Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas

Išlyga išduodama, kad galima būtų leisti tam tikroje vandens tiekimo objekto teritorijoje ar jos dalyje vandentiekio skirstomuoju tinklu ribotą laikotarpį vartotojams viešai tiekti geriamąjį vandenį, kuriuo vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai yra didesni negu nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Išlyga išduodama tik nustačius, kad jos taikymas nesukels potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus. Išlyga taikoma (daroma) kuo trumpesnį laiką, ne ilgiau kaip trejus metus. Jeigu ketinama antrą kartą taikyti (daryti) nukrypti leidžiančią nuostatą (išlyga), Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) perduoda Europos komisijai patikrinimo medžiagą ir nurodo savo sprendimo antrą kartą taikyti (daryti) nukrypti leidžiančią nuostatą (išlygą) motyvus. Išlyga antrą kartą netaikoma (nedaroma) ilgiau kaip trejus metus. Gavus savivaldybės vykdomosios institucijos prašymą, NVSC gali prašyti Europos Komisijos leisti trečią kartą taikyti (daryti) nukrypti leidžiančią nuostatą (išlygą). Sprendimą dėl tokio prašymo Europos Komisija priima per tris mėnesius. Išlyga trečią kartą taikoma neilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Savivaldybės vykdomosios institucijos prašymas pateikiamas raštu bet kokiu būdu (tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu (pasirašant elektroniniu parašu)). Išlyga atiduodama tiesiogiai atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu. NVSC per du mėnesius praneša Europos Komisijai apie visas nukrypti leidžiančias nuostatas (išlygas), taikomas (daromas) kiekvienai individualiai geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai, tiekiančiai vidutiniškai daugiau kaip 1000 kubinių metrų geriamojo vandens per parą arba geriamuoju vandeniu aprūpinančiai daugiau kaip 5000 asmenų, išskyrus nukrypti leidžiančias nuostatas (išlygas), taikomas (daromas) vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo III skyriaus 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota išlyga dėl geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Laisvos formos prašymą;
2. dokumentus, kuriuose būtų nurodyta ši informacija apie konkrečią vandens tiekimo objekto teritoriją ar jos dalį:
2.1. toksinio (cheminio) rodiklio ar parametro vertės geriamajame vandenyje neatitikties nustatytiems reikalavimams priežastis ir išlygos taikymo motyvai;
2.2. konkretus toksinis (cheminis) rodiklis ar parametro vertė, atitinkami ankstesnės priežiūros rezultatai: tyrimų skaičius, rodiklio ar parametro mažiausia ir didžiausia vertės bei mediana (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį);
2.3. siūloma didžiausia laikinoji leidžiama rodiklio ar parametro vertė;
2.4. geografinė teritorija;
2.5. per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis;
2.6. gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius;
2.7. maisto tvarkymo subjektų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas (rodiklio ar parametro vertės pažeidimo poveikio kiekvieno maisto tvarkymo subjekto gaminamų galutinių produktų saugai tikimybės įvertinimas), sąrašas, raštu suderintas su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba;
2.8. siūloma programinės priežiūros tvarka, raštu suderinta su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba;
2.9. priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ar parametro vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės;
2.10. numatoma gyventojų informavimo tvarka;
2.11. siūloma išlygos taikymo laikotarpio trukmė.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saulius Majus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas,
Pareigos: Produktų vertinimo skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052780682
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052649664
El. paštas: saulius.majus@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Savivaldybės vykdomoji institucija pateikia laisvos formos prašymą
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176/hgcjCnKNmv
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/QHKOCbzzGH
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei išdavimas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS32054
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-06-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems