Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052124098
Faksas
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimas asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis

Kompetenciją patvirtinantys liudijimai išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę narę vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems juridiniams asmenims ar jų padaliniams, kurie veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, ketina vykdyti kitoje valstybėje narėje.

Kompetenciją patvirtinantys liudijimai yra elektroniniai ir neterminuoti.

 Paraiška pateikiama raštu vienu iš nurodytų būdų: tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu. 

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas kompetenciją patvirtinantis liudijimas (toliau – liudijimas) asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą dėl Liudijimo išdavimo.
2. Asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo veikia per jam atstovaujantį asmenį;
3. Dokumentus, patvirtinančius fizinio asmens patirtį vykdant veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, kuri atitinka bent vieną iš reikalavimų, nurodytų Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 arba 4 dalyje (išskyrus kompetentingo asmens, su kuriuo fizinis asmuo turėjo darbo santykių, turimą leidimą);
4. Dokumentus, patvirtinančius juridinio asmens ar jo padalinio kompetenciją, atitinkančią bent vieną iš reikalavimų, nurodytų Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje (šiuos dokumentus teikia tik juridinis asmuo ar jo padalinys).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB Luminor (buvęs AB DNB bank)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB Luminor (buvęs Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saulius Majus NVSC Vilniaus departamentas
Pareigos: Produktų vertinimo skyrius vedėjas
Telefonas: +37052761624
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: saulius.majus@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
I. Liudijimui gauti
Asmuo pateikia prašymą, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir prašymo tikslas. Prašyme nurodomi pridedami dokumentai.
II. Liudijimui patikslinti
Asmuo pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma), kuriame nurodo patikslinimo priežastį. Prašyme nurodomi pridedami dokumentai.
III. Liudijimo dublikatui gauti
Praradęs Liudijimą fizinis asmuo, juridinis asmuo ar filialas pateikia prašymą (laisva forma) dėl Liudijimo dublikato išdavimo.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 24 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 15 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 5.7 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 5 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 17 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 3 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 24 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 15 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 5.7 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 5 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 17 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 3 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/khuWBquAkG
Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-772 „Dėl Kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C383622D5386/DnxsejSITn
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-772 „Dėl Kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-772 „Dėl Kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/jfvOjgFQnx
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Kompetenciją patvirtinantis liudijimas, liudijimo išdavimas asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
butinu-veiksmu-sekos-schema-tekiant-administracine-paslauga.jpg butinu-veiksmu-sekos-schema-tekiant-administracine-paslauga.jpg
Būtinų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą.
PAS31993
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-06-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems