Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046048716
Fakso nr.
+37046048716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas
Kompensacijos skiriamos:
1) Žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar dieninių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d., tačiau ne vyresniems negu 24 metų.
2) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti.
3) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. metu ir po to vykdytos SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką asmenų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar dieninių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d., tačiau ne vyresniems negu 24 metų.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms suteikimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl kompensacijos asmuo Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pateikia:
1. Prašymą.
2. Generalinės prokuratūros išduotą pažymą, patvirtinančią nepriklausomybės gynėjo sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m., faktą, jeigu asmuo buvo sunkiai ar apysunkiai sužalotas.
3. Generalinės prokuratūros išduotą pažymą, patvirtinančią nepriklausomybės gynėjo žuvimo faktą, jeigu dėl kompensacijų kreipiasi žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai.
4. Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pažymėjimą.
5. Nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažymą arba iki 2005 m. liepos 1 d. išduotą invalidumo pažymėjimą, jeigu Nepriklausomybės gynėjas buvo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – neįgaliuoju) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.
6. Giminystės ryšį įrodančius dokumentus (nepriklausomybės gynėjų, tapusių nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, šeimų nariams bei žuvusiųjų šeimų nariams).
7. Žuvusiojo nepriklausomybės gynėjo mirties liudijimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37046048716
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: srs@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų atliekant administracinę paslaugą schema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas.
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=269341
Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675.
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461758
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675.
Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-241 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos“
Nuoroda http://192.168.62.54/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=29268
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-241 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos“ Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-241 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Kompensacijų, nepriklausomybės gynėjai, sausio 11-13 d., skyrimas
PAS3358
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-06-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems