Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 25 00883
Fakso nr.
+370 8 52 72364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Konsultavimas įvairiais socialinio draudimo klausimais
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – Fondo administravimo įstaigos) darbuotojai teikia informaciją ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis įvairiais valstybinio socialinio draudimo klausimais (šios paslaugos sekos schema pateikta priede).
Paklausimą galima pateikti šiais būdais:
• atvykus į Fondo administravimo įstaigą (žodžiu arba pateikus prašymą raštu);
• elektroniniu paštu;
• per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau - EGAS);
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje (adresu
http://www.sodra.lt/pranesimai);
• paštu arba per pasiuntinį;
• telefonu (konsultacijos vykdomos vieningu konsultavimo telefonu Nr. 1883, (8 5) 250 0883. Asmenys vieningu konsultavimo telefonu konsultuojami darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos, o penktadieniais nuo 8 iki 15.45 valandos);
• per užsienio kompetentingą įstaigą.
Konsultacijos teikiamos atvykus į Fondo administravimo įstaigų klientų aptarnavimo priimamąjį. Telefonu, paštu ir elektroniniu paštu teikiama tik bendro pobūdžio informacija valstybinio socialinio draudimo klausimais.
Šios paslaugos teikimo sekos schema pateikta priede.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteiktos konsultacijos įvairiais socialinio draudimo klausimais
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jei asmuo prašo konsultacijos konkrečiu klausimu, specialistas gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus. Jeigu konsultuojama bendrais klausimais, jokių dokumentų pateikti nereikia;
Jeigu fizinis asmuo nori gauti informaciją apie save, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jeigu paklausimas siunčiamas paštu – pridedamos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos);
Jeigu atstovaujamo (fizinio arba juridinio) asmens vardu į Fondo administravimo įstaigą kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus (jeigu paklausimas siunčiamas paštu – pridedamos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: https://gyventojai.sodra.lt; https://draudėjai.sodra.lt https://gyventojai.sodra.lt; https://draudėjai.sodra.lt
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – Fondo administravimo įstaigos) darbuotojai teikia informaciją ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis įvairiais valstybinio socialinio draudimo klausimais (šios paslaugos sekos schema pateikta priede).
Paklausimą galima pateikti šiais būdais:
• atvykus į Fondo administravimo įstaigą (žodžiu arba pateikus prašymą raštu);
• elektroniniu paštu;
• per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau - EGAS);
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje (adresu
http://www.sodra.lt/pranesimai);
• paštu arba per pasiuntinį;
• telefonu (konsultacijos vykdomos vieningu konsultavimo telefonu Nr. 1883, (8 5) 250 0883. Asmenys vieningu konsultavimo telefonu konsultuojami darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos, o penktadieniais nuo 8 iki 15.45 valandos);
• per užsienio kompetentingą įstaigą.
Konsultacijos teikiamos atvykus į Fondo administravimo įstaigų klientų aptarnavimo priimamąjį. Telefonu, paštu ir elektroniniu paštu teikiama tik bendro pobūdžio informacija valstybinio socialinio draudimo klausimais.
Šios paslaugos teikimo sekos schema pateikta priede.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – Fondo administravimo įstaigos) darbuotojai teikia informaciją ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis įvairiais valstybinio socialinio draudimo klausimais (šios paslaugos sekos schema pateikta priede).
Paklausimą galima pateikti šiais būdais:
• elektroniniu paštu;
• per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau - EGAS);
per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau - EDAS);
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2008-02-01 įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 18-663);
Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymas Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS V1.0 patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 3-140).
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);<br/>Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);<br/>Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);<br/>Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);<br/>Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2008-02-01 įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 18-663);<br/>Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymas Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS V1.0 patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 3-140). Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2008-02-01 įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 18-663);
Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymas Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS V1.0 patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 3-140).

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Konsultacijas teikia Fondo administravimo įstaigų specialistai pagal kompetenciją.
Raktažodžiai
Konsultacijų suteikimas
PAS1571
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems