Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052362444
Fakso nr.
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai

Konsuliniai pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, atlieka Lietuvos Respublikos notariato įstatymo numatytus notarinius veiksmus Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienio valstybėje.

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

1) tvirtina tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;

2) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

3) liudija parašo dokumentuose tikrumą;

4) tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;

5) priima saugoti asmeninius testamentus;

6) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;

7) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Prašymą atlikti notarinį veiksmą galima pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje nustatyta tvarka.

Notariniai veiksmai atliekami diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Atlikti notarinius veiksmus ne diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos patalpose galima tik tada, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (dėl ligos, neįgalumo ar kitais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytais atvejais) negali atvykti į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ir iškviečia konsulinį pareigūną į namus, medicinos pagalbos ar kitą įstaigą, kai atliekant notarinį veiksmą dalyvauja daugiau kaip dešimt asmenų arba kai notarinis veiksmas atliekamas iškilmingoje aplinkoje.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Atliktas notarinis veiksmas;

Atsisakyta atlikti notarinį veiksmą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantis dokumentas (LR pasas arba asmens tapatybės kortelė).
Sandoriai dėl turto, kuriam privaloma notarinė forma arba valstybinė registracija, tvirtinami pateikus nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą.
Kiti dokumentai pateikiami priklausomai nuo pageidaujamo atlikti notarinio veiksmo. Konkretų pateikiamų dokumentų sąrašą pateikia LR diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, kurioje atliekamas notarinis veiksmas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos. Kontaktai: http://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: +37052362444
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052362626
El. paštas: keliauk@urm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Žodinis arba rašytinis prašymas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F617B8D97E05/asr
Lietuvos Respublikos konsulinis statutas<br/><br/> Lietuvos Respublikos konsulinis statutas


Pavadinimas Lietuvos Respublikos notariato įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE3136A78E80/asr
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos notariato įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2F1F575D794/asr
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas

Pavadinimas Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3556e1f00e2411ebb74de75171d26d52
Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Skundai dėl konsulinio pareigūno sprendimo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, taip pat skundai dėl konsulinio pareigūno neteisingai atlikto notarinio veiksmo gali būti paduodami Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.
Pastabos
Konsulinis pareigūnas privalo atsisakyti atlikti notarinius veiksmus, jeigu:
1) įstatymų nustatytais atvejais notarinį veiksmą turi atlikti notaras;
2) pateiktas notariškai tvirtinti sandoris neatitinka teisės aktų reikalavimų arba sudaromas turint žinomai priešingą visuomenės interesams tikslą;
3) sandoris sudaromas per atstovą, kurio įgaliojimai sudaryti sandorį nėra tinkamai įforminti arba kuris sudaro sandorį viršydamas jam suteiktus įgaliojimus;
4) asmenys nepateikė visų reikalingų dokumentų sandoriui sudaryti;
5) dėl notarinių veiksmų atlikimo kreipėsi neveiksnus asmuo, taip pat asmuo, kuris yra tokios būsenos, kad negali suprasti savo veiksmų reikšmės (apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų);
6) dėl sandorio patvirtinimo kreipėsi ribotai veiksnus asmuo, neturintis tėvų, įtėvių ar rūpintojo sutikimo;
7) jei asmuo nesutinka konsuliniam pareigūnui sumokėti nustatyto konsulinio mokesčio už notarinio veiksmo atlikimą;
8) jei fizinis asmuo neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;
9) kitais atvejais, kai notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja teisės aktams ar neatitinka jų reikalavimų.

Atsižvelgiant į notarinio veiksmo pobūdį turi būti pateikiami nuosavybės teises į nekilnojamuosius ar kilnojamuosius daiktus patvirtinantys dokumentai (registrų išrašai). Juos galima gauti:
Valstybės įmonė Registrų centras
https://www.registrucentras.lt/
Valstybės įmonė „Regitra“
https://www.regitra.lt/

Raktažodžiai
notaras; notariniai veiksmai; įgaliojimas; testamentas; tvirtinimas
PAS32240
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-01-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems