Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 44 52229
Fakso nr.
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją
Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:
1) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;
2) su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, dalyvavo sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priėmime ir priimant šį sprendimą pritarė daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui.
Buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma šildymo ir nešildymo sezono metu laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis Įstatymu, nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.
Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą buto savininkas įgyja nustačius jo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamus vidutinius energijos ar kuro sąnaudų normatyvus, kurie taikyti iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainas, galiojančias tą mėnesį, kurį buto savininkas kreipiasi dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo. Nustačius teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, išduodama pažyma, kurioje nustatytas laikotarpis, už kurį bus apmokamos jiems tenkančios kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį.
Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą savininkai praranda nuo to mėnesio, kada prarado teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.
Asmuo tiesiogiai kreipiasi į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių arba seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus bei pildo prašymą. Sprendimas priimamas per 10 dienų. Pažymos centralizuotai perduodamos bendrojo naudojimo objektų valdytojui ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui.
Atsisakymas skirti paramą išsiunčiamas pareiškėjui paštu arba elektroniniu būdu.
Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, gavęs pažymą (-as), rengia paraišką kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti. Paraiškos kartu su kredito grąžinimo grafiku pateikiamos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui, kuris patikrina ar paraiškoje nurodytas buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą. Suderinta paraiška apmokėjimui perduodama Buhalterinės apskaitos skyriui, kuris paraiškoje nurodytą sumą perveda į sutartyje tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos ir projekto administratoriaus nurodytą sąskaitą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Nustatoma teisė į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išduodama tai patvirtinanti pažyma.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
- Prašymas;
- dokumentai, kurie reikalingi pateikti būsto šildymo išlaidų kompensacijai skaičiuoti;
- bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (pateikiant prašymą pirmą kartą).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Telšių miesto gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiuose.
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 844460678
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: leandra.bukauskiene@telsiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Socialinio darbo organizatorius ar išmokų specialistas seniūnijoje seniūnijos darbuotojas priima prašymą, įvertina pateiktus dokumentus, duomenis suveda į PARAMA ir SPIS duomenų bazę, prašymą su reikiamais dokumentais perduoda Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus atsakingam specialistui.
Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus atsakingas specialistas priima prašymą ir dokumentus, patikrina duomenų teisingumą, nustato teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išduoda tai patvirtinančią pažymą, kurią pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui (esant buto savininko sutikimui).
Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius užpildo nustatytos formos paraišką ir ją perduoda Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus atsakingam specialistui.
Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus atsakingas specialistas. patikrina paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą ir duomenis suveda į programą „PARAMA“. Paraiškas pateikia Apskaitos skyriui.
Apskaitos skyrius apskaičiuotą apmokėti kredito ir palūkanų sumą perveda į paraiškoje nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma pridedama
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D04F98F7C14/TAIS_478801
Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas  Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams  įstatymas  Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Pavadinimas Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-23 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea6fb650ac4811e48ebccd46991dfff9
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-23 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-23 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3aa4c9f0a78311e4a82d9548fb36f682
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Informacija teikiama telefonais: (8 444) 60 678 (kai pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, F, G), (8 444) 60 679 (kai pavardės prasideda raidėmis H, I, Y, J, K, L), (8 444) 6 03 32 (kai pavardės prasideda raidėmis M, N, O, P, R), (8 444) 60 642 (kai pavardės prasideda raidėmis S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž).
Seniūnijų gyventojai kreipiasi į savo seniūnijas. Informaciją teikia telefonais:
DEGAIČIŲ seniūnija – (8 444) 453 69, 8 (444) 45 383;
GADŪNAVO seniūnija – (8 444) 41 791;
LUOKĖS seniūnija – (8 444) 43 145;
NEVARĖNŲ seniūnija – (8 444) 44 142;
RYŠKĖNŲ seniūnija – (8 444) 72 188; 8 (444) 72 133;
TRYŠKIŲ seniūnija – (8 444) 79 339;
UPYNOS seniūnija – (8 444) 44 745;
VARNIŲ seniūnija – (8 444) 47 431, 8 (444) 47 445;
VIEŠVĖNŲ seniūnija – (8 444) 43 571;
ŽARĖNŲ seniūnija – (8 444) 40 545.
Dokumentai priimami:
I, II, III, IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val.,
V nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 15.45 val.
Raktažodžiai
kreditas, kompensacija, būstas
PAS31674
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-07-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems