Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įstatymų nustatytos informacijos teikimas asmenims
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus suteikti įstatymų nustatytą informaciją.
Asmenys turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
Asmenys, kurių veiksmai (neveikimas) Inspekcijai skundžiami, ir tretieji suinteresuoti asmenys, kurių teisėms ir pareigoms Inspekcijos nagrinėjamo prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimas ir atsakymas turės tiesioginį poveikį, turi teisę pateikti prašymus susipažinti su prašymo, skundo ar pranešimo ir jo priedų, taip pat atsakymo į prašymą, skundą ar pranešimą turiniu.
Asmenys turi teisę pateikti Inspekcijai ir kitokio pobūdžio prašymus suteikti informaciją pagal Inspekcijos kompetenciją (pvz., pateikti Inspekcijos išduotų dokumentų kopijas ir pan.).
Asmenų prašymai suteikti informaciją gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba faksimiliniu ryšiu), elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu.
Žodinis prašymas gali būti išdėstomas kiekvienam Inspekcijos darbuotojui. Inspekcijos darbuotojas, neturintis įgaliojimų ar kompetencijos atsakyti į žodinį prašymą, nurodo Inspekcijos darbuotoją (pagal poreikį Inspekcijos administracijos padalinio, kuriame jis dirba, adresą, kabineto numerį, telefono numerį), į kurį asmuo turėtų kreiptis. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, į kuriuos galima atsakyti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Inspekcijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
Į asmenų prašymus suteikti informaciją atsakoma tokiu būdu, kokiu jie pateikti, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
1) Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349;
4) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5;
5) Inspekcijos viršininko 2013 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1V-102 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos asmenų prašymo, pranešimo ir skundo formų patvirtinimo“.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Į asmenų prašymus suteikti informaciją atsakoma tokiu būdu, kokiu jie pateikti, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenų prašymai suteikti informaciją gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba faksimiliniu ryšiu), elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu. Žodinis prašymas gali būti išdėstomas kiekvienam Inspekcijos darbuotojui. Inspekcijos darbuotojas, neturintis įgaliojimų ar kompetencijos atsakyti į žodinį prašymą, nurodo Inspekcijos darbuotoją (pagal poreikį Inspekcijos administracijos padalinio, kuriame jis dirba, adresą, kabineto numerį, telefono numerį), į kurį asmuo turėtų kreiptis. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, į kuriuos galima atsakyti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Inspekcijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052722748
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052723620
El. paštas: info@vtpsi.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Inspekcijos administracijos padaliniai pagal kompetenciją (kontaktinė informacija skelbiama Inspekcijos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“)
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Asmenų prašymai suteikti informaciją gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba faksimiliniu ryšiu), elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu. Žodinis prašymas gali būti išdėstomas kiekvienam Inspekcijos darbuotojui. Inspekcijos darbuotojas, neturintis įgaliojimų ar kompetencijos atsakyti į žodinį prašymą, nurodo Inspekcijos darbuotoją (pagal poreikį Inspekcijos administracijos padalinio, kuriame jis dirba, adresą, kabineto numerį, telefono numerį), į kurį asmuo turėtų kreiptis. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, į kuriuos galima atsakyti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Inspekcijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Kaina tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349;
4) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5;
5) Inspekcijos viršininko 2013 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1V-102 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos asmenų prašymo, pranešimo ir skundo formų patvirtinimo“.
Nuoroda http://www.vtpsi.lt/node/1085
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir  savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;<br/>2) Viešojo administravimo įstatymas;<br/>3) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349;<br/>4) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5;<br/>5) Inspekcijos viršininko 2013 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1V-102 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos asmenų prašymo, pranešimo ir skundo formų patvirtinimo“.<br/> Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349;
4) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5;
5) Inspekcijos viršininko 2013 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1V-102 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos asmenų prašymo, pranešimo ir skundo formų patvirtinimo“.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Inspekcijos administracijos padaliniai pagal kompetenciją (kontaktinė informacija skelbiama Inspekcijos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“)
PAS31574
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems