Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 44 52229
Fakso nr.
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Išmokos vaikui skyrimas
Išmoka vaikui skiriama vienam iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų (turimam vieninteliam iš tėvų), ar globėjui (rūpintojui), jeigu jie ir vaikas (vaikai) nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje.
Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (28,5 Eur) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur).
Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (28,5 Eur) išmoka per mėnesį, nevertinant gaunamų pajamų.
Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (15,2 Eur) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur).
Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (15,2 Eur) išmoka per mėnesį, nevertinant gaunamų pajamų.
Kai bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų, išmoka vaikui mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu vyresni kaip 18 metų vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi besimokantys ir dirbantys moksleiviai ar studentai, jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (102 Eur).
Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu nepilnametis yra emancipuotas, susituokęs, suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu.
Vidutinės bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas arba, jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas.
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti pateikimo dienos.
Išmoka skiriama 12 mėnesių, o pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos skyrimo asmuo turi kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas už praėjusius kalendorinius metus.
Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, teisė į išmoką vaikui nustatoma vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemos koordinavimo reglamentais.
Išmoka vaikui mokama už praėjusį mėnesį.
Asmuo tiesiogiai kreipiasi į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių arba seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus bei pildo prašymą arba teikia prašymą elektroniniu būdu per elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/
Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų, paskirta išmoka pervedama į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą banke.
Atsisakymas skirti išmoką vaikui išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Vaiko gimimas; Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Periodiškai pervedami pinigai į pareiškėjo nurodytą sąskaitą
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas (forma SP-3 (A1);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (originalas);
3. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
4. mokymo įstaigos pažyma, kad asmuo mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje, jeigu duomenų apie mokymąsi nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
6. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
7. įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
8. asmeninė banko sąskaita.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Leandra Bukauskienė
Pareigos: Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja
Telefonas: 844460333
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lendra.bukauskiene@telsiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Seniūnijų gyventojai kreipiasi į savo seniūnijas. Informacija teikiama telefonais:
DEGAIČIŲ seniūnija – (8 444) 453 69, (8 444) 45 383;
GADŪNAVO seniūnija – (8 444) 41 791;
LUOKĖS seniūnija – (8 444) 43 145;
NEVARĖNŲ seniūnija – (8 444) 44 142;
RYŠKĖNŲ seniūnija – (8 444) 72 188; (8 444) 72 133;
TRYŠKIŲ seniūnija – (8 444) 79 339;
UPYNOS seniūnija – (8 444) 44 745;
VARNIŲ seniūnija – (8 444) 47 431,(8 444) 47 445;
VIEŠVĖNŲ seniūnija – (8 444) 43 571;
ŽARĖNŲ seniūnija – (8 444) 40 545.
Dokumentai priimami:
I, II, III, IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val.,
V nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 15.45 val.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis – el. parašas arba per el. bankininkystę;
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/ZATFLRSPPO
Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai <br/> Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai

Pavadinimas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/knwhBSGyhm
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Specialistas, teikiantis paslaugą, įsitikina asmens tapatybe ir suteikia visą informaciją apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį, patikrina, ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai (originalai).
Raktažodžiai
išmoka vaikui
PAS4217
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-07-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems