Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Pavadinimas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Adresas
Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052660620
Fakso nr.
+37052660609
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, pietų pertrauka 12:00 - 13:00
Paslaugos aprašas
Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo išdavimas 
Prašymą išduoti kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimą kooperatyvas gali pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) atsiuntęs prašymą paštu, per pasiuntinį, nuskenavęs ir atsiuntęs el. paštu arba faksu.
Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) gali gauti pažymėjimą jos atstovui tiesiogiai atvykus į ŽŪIKVC, taip pat pažymėjimas gali būti siunčiamas paštu paprastu laišku
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduodamas pažymėjimas, kad kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu).
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), siekianti būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), pateikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui Prašymą ir šiuos dokumentus:


Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) registravimo pažymėjimo kopiją;
Narių registre esančių narių fizinių ir (ar) juridinių asmenų, atitinkančių pasirinktą pripažinimo kriterijų, sąrašą;
Narių registre esančių narių fizinių ir (ar) juridinių asmenų, neatitinkančių pasirinkto pripažinimo kriterijaus, sąrašą;
Kiekvieno kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nario fizinio ar juridinio asmens, įtraukto į narių, atitinkančių pasirinktą pripažinimo kriterijų, sąrašą, parengtą ir kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) pateiktą žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą nustatytos formos pažymą, patvirtinčią, kad šio fizinio ar juridinio asmens pajamų iš žemės ūkio veiklos dalis praėjusiais metais sudarė 50 ir daugiau procentų visų pajamų, jei sąrašas sudaromas pripažinimo kriterijumi pasirinkus Taisyklių 4.1 arba 4.2 punkte nurodytą pripažinimo kriterijų. Šias pažymas parengia ir kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) pateikia jos nariai, įtraukti į minėtąjį sąrašą. Pažyma turi būti parengta pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką, patvirtintą žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3D-898 redakcija)
pateikti Pažymą apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) vykdomą veiklą per praėjusius finansinius metus
Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), vykdanti savo veiklą ilgiau nei vienerius metus, privalo pateikti audito arba revizoriaus išvadą.
Taip pat privaloma pateikti pažymas apie įsiskolinimo turėjimą / neturėjimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo bei atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais iš Valstybinės mokesčių inspekcijos.
Pateikti praėjusių finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitą.
Žemės ūkio ministro nustatytos formos pažymą apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą kooperatiniu-bendroviu-pripazinimo-prasymas-2016-11-03.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  kooperatiniu-bendroviu-pripazinimo-prasymas-2016-11-03.docx kooperatiniu-bendroviu-pripazinimo-prasymas-2016-11-03.docx
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Žemės ūkio technikos registro skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas pripažinti kooperatinę bendrovę žemės ūkio kooperatine bendrove
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94DB985EB965https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b17b4b704ff811e6b72ff16034f7f796
1. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas; <br/><br/>2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“ 1. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu).
PAS1898
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems