Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Marijampolės savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Marijampolės savivaldybės administracija
Pavadinimas
Marijampolės savivaldybės administracija
Adresas
Marijampolės, J. Basanavičiaus a. 1,
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 43 90001
Fakso nr.
+370 3 43 90022
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, pietų pertrauka 12:00 - 12-45
Paslaugos aprašas
Leidimas atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas
Tikslas – Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas.
Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono Nr., elektroninio pašto adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta skundo esmė.
Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Prašymų priėmimo vieta: Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2
langelis, Tel. (8 343) 90 065

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Leidimas kasinėti ir aptverti; Leidimas atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje; Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos; Komunalinio ūkio paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Leidimas kasinėti ir aptverti
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimtas sprendimas išduoti arba neišduoti leidimą
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas;
2. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kai kasinėjimo darbai atliekami eismui skirtose zonose) suderinta su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriumi bei Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Transporto tarnyba;
3. Brėžinys ar nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto objekto statybos (remonto, rekonstravimo) projekto ištrauka, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir dangos perkasimo vietos bei teritorijos aptvėrimo ribos. Projekto ištrauka ar brėžinys, jeigu darbų zonoje yra šiluminės trasos, elektros, dujotiekio, vandentiekio, lietaus, buitinių nuotekų ar kiti tinklai, turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis;
4. Perkasamų ar atitveriamų dangų naudotojų, valdytojų ar savininkų suderinimas vykdyti darbus, kai darbai vykdomi ne tik Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje;
5. Sutartis su dangas atstatysiančia įmone arba nustatytos formos garantinis įsipareigojimas dėl dangų atstatymo;
6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio padalinio suderinimas, jeigu darbai vykdomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose bei jų apsaugos zonose, saugomose teritorijose bei jų apsaugos zonose.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Marijampolės savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188769113
Įmokos kodas: Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB SEB bankas LT197044060006210181
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Eglė Mockevičienė
Pareigos: Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034390045
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: egle.mockeviciene@marijampole.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų atlikti veiksmų seka teikiant paslaugą neelektroniniu būdu (pridedama schema Nr.2)
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
-Prašymo forma
-Garantinio įsipareigojimo dėl dangų atstatymo forma
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų atlikti veiksmų seka teikiant paslaugą elektroniniu būdu (pridedama schema Nr.1)
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas • Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24
•	Lietuvos Respublikos kelių įstatymas • Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
Pavadinimas • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F51254B15B51
•	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 įsakymas Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2A48CA02F02
•	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 įsakymas Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“ • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 įsakymas Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“
Pavadinimas Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklės, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-11
Nuoroda http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=44160
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklės, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-11 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklės, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-11
Pavadinimas • Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.1-412.
Nuoroda http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=37732
•	Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.1-412. • Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.1-412.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymų priėmimo vieta: Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1,
2 langelis, Tel. (8 343) 90 065
Raktažodžiai
sutikimas, leidimas, atitvėrimas, kasinėjimas, atitvėrimo, kasinėjimo, darbai
PAS30685
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems