Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Adresas
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052662981
Fakso nr.
+37052625940
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įrašymas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą

Asmuo, gavęs teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą, turi per 1 metus kreiptis į teisingumo ministrą su prašymu įrašyti jį į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Įrašant į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą patvirtinama, kad asmuo gali dirbti teismo eksperto darbą teismo ekspertizės įstaigoje arba užsiimti privataus teismo eksperto praktika. Tik į Lietuvos Respublikos teismų ekspertų sąrašą įrašytas asmuo gali dirbti teismo eksperto darbą teismo ekspertizės įstaigoje. Prieš įrašant į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą asmuo turi prisiekti Teisingumo ministrui. Asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, prašymą (laisvos formos) gali pateikti tiesiogiai Teisingumo ministerijai, per teismo ekspertizės įstaigą, kurios vadovo sudaryta kvalifikacinė komisija suteikė teismo eksperto kvalifikaciją, siųsti paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, taip pat elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.epaslaugos.lt).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Teisėsaugos institucijų ir įstaigų paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Asmuo įrašomas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą įrašyti į teismo ekspertų sąrašą;
2. Dokumento, liudijančio aukštąjį išsilavinimą, tinkančio pasirinktai teismo ekspertizės rūšiai, kopija;
3. Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto teismo ekspertizės įstaigos vadovo sudarytos kvalifikacinės komisijos, arba Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kitos valstybės institucijos ar tam tikslui sudarytos komisijos, arba įstaigos ar organizacijos, kurioms įgaliojimai suteikti kvalifikaciją tam tikroje srityje nustatyti įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose, išduoto kvalifikaciją liudijančio dokumento asmeniui, turinčiam specialių žinių, kopija;
4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5. Valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad asmuo nebuvo teistas ar pripažintas kaltu dėl Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatytų nusikaltimų arba praėjo Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatyti terminai, jeigu asmuo buvo teistas ar pripažintas kaltu dėl minėtų nusikaltimų, kopiją (kai į teismo ekspertų sąrašą pageidauja būti įrašytas valstybės narės teismo ekspertas).
Pastaba. 2-4 punktuose nurodytų dokumentų kopijų pateikti nereikia, jeigu jeigu asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, jas pateikė Teisingumo ministerijai su prašymu leisti laikyti teisinių žinių egzaminą pagal teisingumo ministro tvirtinamus Asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisijos nuostatus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra duomenų
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Neringa Keršienė
Pareigos: Vyresnioji specialistė
Telefonas: +37052662876
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: neringa.kersiene@tm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: teismo eksperto kontaktinis adresas ir telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos jis sutinka skelbti teismo ekspertų sąraše, taip pat įrašytas patvirtinimas, kad asmuo atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nurodytus Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnyje.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, prašymą ir reikalingų dokumentų kopijas pateikia elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.epaslaugos.lt).
2. Asmens prašymas įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą išnagrinėjamas ne vėliau kaip per dvidešimt kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų kitų reikiamų dokumentų ir kitos reikalingos informacijos gavimo dienos.
3. Asmuo, kuris atitinka Teismo ekspertizės įstatyme nustatytus reikalavimus asmeniui, siekiančiam tapti teismo ekspertu, teisingumo ministro prisaikdinamas ir įrašomas į teismo ekspertų sąrašą teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui.
4. Teisingumo ministro įsakymas dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą pateikiamas per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8ac95860b1f011eab9d9cd0c85e0b745
Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A54F0A26577/asrhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/670c9b20c50111ea997c9ee767e856b4
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 1R-216 „Dėl asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisijos nuostatų ir teisinių žinių programos patvirtinimo“


Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a2fcd820c50111ea997c9ee767e856b4
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 1R-216 „Dėl asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisijos nuostatų ir teisinių žinių programos patvirtinimo“<br/><br/><br/>  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 1R-216 „Dėl asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisijos nuostatų ir teisinių žinių programos patvirtinimo“Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Asmuo, kurio prašymas įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą nepatenkinamas per trisdešimt dienų nuo jo gavimo dienos, turi teisę kreiptis į teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai
Teismo ekspertas, teismo ekspertų sąrašas
PAS29886
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-01-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems