Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Pavadinimas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Adresas
Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052652255
Fakso nr.
+37052652314
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos išdavimas
Administracinė   paslauga skirta asmenims, norintiems gauti leidimą išvežti iš Lietuvos   Respublikos Nacionaliniam dokumentų fondui, nevalstybinėms organizacijoms,   privatiems juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančius dokumentus.
Prašymas išduoti   leidimą išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos ir kiti reikalaujami   dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į instituciją, siunčiami   paštu ar per pasiuntinį.
Atsakymas į asmens   pateiktą prašymą pateikiamas jam tiesiogiai atvykus atsiimti atitinkamų   dokumentų arba asmens pageidavimu siunčiamas paštu ar per pasiuntinį.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Aptarnavimo veikla > Leidimai išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Leidimas išvežti dokumentus.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiamas rašytinis   prašymas išduoti leidimą. Prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens   vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi   fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi   juridinis asmuo).
Asmens (išskyrus   juridinius asmenis), siekiančio gauti leidimą, tapatybę liudijantis   dokumentas ar jo kopija. Jei dėl leidimo kreipiasi asmens atstovas,   pateikimas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo tapatybę   liudijantis dokumentas arba jų kopijos.
Jeigu prašoma leidimo   laikinai išvežti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus, turi būti pateikti   šie duomenys:
1) dokumentų išvežimo   tikslai, vieta ir terminai, numatytų išvežti dokumentų saugojimo ar   eksponavimo sąlygos, pridedant tai patvirtinančių dokumentų kopijas;
2) numatomų išvežti   dokumentų apskaitos duomenys, kiekis, pavadinimai (antraštės), datos, fizinė   būklė, numanoma draudimo vertė.
Jeigu prašoma leidimo   negrąžinamai išvežti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus, turi būti   pateikti šie duomenys:
1) tarptautinės   sutarties, kuria remiantis numatoma išvežti dokumentus, oficialaus paskelbimo   šaltinio nuoroda;
2) numatomų išvežti   dokumentų apskaitos duomenys, kiekis, pavadinimai (antraštės), datos.
Jeigu prašoma leidimo   išvežti nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams   asmenims priklausančius dokumentus, kuriems yra daugiau kaip 50 metų, turi   būti nurodyta, į kokią šalį ir kokie dokumentai bus išvežami.
Lietuvos vyriausiasis   archyvaras gali apžiūrėti numatomus išvežti dokumentus jų saugojimo vietoje   ir prašyti pateikti jų kopijas ir (ar) nuotraukas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5710
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Darius Bujokas
Pareigos: Vyr. specialistas
Telefonas: +37052651877
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052652314
El. paštas: d.bujokas@archyvai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikiamas rašytinis prašymas išduoti leidimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas rašytinis prašymas išduoti leidimą. Prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Prašyme nurodomi skyrelyje „Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“ numatyti atitinkami duomenys.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 15 Darbo dienos
Komentaras: Administracinė   paslauga suteikiama per 15 dienų nuo tinkamai surašyto prašymo gavimo dienos.   Lietuvos vyriausiasis archyvaras turi teisę sprendimo priėmimo laiką pratęsti   iki 30 dienų, kai prašymui nagrinėti sudaroma komisija, kviečiami ekspertai,   taikomos kitos organizacinės priemonės. Apie sprendimą pratęsti prašymo   nagrinėjimo laiką pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo   informuojamas raštu. 16 Eur, kai laikinai ar negrąžinamai išvežami Nacionalinio dokumentų fondo dokumentai, laikinai išvežami nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 23 straipsnio 1–3 dalys
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/txfQzZPLbu
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 23 straipsnio 1–3 dalys Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 23 straipsnio 1–3 dalys
Pavadinimas Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 181 „Dėl Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9E5E4879967/TAIS_390383
Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 181 „Dėl Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 181 „Dėl Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų   prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,   įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių   patvirtinimo“ Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
dokumentas, dokumentų išvežimas, leidimas išvežti dokumentus už Lietuvos Respublikos ribų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikiamas rašytinis prašymas išduoti leidimą.
PAS30236
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-27
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems