Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pavadinimas
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717177
Fakso nr.
+37052718921
Darbo laikas
I, III 8:00 – 17:00, II, IV 8:00 – 18.00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų ir išrašų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Pareiškėjo (fizinio asmens) prašymas ir kiti būtini dokumentai Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiami pareiškėjui ar jo atstovui tiesiogiai atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba teikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą. Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis užsienyje, prašymą ir kitus būtinus dokumentus Informatikos ir ryšių departamentui gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę. Pareiškėjo (juridinio asmens) prašymas ir kiti būtini dokumentai Informatikos ir ryšių departamentui pateikiami juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą. Fizinio ar juridinio asmens, dalyvaujančio viešųjų pirkimų procedūroje, prašymas Informatikos ir ryšių departamentui gali būti pateikiamas valstybės įmonėje Registrų centre. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigos paklausimą Informatikos ir ryšių departamentui pateikia paštu, elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Pažymą ar išrašą atsiimti galima fiziniam asmeniui ar jo atstovui, juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą, gauti registruotu paštu prašyme nurodytu adresu arba pažyma ar išrašas pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą. Finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms (turinčioms draudimo veiklos licencijas) pažyma išsiunčiama registruotu paštu. Jeigu fizinio ar juridinio asmens, dalyvaujančio viešųjų pirkimų procedūroje, prašymas buvo pateiktas valstybės įmonei Registrų centrui, Informatikos ir ryšių departamentas automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais perduoda pažymos duomenis Valstybės įmonei Registrų centrui, kuris šiuos duomenis pateikia Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (fizinį ar juridinį asmenį) pažymoje.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pateikiami Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų pažyma ar išrašas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fizinis asmuo pateikia:
1. kreipdamasis tiesiogiai:
a) užpildytą nustatytos formos prašymą;
b) galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) ar jo kopiją, patvirtintą notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka (jei prašymą pateikia pareiškėjo atstovas);
c) atlyginimo už pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas dėl pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka);
d) atstovavimą liudijantį dokumentą (jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas)
2. siunčiant prašymą paštu, per pasiuntinį ar elektroninėmis ryšio priemonėmis:
a) užpildytą nustatytos formos prašymą;
b) galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso, leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka;
c) atlyginimo už pažymos ar išrašo sumokėjimą patvirtinančio dokumentas ar jo kopija (jeigu prašymas dėl pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka);
d) galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą liudijančio dokumento kopijas, patvirtintas notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka (jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas)

Juridinis asmuo pateikia:
1. juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo kreipdamasis tiesiogiai:
a) užpildytą nustatytos formos prašymą;
b) galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
c) atlyginimo už Registro pažymą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas dėl pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka);
d) įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Prašymai Informatikos ir ryšių departamentui gali būti pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą.Pareiškėjams (fiziniams ir juridiniams asmenims) kreipiantis elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą, suteikiama galimybė užpildyti elektroninę prašymo formą. Užpildžius elektroninę prašymo formą, pasiūloma atlikti mokėjimą elektroniniu būdu arba suformuojamas mokėjimo pavedimas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Įmonės kodas: 188774822
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT317300010099475423
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teistumo informacijos tvarkymo skyrius
Pareigos: Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052717077
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: donatas.valiukas@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymų formos pateikiamos Informatikos ir ryšių departamento interneto svetainėje:
1. https://www.ird.lt/lt/paslaugos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-iknr-paslaugos/registro-pazymos-ar-israso-uzsakymas-gyventojams
2. https://www.ird.lt/lt/paslaugos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-iknr-paslaugos/registro-pazymos-ar-israso-uzsakymas-verslui
3. https://www.ird.lt/lt/paslaugos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-iknr-paslaugos/registro-pazymos-ar-israso-uzsakymas-valstybes-ar-savivaldybiu-institucijoms-ir-istaigoms
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugos teikimo procesas nurodytas elektroninės paslaugos teikimo schemose
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos<br/>įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir<br/>savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A/vHQgxeujLp
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo<br/>įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C511E34B145B
Lietuvos Respublikos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro<br/>įstatymas Lietuvos Respublikos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
įstatymas

Pavadinimas Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo ir
veiklos pradžios nustatymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06B775BD45C3
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos<br/>Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl<br/>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo ir<br/>veiklos pradžios nustatymo“ Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo ir
veiklos pradžios nustatymo“

Pavadinimas Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąrašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio
20 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Atlyginimo už Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro
informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 815 redakcija)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D8C59A1D6096/cgFuAAcWEj
Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro<br/>duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąrašas,<br/>patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio<br/>20 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Atlyginimo už Įtariamųjų,<br/>kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro<br/>informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 815 redakcija) Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąrašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio
20 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Atlyginimo už Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro
informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 815 redakcija)

Pavadinimas Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir
duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Informatikos ir ryšių
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 5V-67 „ Dėl Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo
taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.686431320CEA/ueCFzBRdvU
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir<br/>duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Informatikos ir ryšių<br/>departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos<br/>direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 5V-67 „ Dėl Įtariamųjų,<br/>kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo<br/>taisyklių patvirtinimo“ Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir
duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Informatikos ir ryšių
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 5V-67 „ Dėl Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo
taisyklių patvirtinimo“

Pavadinimas Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 5V-415 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c65b8db0513a11e5b0f2b883009b2d06
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 5V-415 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;<br/> Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 5V-415 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė, išduodant pažymą ar išrašą, tarpinė - teikiant pažymos duomenis valstybės įmonei Registrų centrui, išduodančiam Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (fizinį ar juridinį asmenį) pažymą.

Pažymoje ar išraše fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data) nurodomi pagal pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pagal prašyme nurodytą vieną pažymos ar išrašo gavimo tikslą teikiamas viena pažyma ar išrašas, neribojant egzempliorių kiekio.

Pareiškėjams sudaroma galimybė tikrinti pažymos ar išrašo rengimo eigą (prašymo užregistravimo, pažymos ar išrašo parengimo, įteikimo arba išsiuntimo datą ir laiką).

Juridinio asmens vadovas, pasirinkęs elektroninį prašymo pateikimo būdą per elektroninių paslaugų portalą, elektroninių paslaugų portale gali įgalioti (arba atšaukti įgaliojimą) kitą asmenį pateikti prašymą Informatikos ir ryšių departamentui.

Pateikus prašymą dėl pažymos apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje ar pažymos apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūroje, išdavimo elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą, juridinio asmens vadovo, ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir juridinio asmens buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, sutikimai teikti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre tvarkomus jų duomenis įgaliotiems asmenims pateikiami ir atšaukiami elektroniniu būdu elektroninių paslaugų portale.

Detalesnė informacija apie pažymų ir išrašų teikimą pateikiama Informatikos ir ryšių departamento interneto svetainėje adresu: https://www.ird.lt/lt/paslaugos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-iknr-paslaugos
Raktažodžiai
Teistumas, teistumo pažyma, registro pažyma, registro išrašas
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems