Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas, pratęsimas, pakeitimas, panaikinimas


Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

1. gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu;

2. su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas;

3. gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);

4. priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežūros priemonę, tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);

5. gauta vaikų socializacijos centro informacija apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą, tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

Prašymas dėl koodinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo pateikiamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Švietimo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Vaiko gerovės komisijos nutarimas neskirti koordinuotai teikiamų paslaugų arba administracijos direktoriaus įsakymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Su prašymo turiniu susijusi aktuali informacija
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rima Mockevičienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
Telefonas: 831555184
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rima.mockeviciene@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Užpildytas prašymas pateikiamas asmeniui patogiu būdu (paštu, el. paštu, per įgaliotą asmenį, asmeniškai)
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Rekomenduojamos formos prašymas skirti koordinuotai teikiamas paslaugas vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kuriame nurodomi vaiko duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, mokykla, klasė, gyvenamoji vieta) ir trumpai apibūdinama, dėl kokios priežasties kreipiamasi, kokia pagalba buvo teikta, kokia pagalba būtų reikalinga, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis dėl pagalbos vaikui teikimo
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.90D8CF4E3E9F
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtintas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5321ed508d7211e7a3c4a5eb10f04386
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministro 2017 m.  rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtintas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtintas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymai priimami pagal vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą.
Pareiškėjas privalo dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kurio metu yra supažindinamas su komisijos nutarimu.
Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Raktažodžiai
paslaugos vaikui, paslaugos šeimai, koordinuotai teikiama pagalba
PAS36316
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-04-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems