Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaracijos priėmimas ir paskelbimas

Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ar jo įgaliotas asmuo (toliau – asmuo), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti architektūrinių paslaugų ir ketinantis laikinai ar kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje, pateikia Aplinkos ministerijai užpildytą „Laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaraciją“ (toliau – deklaracija) (forma pridedama) ir profesinę kvalifikaciją įrodančius dokumentus ar nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas.

Deklaraciją ir kitus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, el. paštu info@am.lt ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt).

Architektų, kurie gali laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje sąrašas viešai skelbiamas Aplinkos ministerijos puslapyje adresu http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/teritoriju-planavimas-ir-architektura/informacija-apie-laikinai-ir-kartais-teikiamu-architekturiniu-paslaugu-lietuvos-respublikoje-deklaracijas.

Asmuo turi pateikti Aplinkos ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Aplinkos ministerija priimdama ir viešai paskelbdama apie deklaracijos gavimą ir pateikimo datą, pripažįsta architekto profesinę kvalifikaciją, suteikiančią teisę laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimus

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pradedant teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jei iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija asmuo pateikia šiuos dokumentus ar nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas:
1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;
2. pažymą, patvirtinančią, kad paslaugos teikėjas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti architekto profesine veikla;
3. profesinės kvalifikacijos įrodymus;
4. pažymėjimą, patvirtinantį, kad paslaugos teikėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė Įsisteigimo valstybėje narėje architekto profesine veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, kai paslaugos tiekėjas naudojasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis architektų įgytomis teisėmis;
5. dokumentą, patvirtinantį, kad paslaugos tiekėjas dirbo pagal architekto profesiją valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija Įsisteigimo valstybėje narėje nereglamentuojama.
Architekto profesinis vardas nurodomas Įsisteigimo valstybės narės oficialia kalba.
Kartu su deklaracija pateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.
Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo gali prašyti pateikti notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas deklaracijos forma.docx
Nuoroda į formą deklaracijos-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
deklaracijos forma.docx deklaracijos forma.docx deklaracijos-forma.docx deklaracijos-forma.docx
deklaracijos forma.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintarė Dubickaitė,
Pareigos: Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37069662458
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintare.dubickaite@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Deklaracijos ir kitų dokumentų pateikimas Aplinkos ministerijai.
2. Architektūrinių paslaugų teikimą laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju Aplinkos ministerija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.
3. Architektų, kurie gali laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje sąrašas viešai skelbiamas Aplinkos ministerijos puslapyje http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/teritoriju-planavimas-ir-architektura/informacija-apie-laikinai-ir-kartais-teikiamu-architekturiniu-paslaugu-lietuvos-respublikoje-deklaracijas.
Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos savo interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti architektūrines paslaugas gavimą ir pateikimo datą. Informacijoje pateikiamas paslaugos teikėjas vardas, pavardė, valstybė narė, kurioje paslaugos teikėjas yra teisėtai įsisteigęs.
4. Asmuo turi pateikti Aplinkos ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo pateikia Aplinkos ministerijai užpildytą „Laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaraciją“ (forma pridedama), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti architektūrinių paslaugų.
Asmuo turi pateikti Aplinkos ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu per tuos metus jis ketina teikti paslaugas laikinai ir kartais.
Deklaraciją ir kitus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, el. paštu info@am.lt ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 5 Darbo dienos
Komentaras: Į nurodytą paslaugos suteikimo trukmę neįskaičiuotas laikas per kurį Aplinkos ministerija prireikus prašo valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugos teikėjas, kompetentingų institucijų suteikti informaciją apie paslaugos teikėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimą ir gauna iš šių institucijų
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.074B2F6259F9/asr
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C1551B3CABB4/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA5AB3B16EDA/YvmwIksIRi
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimas, architekto profesinė veikla, laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaracija, architektas, architekto veikla, profesinė kvalifikacija, laikinai ir kartais teikiamos paslaugos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
deklaracijos-forma.docx deklaracijos-forma.docx
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Deklaracijos ir kitų dokumentų pateikimas Aplinkos ministerijai.
2. Architektūrinių paslaugų teikimą laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju Aplinkos ministerija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.
3. Architektų, kurie gali laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje sąrašas viešai skelbiamas Aplinkos ministerijos puslapyje http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/teritoriju-planavimas-ir-architektura/informacija-apie-laikinai-ir-kartais-teikiamu-architekturiniu-paslaugu-lietuvos-respublikoje-deklaracijas.
Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos savo interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti architektūrines paslaugas gavimą ir pateikimo datą. Informacijoje pateikiamas paslaugos teikėjas vardas, pavardė, valstybė narė, kurioje paslaugos teikėjas yra teisėtai įsisteigęs.
4. Asmuo turi pateikti Aplinkos ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas.
PAS30107
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-12-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems