Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070663661
Faksas
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (2, 3, 4 rizikos klasės) ribotu naudojimu, išdavimas

Fizinis ar juridinis asmuo, valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai, kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, atsakingas už ribotą GMM naudojimą (toliau – asmuo), planuojantis vykdyti veiklą, susijusią su 2, 3 ar 4 rizikos klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) ribotu naudojimu, pateikia Aplinkos ministerijai paraišką gauti leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu (toliau – paraiška) ir kitus dokumentus. Paraišką ir kitus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba el. paštu info@am.lt.

Paraišką svarsto Aplinkos ministerija, GMO ekspertų komitetas, GMO valdymo priežiūros komitetas, suinteresuotos valstybės institucijos (Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba), konsultuojamasi su visuomene. Po komitetų ir institucijų, viešųjų konsultacijų išvadų, priimamas sprendimas dėl leidimo vykdyti veiklą, susijusią su 2, 3 ar 4 rizikos klasės GMM ribotu naudojimu.

Asmuo gali atsiimti leidimą atvykęs į Aplinkos ministeriją, taip pat leidimas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos; Kita; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas veiklai,susijusiai su 2, 3 ar 4 rizikos klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraiška gauti leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 413).
2. Pranešimas apie veiklą, susijusią su GMM ribotu naudojimu (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 413).
3. GMM rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai įvertinimo aprašymas.
4. Apribojimo priemonių sąrašas (naudotojas privalo įvertinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo III skyriaus reikalavimus ir 2000-09-27 EK sprendimą 2000/608/EB, taip pat nustatyti GMM riboto naudojimo klasę remdamasis Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-693/V-954/B1-1107, taikyti bendrus principus, nustatyti apribojimo aprašo priede nurodytas apsaugos priemones, atitinkančias konkrečią riboto naudojimo klasę).
5. Žmonių sveikatos ir įrenginio išorės aplinkos apsaugos avarinis planas nelaimingų atsitikimų atveju bei tiems riboto naudojimo atvejams, kai nesuveikus apribojimo priemonėms gali iškilti tiesioginis ar uždelstas pavojus žmonėms, esantiems už patalpų ribų, aplinkai, jei toks avarinis planas nėra parengtas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
6. Atliekų tvarkymo planas.
7. Naudotos literatūros sąrašas.
8. Kita papildoma informacija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Pranešimas apie veiklą, susijusią su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu
Nuoroda į formą sablonas-pranesimo-veiklai.docx
Formos šablono dokumentas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5906F0C6442B/tmIKHnLkKc
Pranešimas apie veiklą, susijusią su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu Pranešimas apie veiklą, susijusią su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu sablonas-pranesimo-veiklai.docx sablonas-pranesimo-veiklai.docx
Pranešimas apie veiklą, susijusią su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu
Pavadinimas Paraiška gauti leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu
Nuoroda į formą sablonas-paraiska-veiklai.docx
Formos šablono dokumentas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5906F0C6442B/tmIKHnLkKc
Paraiška gauti leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu Paraiška gauti leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu sablonas-paraiska-veiklai.docx sablonas-paraiska-veiklai.docx
Paraiška gauti leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Odeta Pivorienė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos miškų politikos grupė Gamtos apsaugos, saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio klausimais vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052786530
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: odeta.pivoriene@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paraiška ir kiti dokumentai pateikiami Aplinkos ministerijai (toliau – AM).
2. Dokumentai registruojami Aplinkos ministerijoje, peržiūrimi ar atitinka reikalavimus (prireikus prašoma patikslinti), pateikiami GMO ekspertų ir GMO valdymo priežiūros komitetams, suinteresuotoms institucijoms pagal kompetenciją išnagrinėti ir parengti išvadas, vykdomas viešas konsultavimasis su visuomene per GMO informacinę sistemą http://gmo.am.lt/.
3. GMO ekspertų komitetas įvertina GMM riziką aplinkai ir žmonių sveikatai, parengia ekspertines išvadas ir teikia AM GMO priežiūros komitetui.
4. Suinteresuotos institucijos ir GMO valdymo priežiūros komitetas išnagrinėja dokumentus, GMO ekspertų komiteto išvadas ir pateikia AM savo argumentus.
5. AM išnagrinėja gautas išvadas, visuomenės komentarus (gali prašyti asmens patikslinti dokumentus) ir priima sprendimą dėl leidimo išdavimo, kuris skelbiamas GMO informacinėje sistemoje. Apie leidimų išdavimą AM informuoja Europos Komisiją pagal 2009/41/EB direktyvos reikalavimus.
6. Asmuo gali atsiimti leidimą atvykęs į Aplinkos ministeriją, taip pat leidimas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmenys, planuojantys vykdyti veiklą, susijusią su 2, 3 ar 4 rizikos klasės GMM ribotu naudojimu, pateikia Aplinkos ministerijai paraišką pagal patvirtintą formą (pridedama) ir kitus dokumentus.
Paraiška ir kiti dokumentai pateikiami atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ir el. paštu info@am.lt.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10BD9188E48C/TAIS_280509
Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5906F0C6442B/tmIKHnLkKc
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-693/V-954/B1-1107 „Dėl genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijų“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7362B787E2BA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-693/V-954/B1-1107  „Dėl genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijų“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-693/V-954/B1-1107 „Dėl genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijų“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 299 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D295A4AB445A/GaZaxHOOzh
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d.  įsakymas Nr. 299 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 299 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1946&from=LT
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo
Pavadinimas 2000 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. 2000/608/EB Dėl rekomendacinių pastabų rizikos įvertinimui, išdėstytam Direktyvos 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo III priede
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1536151154422&uri=CELEX:32000D0608
2000 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. 2000/608/EB Dėl rekomendacinių pastabų rizikos įvertinimui, išdėstytam Direktyvos 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo III priede 2000 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. 2000/608/EB Dėl rekomendacinių pastabų rizikos įvertinimui, išdėstytam Direktyvos 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo III priede
Pavadinimas Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos Biosaugos protokolas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61A6E20B70AB
Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos Biosaugos protokolas Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos Biosaugos protokolas
Pavadinimas Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F5D05E9675B0
Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai
Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
GMM, genetiškai modifikuoti mikroorganizmai, GMO, genetiškai modifikuoti organizmai, ribotas naudojimas, genetinė modifikacija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema-riboto-naudojimo2015.pdf schema-riboto-naudojimo2015.pdf
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paraiška ir kiti dokumentai pateikiami Aplinkos ministerijai (toliau – AM).
2. Dokumentai registruojami Aplinkos ministerijoje, peržiūrimi ar atitinka reikalavimus (prireikus prašoma patikslinti), pateikiami GMO ekspertų ir GMO valdymo priežiūros komitetams, suinteresuotoms institucijoms pagal kompetenciją išnagrinėti ir parengti išvadas, vykdomas viešas konsultavimasis su visuomene per GMO informacinę sistemą http://gmo.am.lt/.
3. GMO ekspertų komitetas įvertina GMM riziką aplinkai ir žmonių sveikatai, parengia ekspertines išvadas ir teikia AM GMO priežiūros komitetui.
4. Suinteresuotos institucijos ir GMO valdymo priežiūros komitetas išnagrinėja dokumentus, GMO ekspertų komiteto išvadas ir pateikia AM savo argumentus.
5. AM išnagrinėja gautas išvadas, visuomenės komentarus (gali prašyti asmens patikslinti dokumentus) ir priima sprendimą dėl leidimo išdavimo, kuris skelbiamas GMO informacinėje sistemoje. Apie leidimų išdavimą AM informuoja Europos Komisiją pagal 2009/41/EB direktyvos reikalavimus.
6. Asmuo gali atsiimti leidimą atvykęs į Aplinkos ministeriją, taip pat leidimas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku.
PAS30940
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-09-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems