Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052362444
Fakso nr.
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Konsulinių pažymų išdavimas

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija arba valstybės ar žinybinių registrų duomenimis.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės kompetentingai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą. Pareiškėjo prašymu konsulinis pareigūnas turi išduoti konsulinę pažymą net ir tuo atveju, kai vienos valstybės kompetentingai institucijai pakanka kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotos pažymos.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

1. konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį;

2. konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;

3. konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;

4. konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;

5. konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;

6. konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

7. konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;

8. konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;

9. konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;

10. kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Konsulinės pažymos išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams, asmenims be pilietybės, pateikusiems atitinkamą prašymą.

Konsulinė pažyma sudaroma lietuvių, anglų arba, esant galimybei, kita užsienio kalba. Konsulinė pažyma sudaroma dviem egzemplioriais, iš jų vienas duodamas pareiškėjui, kitas lieka konsulinėje įstaigoje.

Prašymą išduoti konsulinę pažymą pareiškėjas gali pateikti konsulinei įstaigai tiesiogiai arba siųsti paštu ar per kurjerį. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Santuoka; Turint automobilį; Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai


Išduota konsulinė pažyma arba atsisakyta išduoti konsulinę pažymą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, norintis gauti konsulinę pažymą, konsuliniam pareigūnui turi pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą;
2. pareiškėjo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą arba jo notariškai patvirtintą kopiją, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
3. pareiškėjo atstovo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
4. kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas;
5. konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, jei prašymas pateikiami paštu ar per kurjerį.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šią administracinę paslaugą teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, kurių kontaktinę informaciją rasite čia: http://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: +37052507706
Mobilusis telefonas: +37037069983
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: keliauk@urm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F617B8D97E05?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos konsulinis statutas<br/><br/> Lietuvos Respublikos konsulinis statutas


Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.B2F1F575D794?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.CD24C5B1E90F?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pavadinimas 2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289102/JDRvCRgJNB
2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai
Pažyma, šeiminė padėtis, pilietybė, teistumas, neteistumas, dokumento praradimas, gyvenamoji vieta
PAS32239
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems