Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Laikinai ir kartais teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaracijos priėmimas ir paskelbimas

Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis, norintis laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje (toliau – Pareiškėjas), raštu ar elektroninėmis priemonėmis teikia Aplinkos ministerijai užpildytą Laikinai ir kartais teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaraciją (toliau – Deklaracija) 2 priedas forma https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FAC67D4A035/zhwUjpPPPH , kai jis pirmą kartą atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti statybos inžinieriaus paslaugas. Deklaraciją ir kitus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, el. paštu info@am.lt ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt).

Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/informacija-apie-laikinai-ir-kartais-teikiamu-statybos-inzinieriaus-paslaugu-lietuvos-respublikoje-deklaracijas/aplinkos-ministerijos-gautos-laikinai-ir-kartais-teikiamu-statybos-inzinieriaus-paslaugu-lietuvos-respublikoje-deklaracijos paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti statybos inžinieriaus paslaugas gavimą, kurioje nurodoma deklaracijos pateikimo data, Paslaugos teikėjo vardas, pavardė, valstybė narė, kurioje Paslaugos teikėjas yra teisėtai įsisteigęs.

Pareiškėjui suteikiama teisė laikinai ar kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas, tačiau nesuteikiama teisė eiti ypatingųjų, neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas. Norėdamas eiti ypatingųjų, neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas Pareiškėjas privalo gauti kvalifikacijos atestatą statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ VI skyriuje nustatyta tvarka. Kvalifikacijos atestatus išduoda Statybos produkcijos sertifikavimo centras www.spsc.lt

Pareiškėjas pateikia Aplinkos ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina teikti laikinas ar vienkartines statybos inžinieriaus paslaugas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Aplinkos ministerija, priimdama ir viešai paskelbdama apie deklaracijos gavimą ir pateikimo datą, pripažįsta statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, suteikiančią teisę laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimus

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pradedant teikti paslaugas arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su Deklaracija turi būti pateikti dokumentai ar patvirtintos dokumentų kopijos:
1. paslaugos teikėjo pilietybės įrodymas;
2. pažyma, patvirtinanti, kad jos turėtojas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje užsiimti statybos inžinieriaus veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti savo veikla;
3. profesinės kvalifikacijos įrodymai;
4. bet kokie dokumentai, įrodantys, kad paslaugos teikėjas užsiėmė statybos inžinieriaus veikla ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija arba jos rengimas yra nereglamentuojami įsisteigimo valstybėje narėje. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo Deklaracijos pateikimo kompetentingai institucijai dienos.
Kartu su deklaracija pateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.
Ministerija, turėdama pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo gali prašyti pateikti notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas statybos inzinieriaus deklaracijos forma.docx
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
statybos inzinieriaus deklaracijos forma.docx statybos inzinieriaus deklaracijos forma.docx Nėra duomenų
statybos inzinieriaus deklaracijos forma.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Linkienė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyr. specialistė statybos normavimo klausimais
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37062068704
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vida.linkiene@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Deklaracijos ir kitų dokumentų pateikimas Aplinkos ministerijai.
2. Statybos inžinieriaus paslaugų teikimo laikinumą ir vienkartinumą kiekvienu konkrečiu atveju Aplinkos ministerija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.
3. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/informacija-apie-laikinai-ir-kartais-teikiamu-statybos-inzinieriaus-paslaugu-lietuvos-respublikoje-deklaracijas/aplinkos-ministerijos-gautos-laikinai-ir-kartais-teikiamu-statybos-inzinieriaus-paslaugu-lietuvos-respublikoje-deklaracijos
paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti statybos inžinieriaus paslaugas gavimą, kurioje nurodoma deklaracijos pateikimo data, Paslaugos teikėjo vardas, pavardė, valstybė narė, kurioje Paslaugos teikėjas yra teisėtai įsisteigęs.
4. Pareiškėjas pateikia Aplinkos ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina teikti laikinas ar vienkartines statybos inžinieriaus paslaugas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pareiškėjas pateikia užpildytą Deklaraciją (deklaracijos forma pridedama) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FAC67D4A035/zhwUjpPPPH ir kitus dokumentus, kai jis pirmą kartą atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti statybos inžinieriaus paslaugas.
Deklaraciją ir kitus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, el. paštu info@am.lt ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/elektroniniai-irankiai-verslui/pranesimu-dezute/ arba www.businessgateway.lt).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.074B2F6259F9/jBFkBBBCqi
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C1551B3CABB4/pODNOwIgyJ
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FAC67D4A035/zhwUjpPPPH
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ace5580899111e397b5c02d3197f382/bMqrlXyCkG
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninis reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninis reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninis reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
Pavadinimas 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (J L 255, 30.9.2005, p. 22–142)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (J L 255, 30.9.2005, p. 22–142) 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (J L 255, 30.9.2005, p. 22–142)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Statybos inžinieriaus paslaugų teikimo laikinumą ir vienkartinumą kiekvienu konkrečiu atveju Aplinkos ministerija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.
Raktažodžiai
statybos inžinieriaus kvalifikacijos pripažinimas, statybos inžinieriaus profesinė veikla, laikinai ir kartais teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaracija
PAS36618
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-12-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems