Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 40, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070684116
Fakso nr.
+37070684116
Darbo laikas
07:00-18:00
Paslaugos aprašas
Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymos išdavimas

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC prie KAM) įvertina kriptografinių priemonių atitikimą nustatytiems teisės aktų reikalavimams, tvirtina kriptografines priemones, išduoda pažymą, patvirtinančią, kad kriptografinė priemonė tinkama įslaptintos elektroninės informacijos apsaugai, įtraukia kriptografinę priemonę į Leistinų naudoti Lietuvos Respublikoje kriptografinių priemonių sąrašą. Prašymas gauti kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymą kartu su būtinais dokumentais gali būti pateikiamas raštu arba įrašytas į laikmenątiesiogiai asmeniui atvykus į NKSC prie KAM priimamąjį, per pasiuntinį, el. paštu arba perduodamas įteisinta ĮIRIS. Atsakymas paslaugos gavėjui gali būti pateikiamas raštu arba perduodamas įrašytas į laikmeną asmeniui atvykus į NKSC prie KAM priimamąjį, per pasiuntinį, el. paštu arba perduodamas įteisinta ĮIRIS. Kai su Prašymu pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų reikalavimų.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota kriptografinės priemonės patvirtinimo pažyma.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jei pareiškėjas siekia įvertinti Europos Sąjungos (toliau – ES), Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (toliau – NATO) arba ES ar NATO įgaliotųjų institucijų pripažintų tinkamomis įslaptintos informacijos apsaugai kriptografines priemones, jis turi pateikti:
1.nustatytos formos prašymą;
2.kriptografinės priemonės vertinimą atlikusios ES, NATO, arba ES ar NATO šalies įgaliotosios institucijos išduotą kriptografinės priemonės tinkamumą įslaptintos informacijos apsaugai patvirtinantį sertifikatą arba jo patvirtintą kopiją;
3.kriptografinės priemonės vertinimą atlikusios ES, NATO arba ES ar NATO šalies įgaliotosios institucijos išduotą kriptografinės priemonės vertinimo ataskaitą arba jos patvirtintą kopiją;
4.jei reikia, įgaliotos institucijos išduotą kriptografinės priemonės TEMPEST matavimų sertifikatą arba jo patvirtintą kopiją;
5.per NKSC prie KAM nurodytą terminą – kitus teikiamo tvirtinti metodo ir (ar) produkto atitiktį įrodančius duomenis ir (ar) dokumentus, jei NKSC prie KAM to pareikalauja.

Jei pareiškėjas siekia įvertinti ES, NATO arba ES ar NATO įgaliotųjų institucijų nepripažintų tinkamomis įslaptintos informacijos apsaugai kriptografines priemones, jis turi pateikti:
1.nustatytos formos prašymą;
2.nustatyta tvarka išduotą kriptografinėje priemonėje naudojamo kriptografinio metodo ir (ar) produkto patvirtinimo pažymą;
3.jei, vadovaujantis NKSC prie KAM parengtu Įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos priemonių naudojimo ir vertinimo kriterijų aprašu, tokia kriptografinė priemonė gali būti vertinama dėl tinkamumo įslaptintos informacijos apsauga:
• dokumentacija, nurodyta JAV Nacionalinio standartų ir technologijų instituto standarto FIPS PUB 140-2 „Saugos reikalavimai kriptografiniams moduliams“ (angl. Federal Information Processing Standards Publication 140 „Security Requirements for Cryptographic Modules“, toliau – standartas) A priede, jei kriptografinis metodas ir (ar) produktas buvo sertifikuotas dėl atitikties standarto reikalavimams;
• kriptografinės priemonės tyrimų dėl atitikties standartui rezultatus;
4.kriptografinę priemonę tyrimui;
5.jei NKSC prie KAM to pareikalauja, per jo nurodytą terminą turi būti pateikti kiti teikiamos vertinti kriptografinės priemonės atitiktį įrodantys duomenys ir (ar) dokumentai.

Jeigu pareiškėjo pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar pateikti dokumentai turi trūkumų, pareiškėjas per nustatytą terminą turi pašalinti nustatytus trūkumus. Jų nepašalinus, Prašymą nagrinėjantis tarnautojas privalo nutraukti Prašymo nagrinėjimą ir nustatyta tvarka apie tai informuoti Pareiškėją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: mjr. Mindaugas Milius
Pareigos: Laikinai vykdo akreditavimo skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37070663187
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: mindaugas.milius@nksc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Vaišnorienė
Pareigos: Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistė
Telefonas: +37070668023
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: indre.vaisnoriene@kam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Andrejus Malijauskas
Pareigos: Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas
Telefonas: +37070668009
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: andrejus.malijauskas@kam.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas atlikti kriptografinės priemonės vertinimą.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Pareiškėjas per dokumentų valdymo sistemą AVILYS (www.ivs.vilnius.lt), elektroniniu paštu (info@nksc) arba ĮIRIS (Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklu) pateikia Pažymos išdavimui nustatytos formos Prašymą ir kitą reikalingą informaciją.
2. NKSC Akreditavimo skyrius vertina gautą Prašymą, kartu su Prašymu pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl Pažymos išdavimo arba apie atsisakymo ją išduoti priežastis.
3. Pareiškėjas per dokumentų valdymo sistemą AVILYS (www.ivs.vilnius.lt), elektroniniu paštu (info@nksc) arba ĮIRIS (Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklu) informuojamas apie priimtą sprendimą dėl Pažymos išdavimo arba apie atsisakymo ją išduoti priežastis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10b83000a53b11e8acb39f2e6db7935b
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“
Pavadinimas Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Kriptografinė priemonė, pažyma
PAS33429
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems