Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
Telefonas
+37042669140
Faksas
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos dokumentų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas
Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos dokumentų kopijos, nuorašai, išrašai išduodami fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti tokią informaciją.
Asmuo turi pateikti raštišką prašymą (tiesiogiai arba atsiųsti paštu ar per pasiuntinį) Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Livonijos g. 4, 84124 Joniškis).
Asmeniui neteikiama privati informacija apie kitą asmenį.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti / pakeisti asmens dokumentus
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotos kopijos, nuorašai, išrašai
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas išduoti kopiją, nuorašą ar išrašą
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai kreipiamasi dėl privačios informacijos)
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Zita Kalinauskienė
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus sekretorė
Telefonas: 842669141
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zita.kalinauskiene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Lapukienė
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus vedėja
Telefonas: 842669144
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.lapukiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Patikrinama, ar visi gauti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus. Prašymas užregistruojamas gavimo dieną registre R. Asmens pageidavimu įteikiama ar per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo savivaldybės administracijoje išsiunčiama užregistruoto prašymo kopija. Prašymas ir jo priedai skenuojami.
Patikrinama pateikta informacija - ar užtenka paieškai vykdyti. Jeigu dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų arba pateiktos informacijos nepakanka paieškai vykdyti, asmuo informuojamas raštu apie prašyme esančius trūkumus ir nurodoma, kaip pateikti papildomą informaciją.
Parengta dokumento kopija ar išrašas pažymimas specialiąja žyma ir kopijos, nuorašo, išrašo tikrumas patvirtinamas kanceliarijos sekretoriaus parašu ir kanceliarijos antspaudu („Kanceliarija 1“ ar „Kanceliarija 2“).
Parengtas atsakymas teikiamas pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui.
Pasirašytas atsakymas registruojamas - registre R daroma žyma apie atsakymą į prašymą.
Prašymo originalas segamas į dokumentų bylą 11.7 kartu su užregistruoto atsakymo kopija.
Iškilus neaiškumų kreipiamasi į kanceliarijos vedėją.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=83679
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23066
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=94745
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303479
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875  „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417832
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. A-466 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda http://www.joniskis.lt/docs/Docs/chooseDoc.php?id=3310
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. A-466 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. A-466 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
Kopija, nuorašas, išrašas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.pdf schema.pdf
Patikrinama, ar visi gauti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus. Prašymas užregistruojamas gavimo dieną registre R. Asmens pageidavimu įteikiama ar per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo savivaldybės administracijoje išsiunčiama užregistruoto prašymo kopija. Prašymas ir jo priedai skenuojami.
Patikrinama pateikta informacija - ar užtenka paieškai vykdyti. Jeigu dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų arba pateiktos informacijos nepakanka paieškai vykdyti, asmuo informuojamas raštu apie prašyme esančius trūkumus ir nurodoma, kaip pateikti papildomą informaciją.
Parengta dokumento kopija ar išrašas pažymimas specialiąja žyma ir kopijos, nuorašo, išrašo tikrumas patvirtinamas kanceliarijos sekretoriaus parašu ir kanceliarijos antspaudu („Kanceliarija 1“ ar „Kanceliarija 2“).
Parengtas atsakymas teikiamas pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui.
Pasirašytas atsakymas registruojamas - registre R daroma žyma apie atsakymą į prašymą.
Prašymo originalas segamas į dokumentų bylą 11.7 kartu su užregistruoto atsakymo kopija.
Iškilus neaiškumų kreipiamasi į kanceliarijos vedėją.
PAS3692
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-10-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems