Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Išvadų pagal savivaldybių institucijos pateiktus dokumentus, ar numatoma statyba ir veikla atitinka LR pajūrio juostos įstatymo 5 str. nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus, rengimas
Inspekcija rengia išvadas pagal savivaldybių institucijos pateiktus dokumentus, ar
numatoma statyba ir veikla atitinka LR pajūrio juostos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3091) 5 str. nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus ir teikia juos Aplinkos ministerijai.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Pradedant statybas / rekonstrukciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išvados pagal savivaldybių institucijos pateiktus dokumentus, ar numatoma statyba ir veikla atitinka LR pajūrio juostos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3091) 5 str. nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus, parengimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymą pritarti numatomo naujo statinio (-ių) statybai pajūrio juostoje ir projektinius pasiūlymus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimgaudas Ališauskas
Pareigos: Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052722138
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 5 27 23620
El. paštas: r.alisauskas@vtpsi.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norėdamas gauti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje, statytojas kreipiasi į savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą pritarti numatomo naujo statinio (-ių) statybai ir projektinius pasiūlymus.
Savivaldybės administracija prašymą ir projektinius pasiūlymus apsvarsto viešai ir, surinkusi už atitinkamų veiklos sričių priežiūrą atsakingų valstybės institucijų (pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą kompetenciją) bei kitų suinteresuotų organizacijų pasiūlymus, juos apibendrina bei per vieną mėnesį nuo prašymo užregistravimo dienos perduoda Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija). Inspekcija pagal gautus dokumentus (projektinius pasiūlymus, viešo svarstymo išvadas ir suinteresuotų institucijų ir organizacijų pasiūlymus) parengia išvadą, ar numatoma statyba ir veikla atitinka Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus. Parengtą išvadą ir su ja susijusius dokumentus Inspekcija per vieną mėnesį nuo dokumentų gavimo dienos pateikia Aplinkos ministerijai.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vtpsi.lt/node/1050
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LR pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091)
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803)
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453940
LR pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091)<br/>Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803)<br/>Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)<br/> LR pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091)
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803)
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
pajūrio juosta
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norėdamas gauti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje, statytojas kreipiasi į savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą pritarti numatomo naujo statinio (-ių) statybai ir projektinius pasiūlymus.
Savivaldybės administracija prašymą ir projektinius pasiūlymus apsvarsto viešai ir, surinkusi už atitinkamų veiklos sričių priežiūrą atsakingų valstybės institucijų (pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą kompetenciją) bei kitų suinteresuotų organizacijų pasiūlymus, juos apibendrina bei per vieną mėnesį nuo prašymo užregistravimo dienos perduoda Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija). Inspekcija pagal gautus dokumentus (projektinius pasiūlymus, viešo svarstymo išvadas ir suinteresuotų institucijų ir organizacijų pasiūlymus) parengia išvadą, ar numatoma statyba ir veikla atitinka Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus. Parengtą išvadą ir su ja susijusius dokumentus Inspekcija per vieną mėnesį nuo dokumentų gavimo dienos pateikia Aplinkos ministerijai.
PAS20292
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems