407929
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Resocializacijos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037407923
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Veiklos organizavimo skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037408510
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Turto valdymo skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037428585
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sveikatos priežiūros skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037407957
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Veiksmų, suteikiant informavimo ir konsultavimo paslaugas, sekos schema (pridedama)
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniu paštu). Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Prašymas raštu, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 0.13 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 0.07 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 0.05 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“  Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 519 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1412d050f2e511e88568e724760eeafa/asr
Dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 519 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas patvirtinimo“ Dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 519 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas patvirtinimo“
Pastabos
Asmenų prašymai, kuriuose nėra nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą nenagrinėjami, jeigu įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.
Asmenų prašymai parašyti ne valstybine kalba arba neturintys įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto vertimo į valstybinę kalbą, parašyti neįskaitomai, per 5 darbo dienas nuo prašymo ir pridedamų dokumentų užregistravimo įstaigoje grąžinami asmeniui ir valstybine kalba nurodoma grąžinimo priežastis.
Taip pat nenagrinėjami asmenų atstovų pateikti prašymai, kuriuose nenurodytas jų vardas ir pavardė, adresas, kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, ir atstovaujamojo asmens vardas ir pavardė (jeigu kreipiasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimas (jeigu kreipiasi juridinio asmens vardu) ir nepateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.
Asmenų prašymai, pateikti elektroniniais ryšiais ir nepasirašyti saugiu elektroniniu parašu nenagrinėjami.
Raktažodžiai
Informacijos teikimas, Kauno tardymo izoliatorius
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
informacijos-teikimo-aprasymas-schema.pdf informacijos-teikimo-aprasymas-schema.pdf
Veiksmų, suteikiant informavimo ir konsultavimo paslaugas, sekos schema (pridedama)
PAS592
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-03-20
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems