Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio arba nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos priėmimas
Kauno miesto savivaldybės administracijos klientų aptarnavimo skyrius priima juridinių asmenų prašymus suteikti mokesčių lengvatas
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Juridiniams asmenims suteikta valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvata
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Juridiniai asmenys kartu su prašymu turi pateikti prašymo pagrįstumą patvirtinančius dokumentus
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irma Stulauskienė
Pareigos: Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyrio vyriausioji specialistė
Telefonas: +37037423869
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037424057
El. paštas: irma.stulauskiene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Zita Kazakevičienė
Pareigos: Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyrio vyriausioji specialistė
Telefonas: +37037423816
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037424057
El. paštas: zita.kazakeviciene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Juridiniams asmenims, kuriems per paskutinius kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų (išskyrus juridinius asmenis, nurodytus 2, 5, 7 ir 8 punktuose), gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jei:

1. juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą ir nekilnojamasis turtas jam priklauso nuosavybės teise;

2. juridinio asmens naudojami statiniai ir žemės sklypai yra Centro seniūnijoje (Senamiestyje ir Naujamiestyje) ir šis asmuo atlieka statinių fasadų ar stogų tvarkomuosius statybos darbus ir (ar) tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus šioje teritorijoje esantiems pastatams. Mokesčio lengvata suteikiama, jei juridinis asmuo atlieka šiuos darbus: išorės sienų ir pamatų restauravimą, stiprinimą; fasado tinkavimą, dažymą; langų ir išorės durų keitimą, dažymą, neįgaliųjų įeigos įrengimą; stogo keitimą ir remontą; lietvamzdžių įrengimą, keitimą. Mokesčio lengvatos dydis – iki 50 procentų atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo tvarkymo darbų sumos, bet ne daugiau kaip 50 procentų deklaruotinos mokesčių sumos tų metų, kuriais buvo užbaigti statinių fasadų ar stogų kompleksiniai tvarkymo darbai;

3. juridinis asmuo yra labdaros organizacija ar fondas, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondo įstatymą, ir žemė jam priklauso nuosavybės teise;

4. juridinis asmuo veikia pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir viena iš dalininkių yra Savivaldybė;

5. juridinis asmuo yra nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas ar Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir kuri vykdo socialinę, visuomeninę, kultūrinę ar edukacinę veiklą nuomojamuose ar priklausančiuose jai nuosavybės teise Kauno miesto istoriniuose ar kultūriniuose objektuose;

6. juridinis asmuo kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės teritorijoje esančioje žemėje atlieka tvarkybos ar (ir) statybos darbus kultūros paveldo statinio (-ių) išorėje. Šiuo atveju valstybinės žemės nuomos mokestis gali būti sumažintas iki 50 procentų;

7. juridinis asmuo yra Savivaldybės kontroliuojama įmonė ir jos teikiamų viešųjų paslaugų tarifų, pagrįstų tarifų apskaičiavimo metodikomis, padidėjimui turi įtakos sumokamas nekilnojamojo turto mokestis;

8. juridinis asmuo vykdo privačią ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiklą. Žemės mokesčio ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata teikiama už žemės sklypą (ar jo dalį), naudojamą nurodytai veiklai.

Mokesčių lengvatos nesuteikiamos, jei juridinis asmuo turi mokesčių skolų Savivaldybės biudžetui, išskyrus paskutinio deklaruojamojo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas. Taip pat jei juridinio asmens nekilnojamasis turtas tais mokestiniais metais, už kuriuos prašoma mokesčio lengvatos, buvo įrašytas į nenaudojamų ir apleistų statinių ar nenaudojamos žemės sąrašus, patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus.Prašymai gali būti siunčiami paštu, per kurjerį, pateikiami tiesiogiai ar naudojantis Savivaldybės elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).

Prašymus priima ir registruoja Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, adresu Laisvės al. 94, Kaunas
7 darbo vieta, Irma Gražulytė Durienė, tel. (8 37) 20 72 95, irma.grazulyte.duriene@kaunas.lt
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8 – 17 val.
penktadieniais 8 – 15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Detalesnė informacija teikiama Finansų ir ekonomikos skyriuje, adresu Laisvės al. 94A, tel. 8 (37) 42 38 69, 42 38 16– dėl juridinių asmenų žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų; 42 40 14 – dėl nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Juridinio asmens prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymai pateikiami naudojantis Savivaldybės elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T-491 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503467/WxIegeyGGm
1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T-491 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais) 1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T-491 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais)
Pavadinimas 2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875 2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875
Pavadinimas 3. Kauno miesto savivaldybės 2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ (kartu su 2013-05-08 sprendimu Nr. T-276)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503576/vUMUlScPxI
3. Kauno miesto savivaldybės 2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ (kartu su 2013-05-08 sprendimu Nr. T-276) 3. Kauno miesto savivaldybės 2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ (kartu su 2013-05-08 sprendimu Nr. T-276)
Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt
4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/TAIS_378850
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę" 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę"
Pavadinimas 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr.1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2BECA531C11/TAIS_378855
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr.1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą" 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr.1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą"
Pavadinimas 8. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb9cd930261411e5bf92d6af3f6a2e8b/dasCgrNIfl
8.  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 8. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas 9. 2007 m. lapkričio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503421/YSGZEQjnCO
9. 2007 m. lapkričio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ 9. 2007 m. lapkričio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“
Pavadinimas 10. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF/RIkjmyzvyU
10. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas 10. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
Pavadinimas 11. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D267FBDC094B/NGSVNHYWKg
11. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas 11. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Žemės nuomos mokestis, žemės mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, lengvatos
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
2051_ja_lengvatos_schema.doc 2051_ja_lengvatos_schema.doc
Juridiniams asmenims, kuriems per paskutinius kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų (išskyrus juridinius asmenis, nurodytus 2, 5, 7 ir 8 punktuose), gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jei:

1. juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą ir nekilnojamasis turtas jam priklauso nuosavybės teise;

2. juridinio asmens naudojami statiniai ir žemės sklypai yra Centro seniūnijoje (Senamiestyje ir Naujamiestyje) ir šis asmuo atlieka statinių fasadų ar stogų tvarkomuosius statybos darbus ir (ar) tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus šioje teritorijoje esantiems pastatams. Mokesčio lengvata suteikiama, jei juridinis asmuo atlieka šiuos darbus: išorės sienų ir pamatų restauravimą, stiprinimą; fasado tinkavimą, dažymą; langų ir išorės durų keitimą, dažymą, neįgaliųjų įeigos įrengimą; stogo keitimą ir remontą; lietvamzdžių įrengimą, keitimą. Mokesčio lengvatos dydis – iki 50 procentų atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo tvarkymo darbų sumos, bet ne daugiau kaip 50 procentų deklaruotinos mokesčių sumos tų metų, kuriais buvo užbaigti statinių fasadų ar stogų kompleksiniai tvarkymo darbai;

3. juridinis asmuo yra labdaros organizacija ar fondas, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondo įstatymą, ir žemė jam priklauso nuosavybės teise;

4. juridinis asmuo veikia pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir viena iš dalininkių yra Savivaldybė;

5. juridinis asmuo yra nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas ar Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir kuri vykdo socialinę, visuomeninę, kultūrinę ar edukacinę veiklą nuomojamuose ar priklausančiuose jai nuosavybės teise Kauno miesto istoriniuose ar kultūriniuose objektuose;

6. juridinis asmuo kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės teritorijoje esančioje žemėje atlieka tvarkybos ar (ir) statybos darbus kultūros paveldo statinio (-ių) išorėje. Šiuo atveju valstybinės žemės nuomos mokestis gali būti sumažintas iki 50 procentų;

7. juridinis asmuo yra Savivaldybės kontroliuojama įmonė ir jos teikiamų viešųjų paslaugų tarifų, pagrįstų tarifų apskaičiavimo metodikomis, padidėjimui turi įtakos sumokamas nekilnojamojo turto mokestis;

8. juridinis asmuo vykdo privačią ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiklą. Žemės mokesčio ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata teikiama už žemės sklypą (ar jo dalį), naudojamą nurodytai veiklai.

Mokesčių lengvatos nesuteikiamos, jei juridinis asmuo turi mokesčių skolų Savivaldybės biudžetui, išskyrus paskutinio deklaruojamojo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas. Taip pat jei juridinio asmens nekilnojamasis turtas tais mokestiniais metais, už kuriuos prašoma mokesčio lengvatos, buvo įrašytas į nenaudojamų ir apleistų statinių ar nenaudojamos žemės sąrašus, patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus.Prašymai gali būti siunčiami paštu, per kurjerį, pateikiami tiesiogiai ar naudojantis Savivaldybės elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).

Prašymus priima ir registruoja Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, adresu Laisvės al. 94, Kaunas
7 darbo vieta, Irma Gražulytė Durienė, tel. (8 37) 20 72 95, irma.grazulyte.duriene@kaunas.lt
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8 – 17 val.
penktadieniais 8 – 15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Detalesnė informacija teikiama Finansų ir ekonomikos skyriuje, adresu Laisvės al. 94A, tel. 8 (37) 42 38 69, 42 38 16– dėl juridinių asmenų žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų; 42 40 14 – dėl nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų
PAS31544
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems