Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Išduoti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių
Neįgaliojo pažymėjimai asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, išduodami ir keičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Neįgaliojo pažymėjimas išduodamas asmeniui (arba jo sutuoktiniui, jo pilnamečiams vaikams, globėjui (rūpintojui) arba jo įgaliotam atstovui, arba asmeniui, atstovaujančiam gyvenamosios vietos savivaldybės socialiniam darbuotojui, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialiniam darbuotojui) (toliau vadinama – asmuo), kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis, pateikus savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.
Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas (išduodant naują pažymėjimą), jeigu:
- pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;
- senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
- pažymėjime yra netikslių įrašų;
- specialiųjų poreikių lygio laikotarpis yra pratęstas arba specialiųjų poreikių lygis yra pakeistas;
- pažymėjimas prarandamas.
Asmuo, norėdamas pakeisti pažymėjimą, savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus: prašymą pakeisti pažymėjimą, nurodydamas keitimo priežastį. Jei pažymėjimo gavėjas nepateikia senojo pažymėjimo, tai pažymėjimo gavėjo prašyme turi būti nurodyta priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis pažymėjimas.
Dėmesio: užsakyti elektroninę neįgaliojo pažymėjimo išdavimo paslaugą, t. y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali tik tas asmuo, kuris turi teisę ją gauti, arba jo sutuoktinis. Elektroniniu būdu pateikti prašymą galima tik deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai. Dėl pažymėjimo išdavimo kitais atvejais (pvz., kai kreipiasi pilnamečiai vaikai ar įvaikiai, globėjas arba rūpintojas) reikia kreiptis savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.
Mokomąjį prašymo pildymo filmuką žiūrėkite https://www.youtube.com/watch?v=fGDGdxmyMCw .
Prašymas tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus pateikiamas Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje Mažeikiuose, Stoties g. 18, Socialinės paramos skyriaus priimamajame, atsakingiems už paslaugos teikimą specialistams, atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, elektroniniu paštu elektroninio pašto adresu laimute.norkuviene@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, ar pateikiant paslaugos užsakymą per Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/.
Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu ar per e. pristatymas informacinę sistemą, arba arba prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kita; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kita
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas neįgaliojo pažymėjimas arba pateikiamas motyvuotas atsakymas dėl paslaugos netenkinmo arba parašoma pateikti papildomus dokumentus.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas, (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmuo atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas) kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis, norėdamas gauti pažymėjimą, Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui pateikia prašymą ir kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:
• Sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo.
• Tais atvejais, kai invalidumo grupės prilyginamos specialiųjų poreikių lygiui, pateikiamas Sprendimas dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, kuriame turi būti įrašytas prilygintas specialiųjų poreikių lygis;
• 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.
Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas, jeigu:
• Pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;
• Senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
• Pažymėjime yra netikslių įrašų;
• Pažymėjimas prarandamas;
• Pažymėjimas keičiamas, išduodant naują pažymėjimą;
Keičiant neįgaliojo pažymėjimą, pateikiami šie dokumentai:
• Prašymas, nurodant keitimo priežastį;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
• 3x4 dydžio nuotrauką .
Sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Norkuvienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė
Telefonas: +37044390685
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laimute.norkuviene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikiamas prašymas Socialinės paramos skyriui.
Paslaugą teikiantis darbuotojas
1. Priima ir registruoja prašymą,
2. Patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti).
4. Pažymėjimas įteikiamas ar išsiunčiamas paštu interesantui (atsižvelgiant į asmens pageidavimą).
5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie https://www.spis.lt/ per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Pažymėjimas įteikiamas ar išsiunčiamas paštu interesantui (atsižvelgiant į asmens pageidavimą)..
5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, telefonu
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004/ZGikRZVuSR
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
Pavadinimas Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu A1-333
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EF6314177C81
Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu A1-333   Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu A1-333
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Išduoti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą, senatvės pensijos amžių
PAS6782
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems