Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 60 48716
Fakso nr.
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Leidimas prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose
Leidimas suteikia teisę prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose .
Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose išduodami:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nustatytose viešosiose vietose, kuriose išduodamų leidimų skaičius yra ribojamas.
2. Tarybos nustatytose viešosiose vietose, kuriose išduodamų leidimų skaičius yra neribojamas.
3. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų (toliau – Vietinės rinkliavos nuostatai), patvirtintų Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 „Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ 2 punktu, pakeistų 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-398 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 1 punktu, 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-102 „Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-398 pakeitimo“, priedo pastabų 1 punkte nurodytais atvejais.
4. Prekiauti Tarybos nustatytų miesto švenčių metu.
5. Prekiauti Tarybos nustatytais laikotarpiais prie bažnyčios ir prie
miesto kapinių.
6. Nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose (tarp jų ir pramoginiais įrenginiais, registruojamais potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (toliau – atrakcionai)).
Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose išduodamas asmeniui atvykus į instituciją ar elektroniniu būdu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kita prekyba; Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone; Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose; Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje; Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas
Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau – asmenys), norintys įsigyti leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose raštu ar elektroninėmis priemonėmis (el. p. administracija@palanga.lt), Palangos miesto savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pateikia:
1. 1. Nustatytos formos prašymą, suderintą su nurodytomis institucijomis (atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį).
Pastaba: derinimo su Palangos miesto rinkliavų centru dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumokėjimo neteikia asmenys, kuriems išduodami leidimai prekiauti Tarybos nustatytų miesto švenčių metu ir Tarybos nustatytais laikotarpiais prie bažnyčios ir miesto kapinių.
2. Naudojamos laikinos prekybos ar paslaugų teikimo įrangos, kiosko, nesudėtingo, laikino statinio, atrakcionų išdėstymo projekto (išskyrus vykdant prekybą miesto švenčių metu bei Tarybos nustatytais laikotarpiais prie bažnyčios ir prie miesto kapinių metu, vykdant išnešiojamąją prekybą), suderinto su Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi (toliau – Projektas), kopiją.
3. Individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją, jeigu fizinis asmuo vykdo nustatyta tvarka apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje įregistravęs individualią veiklą.
4. Asmens paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą be verslo liudijimo, kopiją (jei prašymą pateikia fizinis asmuo).
5. Dokumento, patvirtinančio vietinės rinkliavos sumokėjimą už leidimo Tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą, kopiją.
Pastaba: šio dokumento neteikia asmenys, vykdysiantys veiklą nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose (tarp jų ir atrakcionais).
6. Asmenys, teiksiantys atrakcionų paslaugas viešosiose vietose, papildomai pateikia:
6.1. potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažymą;
6.2. tvarkomojo dokumento, kuriuo atrakciono naudojimo kontrolei ir nuolatinei priežiūrai organizuoti paskirtas Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-287/V-611 „Dėl mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka išmokytas ir atestuotas atrakcionų priežiūros meistras, kopiją;
6.3. tvarkomojo dokumento, kuriuo atrakcionui valdyti paskirtas Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka išmokytas ir atestuotas atrakciono operatorius (kai reikia – ir operatoriaus padėjėjas), kopiją;
6.4. įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išvadą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 1 mėn.), kad atrakcionų įrenginiai yra tinkami saugiai naudoti visam leidimo galiojimo laikotarpiui, jeigu eksploatavimo trukmė neviršija vienerių metų sezono. Ilgesnės eksploatavimo trukmės atveju nauja išvada Administracijai pateikiama likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki galiojančios išvados galiojimo termino pabaigos ir atrakcionų eksploatavimo sezono pradžios (kai atrakcionai eksploatuojami tik sezono metu);
6.5. įsigaliojusį Veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ilgiau negu leidimas (draudimo polisas turi galioti visą atrakcionų įrenginių buvimo viešojoje vietoje laiką, nesvarbu, kokia atrakcionų veikimo (eksploatacijos) sezono kalendoriniais metais trukmė);
6.6. sutartį su elektros energijos tiekėju, sudarytą teisės aktų nustatyta tvarka.

Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose išduodami:
1. Metams laikotarpiui:
1.1. nuo gegužės 1 d. iki balandžio 30 d. imtinai;
1.2. nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d. imtinai.
2. Prekybai Tarybos nustatytų miesto švenčių metu laikotarpiui, ne ilgesniam negu jų trukmė.
3. Prekybai Tarybos nustatytais laikotarpiais prie miesto kapinių:
3.1. nuo spalio 20 d. iki lapkričio 2 d. imtinai;
3.2. 10 dienų prieš Motinos dieną ir Motinos dieną;
3.3. 10 dienų prieš Tėvo dieną ir Tėvo dieną.
4. Prekybai Tarybos nustatytais laikotarpiais prie bažnyčios per Žolinę ir šv. Roko atlaidus.
5. Nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose (tarp jų ir atrakcionais), laikotarpiui, kuris nurodytas Projekto, suderinto su Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, derinimo žymoje.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Leidimo dublikato išdavimas
Nuoroda į formą prasymo-forma.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Leidimo dublikato išdavimas Leidimo dublikato išdavimas prasymo-forma.doc prasymo-forma.doc
Leidimo dublikato išdavimas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Palangos miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 125196077
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: AB Šiaulių banko Palangos filialas
Sąskaitos numeris: LT467180600000130765
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Dangėlaitienė
Pareigos: Rinkliavų skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37046048729
Mobilusis telefonas: +37069805367
Faksas: +37046040217
El. paštas: ausra.dangelaitiene@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikėjas pateikia prašymą.
Paslaugos teikėjas sumoka nustatytą vietinės rinkliavos mokestį.
Kompetentinga institucija išduoda leidimą.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.palanga.lt/index.php?2358076248#prekyba
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 5 Darbo dienos
Komentaras: Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose išduodami:
1. Metams laikotarpiui:
1.1. nuo gegužės 1 d. iki balandžio 30 d. imtinai;
1.2. nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d. imtinai.
2. Prekybai Tarybos nustatytų miesto švenčių metu laikotarpiui, ne ilgesniam negu jų trukmė.
3. Prekybai Tarybos nustatytais laikotarpiais prie miesto kapinių:
3.1. nuo spalio 20 d. iki lapkričio 2 d. imtinai;
3.2. 10 dienų prieš Motinos dieną ir Motinos dieną;
3.3. 10 dienų prieš Tėvo dieną ir Tėvo dieną.
4. Prekybai Tarybos nustatytais laikotarpiais prie bažnyčios per Žolinę ir šv. Roko atlaidus.
5. Nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose (tarp jų ir atrakcionais), laikotarpiui, kuris nurodytas Projekto, suderinto su Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, derinimo žymoje.
Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą dydis nustatytas Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatuose. Išsamesnė informacija: http://www.palanga.lt/index.php?2358076248#prekyba
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
3. Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose“ 1 punktas, pakeistas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-134 ,,Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 1 ir 2 punktų pakeitimo“ 1 punktu.
Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 „Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ 1 punktas, pakeistas 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 1 punktu, 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-100 „Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“, 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-101 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“.
Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-135 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 1 punktas.
Šiais sprendimais nustatytos viešosios vietos, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, ir patvirtintos jų išdėstymo 26 schemos.
4. Prekybos viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu.
5. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-49 „Dėl prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Vietinės rinkliavos nuostatai.
7. Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašas, patvirtintas Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 ,,Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ 3 punktu, pakeistas 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-398 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 2 punktu.

Nuoroda http://www.palanga.lt/index.php?2358076248#prekyba
1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.<br/>2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.<br/>3. Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose“ 1 punktas, pakeistas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-134 ,,Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 1 ir 2 punktų pakeitimo“ 1 punktu.<br/>Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 „Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ 1 punktas, pakeistas 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 1 punktu, 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-100 „Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“, 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-101 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“.<br/>Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-135 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 1 punktas.<br/>Šiais sprendimais nustatytos viešosios vietos, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, ir patvirtintos jų išdėstymo 26 schemos.<br/>4. Prekybos viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu.<br/>5. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-49 „Dėl prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.<br/>6. Vietinės rinkliavos nuostatai.<br/>7. Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašas, patvirtintas Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 ,,Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ 3 punktu, pakeistas 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-398 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 2 punktu.<br/><br/> 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
3. Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose“ 1 punktas, pakeistas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-134 ,,Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 1 ir 2 punktų pakeitimo“ 1 punktu.
Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 „Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ 1 punktas, pakeistas 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 1 punktu, 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-100 „Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“, 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-101 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“.
Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-135 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 1 punktas.
Šiais sprendimais nustatytos viešosios vietos, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, ir patvirtintos jų išdėstymo 26 schemos.
4. Prekybos viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu.
5. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-49 „Dėl prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Vietinės rinkliavos nuostatai.
7. Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašas, patvirtintas Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 ,,Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ 3 punktu, pakeistas 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-398 „Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo“ 2 punktu.


Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
prekyba_paslaugu-schema.doc prekyba_paslaugu-schema.doc
Paslaugos teikėjas pateikia prašymą.
Paslaugos teikėjas sumoka nustatytą vietinės rinkliavos mokestį.
Kompetentinga institucija išduoda leidimą.

PAS5211
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-03-27
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems