Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Išmokų iš Garantinio fondo skyrimas ir mokėjimas
Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės darbuotojams neišmokėtos išmokos mokamos iš Garantinio fondo lėšų pagal darbdavio administratoriaus (toliau – DA) per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) pateiktą paraišką.
Garantinį fondą administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba). DA pateiktas paraiškas skirti lėšas iš Garantinio fondo nagrinėja ir vertina, teisę gauti išmokas iš Garantinio fondo nustato ir išmokų darbuotojams apskaičiavimo teisingumą tikrina bei Garantinio fondo lėšų pervedimo sutartis sudaro Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – Fondo valdybos Alytaus skyrius).
Iš Garantinio fondo lėšų darbuotojams gali būti skiriamos šios išmokos:
1. darbo užmokestis;
2. kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas;
3. išeitinė išmoka;
4. apmokėjimas už prastovą (užmokestis/kompensacija už priverstinės pravaikštos laiką);
5. žalos atlyginimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė nepereina valstybei pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skirta išmoka iš Garantinio fondo
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
DA ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos ar kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti kreditorių reikalavimus priėmimo dienos per EDAS teikia Paraišką-pranešimą (forma PR-GF) dėl lėšų iš Garantinio fondo skyrimo bankrutuojančios įmonės darbuotojams neišmokėtoms išmokoms sumokėti. Prie paraiškos-pranešimo privalo būti pridėti:
1. įsiteisėjusios teismo nutarties arba kreditorių susirinkimo nutarimo, kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, dėl darbuotojų reikalavimų, susijusių su darbo santykiais, tvirtinimo ir (ar) tikslinimo kopija (privaloma);
2. pažyma apie įmonės valdymo organus ir jų narius (privaloma);
3. įsiteisėjusios teismo nutarties dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo kopija (jei taikomas šis procesas) (privaloma);
4. pažyma apie darbdavio juridinio asmens savininką arba dalyvius (fizinius asmenis), jiems nuosavybės teise priklausantį (-iusį) akcijų (pajų, dalių) skaičių, giminystės ryšius tarp darbuotojų ir juridinio asmens dalyvių (privaloma);
5. darbo užmokesčio priskaitymo dokumentų, patvirtinančių darbdavio įsiskolinimą darbuotojams pagal prašomas išmokų iš Garantinio fondo rūšis, kopijos (jeigu yra);
6. darbo laiko apskaitos žiniaraščių (jeigu darbo užmokesčio priskaitymo dokumentuose nenurodyta dirbtų ir (ar) ne darbo dienų) kopijos (jeigu yra);
7. darbo užmokesčio už laikotarpį, pagal kurį darbuotojams apskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis piniginei kompensacijai už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinei išmokai, apmokėjimui už prastovą apskaičiuoti, priskaitymo dokumentų kopijos (jeigu yra);
8. užpraeito kalendorinio ketvirčio, buvusio prieš darbuotojo atleidimo dieną, darbo užmokesčio priskaitymo dokumentų kopijos, jeigu už šio ketvirčio mėnesius darbdavio pateiktuose SAM pranešimuose ir jų prieduose apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas nurodytos kitos sumos (paprašius skyriui);
9. darbdavio įsakymų dėl prastovų laiko ir apmokėjimo nustatymo kopijos (paprašius skyriui);
10. dokumentų, patvirtinančių nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos nustatymo faktą ir teismo sprendimų, darbdavio įsakymų ar kitų dokumentų dėl žalos atlyginimo apskaičiavimo (darbo užmokesčio pažymos arba darbo užmokesčio priskaitymo dokumentų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių (jeigu darbo užmokesčio priskaitymo dokumentuose nenurodyta dirbtų dienų skaičius bei darbuotojo darbo grafikas, o jo nesant – įmonės darbo grafikas), pažymos apie nustatytą darbingumo netekimą) kopijos (jeigu mokamas žalos atlyginimas);
11. kitų Garantinio fondo lėšų poreikį patvirtinančių dokumentų kopijos.
DA privalo pateikti kiekvieno asmens reikalavimo sumą pagrindžiančius dokumentus, jeigu paraiškoje nurodoma 20 ar mažiau darbuotojų (jeigu darbuotojų yra daugiau – konkretaus asmens dokumentai pateikiami Fondo valdybos teritorinio skyriaus prašymu).
Skiriant išmokas iš Garantinio fondo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo suformuojamas Garantinio fondo lėšų pervedimo sutarties projektas, kurį pasirašius darbdavio administratoriui ir Fondo valdybos Alytaus skyriaus direktoriaus įgaliotam valstybės tarnautojui, pervedamos lėšos išmokų iš Garantinio fondo mokėjimui.
Alytaus TS išnagrinėja DA pateiktą paraišką-pranešimą (forma PR-GF) ne vėliau kaip per 20 d. nuo paskutinio dokumento gavimo dienos. DA per EGAS turi galimybę pateikti galutinę paraišką PR-GF ir joje papildomai nurodyti prašomą sumą už kredito pervedimus, paraiškos rengimo išlaidas, kai bankroto procedūra vyksta supaprastinto bankroto tvarka.
Gavęs galutinę paraišką, Alytaus TS ne vėliau kaip per 5 d. d. priima sprendimą dėl lėšų iš Garantinio fondo skyrimo.
DA per 30 d. nuo Garantinio fondo lėšų pervedimo į sutartyje nurodytą sąskaitą dienos perveda darbuotojams jiems skirtas išmokas ir, atsiskaitęs su darbuotojais, per EDAS pateikia pranešimą (forma PR-MO) apie lėšų iš Garantinio fondo išmokėjimą darbuotojams.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Paraiškas skirti lėšas iš Garantinio fondo nagrinėja ir Garantinio fondo lėšų pervedimo sutartis sudaro Fondo valdybos Alytaus skyriaus, klientus konsultuoja visi Fondo valdybos teritoriniai skyriai ir Sodros informacijos centras.
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės darbuotojams neišmokėtos išmokos mokamos iš Garantinio fondo lėšų pagal darbdavio administratoriaus (toliau – DA) per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) pateiktą paraišką.
Garantinį fondą administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba). DA pateiktas paraiškas skirti lėšas iš Garantinio fondo nagrinėja ir vertina, teisę gauti išmokas iš Garantinio fondo nustato ir išmokų darbuotojams apskaičiavimo teisingumą tikrina bei Garantinio fondo lėšų pervedimo sutartis sudaro Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – Fondo valdybos Alytaus skyrius).
Iš Garantinio fondo lėšų darbuotojams gali būti skiriamos šios išmokos:
1. darbo užmokestis;
2. kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas;
3. išeitinė išmoka;
4. apmokėjimas už prastovą (užmokestis/kompensacija už priverstinės pravaikštos laiką);
5. žalos atlyginimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė nepereina valstybei pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas darbo kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89
darbo kodeksas darbo kodeksas
Pavadinimas Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=613244607e7011e6b969d7ae07280e89
Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas
Pavadinimas Garantinio fondo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D41627F8949B
Garantinio fondo nuostatai Garantinio fondo nuostatai
Pavadinimas Įmonių bankroto įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0808D5C392B2/BwBjQcBHHw
Įmonių bankroto įstatymas Įmonių bankroto įstatymas
Pavadinimas Fizinių asmenų bankroto įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424561/PWHbVhvHRt
Fizinių asmenų bankroto įstatymas Fizinių asmenų bankroto įstatymas
Pavadinimas Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B98B417E564
Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Išmokos iš Garantinio fondo
PAS32805
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems