Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Adresas
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052751961
Faksas
+37052751990
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15
Paslaugos aprašas
Kelių transporto licencijų (licencijos kopijų) galiojimo sustabdymas/panaikinimas

Licencijas išduodanti institucija pagal kompetenciją teisės aktų nustatytais pagrindais:

- sustabdo licencijos (licencijos kopijos) galiojimą ir panaikina jos galiojimo sustabdymą;

- panaikina licencijos (licencijos kopijos) galiojimą;

- pripažįsta fizinį asmenį, einantį transporto vadybininko pareigas, netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai.


Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad vežėjas gali nebeatitikti vieno iš Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, savo nustatyta tvarka raštu nedelsdama įspėja vežėją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą Reglamento (EB) Nr.1071/2009 13 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1073/ 2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnyje nustatytais atvejais ir terminais.


Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu vežėjas:

- nurodyta tvarka ir terminais nepraneša apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;

- nurodyta tvarka ir terminais nepraneša apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu;

- nurodytais terminais negrąžina licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.


Licencijas išduodanti institucija gali priimti sprendimą sustabdyti licencijos kopijos galiojimą esant pažeidimams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kartojantis kitiems pažeidimams, arba tuo atveju, kai vežėjas per Taisyklių 39.4 punkte nurodytą terminą negrąžina licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.


Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, jeigu:

- vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

- likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;

- vežėjas bankrutuoja;

- vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;

- paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.


Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos kopijos galiojimą, jeigu:

- vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kopija;

- paaiškėja, kad licencijos kopijai gauti pateikti klaidingi duomenys;

- vežėjas nurodytais terminais negrąžina licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;

- vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas licencijos kopijos galiojimas;

- panaikinama licencija.


Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Kelių transporto licencijos
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Kelių transporto licencijų (licencijos kopijų) galiojimo sustabdymas/panaikinimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Aprašymas interesantui

Licencijos (licencijos kopijos) turi būti grąžintos jas išdavusiai institucijai:
- sustabdžius licencijos (licencijos kopijos) galiojimą - per 15 dienų nuo šių dokumentų galiojimo sustabdymo;
- perleidus (pardavus, išnuomojus, grąžinus nuomotojui) kitam asmeniui kelių transporto priemonę, turinčią galiojančią licencijos kopiją - per 15 dienų nuo kelių transporto priemonės perleidimo;
- panaikinus licencijos (licencijos kopijos) galiojimą - per 15 dienų nuo šių dokumentų galiojimo panaikinimo;
- pasikeitus duomenims, įrašytiems į licenciją (licencijos kopiją) - per 28 dienas nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pavel Tondrik
Pareigos: Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistas
Telefonas: +37052755065
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pavel.tondrik@vrsa.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslauga inicijuojama paslaugos gavėjui tiesiogiai pateikus prašymą savivaldybėje (Rinktinės g. 50, Vilnius) priimamajame (125 kab.) arba minėtą prašymą išsiųsti paštu. Informaciją apie leidimo išdavimą teikia Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistas Pavel Tondrik, tel. (8 5) 275 5065.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
-
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslauga inicijuojama paslaugos gavėjui išsiuntus elektroniniu paštu prašymą, vrsa@vrsa.lt. Informaciją apie leidimo išdavimą teikia Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistas Pavel Tondrik, tel. (8 5) 275 5065.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.65AD818F5F9C/KyHhHTssRx
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. Nr. 1434 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CFF1A6A8BF9/doZzrfLBVO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. Nr. 1434 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. Nr. 1434 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslauga inicijuojama paslaugos gavėjui tiesiogiai pateikus prašymą savivaldybėje (Rinktinės g. 50, Vilnius) priimamajame (125 kab.) arba minėtą prašymą išsiųsti paštu. Informaciją apie leidimo išdavimą teikia Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistas Pavel Tondrik, tel. (8 5) 275 5065.
PAS2535
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-08-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems