Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos gavėjai yra Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, jeigu jie:
• 2000-10-25 buvo nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai;
• Iki 1995-01-01 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą laiką dirbo kenksmingomis darbo sąlygomis darbus, nurodytus Lietuvoje galiojusiuose gamybų, cechų, profesijų ir pareigų sąrašuose;
• Nėra sukakę senatvės pensijos amžiaus, taip pat nėra senatvės, ištarnauto laiko ar personalinės pensijos gavėjai
• Po 1995-01-01 nebuvo paskirta kitų teisės aktų nustatyta nuolatinė kompensacinė išmoka už ypatingas darbo sąlygas.
Prašymas kompensacijai gali būti pateiktas:
• Tiesiogiai atvykus į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
• Atsiųstas paštu;
• Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais).
Rekomenduojama prašymo forma pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje, ją galima gauti ir Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose.
Gavus asmens rašytinį prašymą ir kompensacijai skirti būtinus dokumentus, sprendžiamas klausimas dėl kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimo ir mokėjimo.
Paskirta pensija gali būti mokama pervedant ją į išmokos gavėjo sąskaitą kredito (mokėjimo) įstaigoje, pristatoma pagal išmokos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą ar išmokama mokėjimo įstaigoje teisės aktuose nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta ir mokama kompensacija už ypatingas darbo sąlygas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prie prašymo turi būti pridėti:
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• Dokumentai, įrodantys asmens darbo ypatingomis sąlygomis trukmę (darbo knygelės, kolūkiečių darbo knygelės, darbo stažo pažymėjimai, valstybės archyvų sistemos įstaigų pažymėjimai arba šiose įstaigose saugomų dokumentų nuorašai ar išrašai ir kt.);
• Dokumentai, įrodantys asmens darbo ypatingomis sąlygomis, pobūdį – darbą ypatingomis sąlygomis patikslinanti pažyma, darbdavio išduota remiantis turimais dokumentais;
• Pažyma apie pensijos (pensijos išmokos) gavimo už darbą ypatingomis sąlygomis kitoje valstybėje faktą (jei asmuo atvyko gyventi iš kitos valstybės ir tokią pensiją gaudavo);
• Sąskaitos kredito (mokėjimo) įstaigoje rekvizitai.
Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitų dokumentų (jei tokių dokumentų reikia ir jų nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre), pvz., santuokos liudijimą, ištuokos liudijimą ir kt.
Asmuo turi pateikti dokumentų originalus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);
Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 267 (Žin., 1995, Nr. 17-398; 2005, Nr. 83-3068);
Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 (Žin., 2010, Nr. 2-103; 2012, Nr. 122-6172; 2013, Nr. 34-1679);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295); <br/>Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555); <br/>Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);<br/>Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 267  (Žin., 1995, Nr. 17-398; 2005, Nr. 83-3068);<br/>Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 (Žin., 2010, Nr. 2-103; 2012, Nr. 122-6172; 2013, Nr. 34-1679);<br/>Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);<br/>Kt. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);
Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 267 (Žin., 1995, Nr. 17-398; 2005, Nr. 83-3068);
Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 (Žin., 2010, Nr. 2-103; 2012, Nr. 122-6172; 2013, Nr. 34-1679);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus, reikalingus kompensacijai už ypatingas darbo sąlygas skirti ir mokėti, priima Fondo valdybos teritorinių skyrių pensijų specialistai, dirbantys priimamuosiuose.
Kompensacijos skiriamos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus arba jo pavaduotojo, arba kito įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu.
Raktažodžiai
Kompensacijų mokėjimas
PAS1613
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems