Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Jaunimo projektų rėmimas
Kiekvienų metų pradžioje Joniškio rajono savivaldybė skelbia spaudoje viešą konkursą dėl jaunimo projektų rėmimo.
Per skelbime numatytą laikotarpį paraiškų dėl jaunimo projektų rėmimo teikėjai turi pateikti užpildytą paraiškos formą jaunimo reikalų koordinatoriui.
Finansinė parama teikiama:
1. jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimo projektams, konferencijoms, seminarams, akcijoms, skirtoms savivaldybės jaunimo politikos situacijai analizuoti, problemoms formuluoti ir spręsti;
2. jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimo projektams;
3. projektams, skirtiems socialinę atskirtį patiriantiems jauniems žmonėms (neįgaliems, socialiai remtiniems, neturintiems darbo, nuolatinės gyvenamosios vietos, nesimokantiems) padėti;
4. projektams, skirtiems jaunimo sveikatingumui stiprinti, sveikai gyvensenai propaguoti;
5. jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo projektams, skirtiems organizuoti jaunimo mainus (kitos šalies istorinei, politinei, kultūrinei, socialinei aplinkai pažinti);
6. jaunimo informacinės veiklos plėtojimo projektams, jaunimui skirtai informacijai skleisti.
Paraiškas gali teikti:
1. Joniškio rajono jaunimo nevyriausybinės organizacijos, t. y. visuomeninės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos ir asociacijos (toliau - organizacijos) bei jų struktūriniai padaliniai;
2. Joniškio rajono bendruomenėse veikiančios religinės organizacijos;
3. Joniškio rajono mokyklų moksleivių savivaldos institucijos;
4. neformalios jaunimo grupės, t. y. asmenų nuo 14 iki 29 metų amžius grupės (toliau - asmenų grupės).
Paraiškas svarsto Jaunimo reikalų taryba.
Lėšų jaunimo projektams finansuoti skiria Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Jaunimo tarybos rekomendacijas.
Jaunimo reikalų koordinatorius raštu informuoja paraiškų teikėjus apie paraiškų svarstymo rezultatus.
Lėšų gavėjas su Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu jaunimo reikalų koordinatoriumi pasirašo finansinės paramos sutartį.
Finansavimas skiriamas nuo sutarties sudarymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
Įgyvendinęs projektą, lėšų gavėjas turi pateikti jaunimo reikalų koordinatoriui projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Projekto rėmimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraiška dėl projekto rėmimo
2. Organizacijos, kurios vardu bus vykdomas finansavimas ir atsiskaitymas, registracijos pažymėjimo kopija
3. Finansinės paramos sutartis
4. Projekto įgyvendinimo ataskaita (po projekto įgyvendinimo)
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Erika Šivickaitė
Pareigos: Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė
Telefonas: 842669146
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: erika.sivickaite@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1. Paraiškos forma
2. Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma
3. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223790
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=226938
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=5884
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. A-462 „Dėl Jaunimo projektų rėmimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda http://www.joniskis.lt/docs/Docs/chooseDoc.php?id=3430
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. A-462 „Dėl Jaunimo projektų rėmimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto nuostatų patvirtinimo“ Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. A-462 „Dėl Jaunimo projektų rėmimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto nuostatų patvirtinimo“
Pastabos
Paslauga galutinė
Raktažodžiai
jaunimo, projektai, rėmimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS4914
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-10-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems