Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070663661
Faksas
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo veiklai apgalvotai išleisti į aplinką genetiškai modifikuotus organizmus kitais nei tiekimo rinkai tikslais išdavimas, leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Juridinis ar fizinis asmuo, valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai, kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje (pranešėjas) teikia paraišką Aplinkos ministerijai gauti leidimą apgalvotai išleisti į aplinką GMO kitais nei tiekimo rinkai tikslais, t.y., bandomajam genetiškai modifikuotų organizmų išleidimui į aplinką. Pranešėjas dokumentus turi pateikti rašytinėje ir elektroninėje formoje lietuvių kalba. Paraišką ir kitus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ir el. paštu info@am.lt.

Pranešėjas, pateikęs dokumentus Aplinkos ministerijai, gali bet kuriuo dokumentų nagrinėjimo proceso metu juos atsiimti. Atsiėmus dokumentus, jų nagrinėjimo procesas nutraukiamas.

Paraišką svarsto Aplinkos ministerija, GMO ekspertų komitetas, GMO valdymo priežiūros komitetas, suinteresuotos valstybės institucijos (Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba), konsultuojamasi su visuomene. Po komitetų ir institucijų, viešųjų konsultacijų išvadų, priimamas sprendimas dėl leidimo išdavimo ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

Asmuo gali atsiimti leidimą atvykęs į Aplinkos ministeriją, taip pat leidimas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos; Kita; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas veiklai apgalvotai išleisti į aplinką genetiškai modifikuotus organizmus kitais nei tiekimo rinkai tikslais

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraiška gauti leidimą ar sutikimą genetiškai modifikuotiems organizmams apgalvotai išleisti į aplinką, tiekti rinkai (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. D1-225).
2. Pranešimas (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. D1-225).
3. Monitoringo (stebėsenos) planas.
4. Rizikos aplinkai įvertinimo ataskaita.
5. Sutrumpinta informacija.
6. Kita papildoma informacija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Odeta Pivorienė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupė Gamtos apsaugos, saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio klausimais vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052786530
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: odeta.pivoriene@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Pranešėjas pateikia paraišką, pranešimą ir kitus dokumentus Aplinkos ministerijai, informuoja visuomenę.
2. AM registruoja dokumentus, išnagrinėja, ar atitinka reikalavimus (gali prašyti papildomos informacijos) ir per 10 dienų siunčia dokumentus GMO ekspertų ir GMO valdymo priežiūros komitetams, suinteresuotoms valstybės institucijoms.
3. GMO ekspertų ir GMO valdymo priežiūros komitetai, suinteresuotos valstybės institucijos per 20 dienų parengia išvadas ir siunčia Aplinkos ministerijai.
4. Visuomenė per 30 dienų gali pateikti pastabas.
5. AM, išnagrinėjusi išvadas ir visuomenės komentarus, (gali prašyti papildomos informacijos) išduoda leidimą, informacija skelbiama GMOIS tinklalapyje http://gmo.am.lt.
6. Asmuo gali atsiimti leidimą atvykęs į Aplinkos ministeriją, taip pat leidimas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku.
7. Pranešėjas informuoja visuomenę apie leidimo išdavimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmenys, planuojantys pirmą kartą apgalvotai išleisti į aplinką genetiškai modifikuotus organizmus kitais nei tiekimo rinkai tikslais (bandomajam genetiškai modifikuotų organizmų išleidimui į aplinką) pateikia Aplinkos ministerijai paraišką pagal patvirtintą formą (pridedama) ir kitus dokumentus.
Paraiška ir kiti dokumentai pateikiami atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ir el. paštu info@am.lt.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10BD9188E48C/TAIS_280509
Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-225 „Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CAE37616FDCB/lTPALdXOsR
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-225 „Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-225 „Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 299 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D295A4AB445A/GaZaxHOOzh
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d.  įsakymas Nr. 299 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 299 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 198 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58AA87684435/nDkIAnTSON
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 198 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 198 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 602 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CFEFA13DF537/DptBgUjeZc
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 602 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 602 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos Biosaugos protokolas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61A6E20B70AB
Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos Biosaugos protokolas Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos Biosaugos protokolas
Pavadinimas Rekomendacijos bandomajam genetiškai modifikuotų augalų išleidimui į aplinką Lietuvoje
Nuoroda http://gmo.am.lt/page?page=view&format=frontend&id=6c00ab5c-fc03-4d6f-a296-f7805a6075ed
Rekomendacijos bandomajam genetiškai modifikuotų augalų išleidimui į aplinką Lietuvoje  Rekomendacijos bandomajam genetiškai modifikuotų augalų išleidimui į aplinką Lietuvoje
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 681/689/525/753 „Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų, genetiškai modifikuotų organizmų arba jų, kaip atskirų produktų ar esančių kituose produktuose, rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CC7D48DBC3F/NnQnJJFhTU
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 681/689/525/753 „Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų, genetiškai modifikuotų organizmų arba jų, kaip atskirų produktų ar esančių kituose produktuose, rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 681/689/525/753 „Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų, genetiškai modifikuotų organizmų arba jų, kaip atskirų produktų ar esančių kituose produktuose, rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
Genetiškai modifikuoti organizmai, GMO, apgalvotas išleidimas į aplinką kitais nei tiekimo rinkai tikslais, GMO lauko bandymai
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1schema.doc 1schema.doc
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Pranešėjas pateikia paraišką, pranešimą ir kitus dokumentus Aplinkos ministerijai, informuoja visuomenę.
2. AM registruoja dokumentus, išnagrinėja, ar atitinka reikalavimus (gali prašyti papildomos informacijos) ir per 10 dienų siunčia dokumentus GMO ekspertų ir GMO valdymo priežiūros komitetams, suinteresuotoms valstybės institucijoms.
3. GMO ekspertų ir GMO valdymo priežiūros komitetai, suinteresuotos valstybės institucijos per 20 dienų parengia išvadas ir siunčia Aplinkos ministerijai.
4. Visuomenė per 30 dienų gali pateikti pastabas.
5. AM, išnagrinėjusi išvadas ir visuomenės komentarus, (gali prašyti papildomos informacijos) išduoda leidimą, informacija skelbiama GMOIS tinklalapyje http://gmo.am.lt.
6. Asmuo gali atsiimti leidimą atvykęs į Aplinkos ministeriją, taip pat leidimas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku.
7. Pranešėjas informuoja visuomenę apie leidimo išdavimą.
PAS30943
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-09-05
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems