Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 40, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070682250
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Leidimo apdoroti įslaptintą informaciją išdavimas

Administracinė paslauga skirta paslapčių subjektams, jų rangovams (subrangovams) (toliau – Pareiškėjas), siekiantiems gauti leidimą apdoroti įslaptintą informaciją įslaptintos informacijos ir ryšių informacinėje sistemoje (toliau – ĮIRIS) (toliau – Leidimas).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Leidimas apdoroti įslaptintą informaciją.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiama laisva forma surašyta Paraiška, kuri turi būti pasirašyta, nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pateiktas tapatybę liudijantis dokumentas ar jo kopija, leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar jo kopija (jeigu kreipiasi fizinis asmuo). Jei dėl leidimo kreipiasi fizinio asmens atstovas, turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo tapatybę liudijantis dokumentas, atstovo ir atstovaujamojo asmenų leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar jų kopijos.
Siekiant gauti Leidimą, su Paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:
1) teisės aktų nustatyta tvarka suderintų ir ĮIRIS valdytojo įsakymu patvirtintų ĮIRIS nuostatų kopija;
2) ĮIRIS valdytojo įsakymu patvirtinti ĮIRIS Specifinių saugumo reikalavimų aprašas, Saugumo valdymo procedūrų aprašas, Rizikos analizė, Saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo ataskaita;
3) įgaliotų institucijų išduotų pažymų dėl patalpų, kuriose sumontuoti ĮIRIS elementai, tinkamumo dirbti su įslaptinta informacija kopijos;
4) įsakymų dėl ĮIRIS elementų sumontavimo patalpų priskyrimo fizinio saugumo klasės zonai kopijos;
5) įsakymų dėl atsakingų asmenų (ĮIRIS saugos įgaliotinio, administratoriaus, kriptografinių priemonių administratoriaus ir jų pavaduotojų, naudotojų) paskyrimo kopijos;
6) atsakingų asmenų (ĮIRIS saugos įgaliotinio, administratoriaus, kriptografinių priemonių administratoriaus ir jų pavaduotojų, naudotojų) leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopijos;
7) ĮIRIS elementų sumontavimo patalpų TEMPEST matavimų išvadų ir (arba) protokolų kopijos (jei siekiama gauti leidimą ĮIRIS apdoroti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis KONFIDENCIALIAI ir aukštesnėmis);
8) ĮIRIS techninės įrangos TEMPEST sertifikatai (jei siekiama gauti leidimą ĮIRIS apdoroti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis KONFIDENCIALIAI ir aukštesnėmis);
9) įmonės patikimumo pažymėjimo kopija (jei ĮIRIS valdytojas yra paslapčių subjekto rangovas (subrangovas);
10) ĮIRIS valdytojo teisės aktų, į kuriuos ĮIRIS Specifinių saugumo reikalavimų apraše, Saugumo valdymo procedūrų apraše, Rizikos analizėje yra pateiktos nuorodos, kopijos;
kiti Saugumo priežiūros tarnybos nurodyti dokumentai ir (arba) teisės aktų kopijos.
Pateikiama laisva forma surašyta Paraiška, kuri turi būti pasirašyta, nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pateiktas tapatybę liudijantis dokumentas ar jo kopija, leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar jo kopija (jeigu kreipiasi fizinis asmuo). Jei dėl leidimo kreipiasi fizinio asmens atstovas, turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo tapatybę liudijantis dokumentas, atstovo ir atstovaujamojo asmenų leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar jų kopijos.
Siekiant gauti Leidimą, su Paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:
1) teisės aktų nustatyta tvarka suderintų ir ĮIRIS valdytojo įsakymu patvirtintų ĮIRIS nuostatų kopija;
2) ĮIRIS valdytojo įsakymu patvirtinti ĮIRIS Specifinių saugumo reikalavimų aprašas, Saugumo valdymo procedūrų aprašas, Rizikos analizė, Saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo ataskaita;
3) įgaliotų institucijų išduotų pažymų dėl patalpų, kuriose sumontuoti ĮIRIS elementai, tinkamumo dirbti su įslaptinta informacija kopijos;
4) įsakymų dėl ĮIRIS elementų sumontavimo patalpų priskyrimo fizinio saugumo klasės zonai kopijos;
5) įsakymų dėl atsakingų asmenų (ĮIRIS saugos įgaliotinio, administratoriaus, kriptografinių priemonių administratoriaus ir jų pavaduotojų, naudotojų) paskyrimo kopijos;
6) atsakingų asmenų (ĮIRIS saugos įgaliotinio, administratoriaus, kriptografinių priemonių administratoriaus ir jų pavaduotojų, naudotojų) leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopijos;
7) ĮIRIS elementų sumontavimo patalpų TEMPEST matavimų išvadų ir (arba) protokolų kopijos (jei siekiama gauti leidimą ĮIRIS apdoroti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis KONFIDENCIALIAI ir aukštesnėmis);
8) ĮIRIS techninės įrangos TEMPEST sertifikatai (jei siekiama gauti leidimą ĮIRIS apdoroti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis KONFIDENCIALIAI ir aukštesnėmis);
9) įmonės patikimumo pažymėjimo kopija (jei ĮIRIS valdytojas yra paslapčių subjekto rangovas (subrangovas);
10) ĮIRIS valdytojo teisės aktų, į kuriuos ĮIRIS Specifinių saugumo reikalavimų apraše, Saugumo valdymo procedūrų apraše, Rizikos analizėje yra pateiktos nuorodos, kopijos;
kiti Saugumo priežiūros tarnybos nurodyti dokumentai ir (arba) teisės aktų kopijos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nerijus Grybėnas
Pareigos: Akreditavimo skyriaus vedėjas
Telefonas: +37070663061
Mobilusis telefonas: +37068744229
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: nerijus.grybenas@kam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Vaišnorienė
Pareigos: Akreditavimo skyriaus informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistė
Telefonas: +37070668023
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: indre.vaisnoriene@kam.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Administracinės paslaugos gavimui teikiama Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių, patvirtintų Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138, 6 punkte nurodyta paraiška leidimui apdoroti įslaptintą informaciją gauti ir minėtame punkte nurodyti ĮIRIS apsaugą aprašantys dokumentai.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b0231d028b511e6acf89da936cb7409
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo, funkcijų atlikimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebd053c0866f11e7a3c4a5eb10f04386
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo, funkcijų atlikimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo, funkcijų atlikimo“
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cdaf560cf5211e7910a89ac20768b0f
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 759 „Dėl Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6A61DF73ECC
Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 759 „Dėl Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 759 „Dėl Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklės, patvirtintos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138 „Dėl Bendrųjų (visiems vienodų) žinybinių saugumo priežiūros tarnybų steigimo ir veiklos taisyklių, Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių ir Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose bus saugoma, apdorojama ar kuriais bus perduodama įslaptinta informacija, saugumo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4AA76B063D07
Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklės, patvirtintos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138 „Dėl Bendrųjų (visiems vienodų) žinybinių saugumo priežiūros tarnybų steigimo ir veiklos taisyklių, Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių ir Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose bus saugoma, apdorojama ar kuriais bus perduodama įslaptinta informacija, saugumo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklės, patvirtintos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138 „Dėl Bendrųjų (visiems vienodų) žinybinių saugumo priežiūros tarnybų steigimo ir veiklos taisyklių, Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių ir Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose bus saugoma, apdorojama ar kuriais bus perduodama įslaptinta informacija, saugumo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Kai su Paraiška ar Leidimu pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įslaptintai informacijai gabenti nustatytų reikalavimų.

Paraišką nagrinėjantis darbuotojas turi teisę bet kurio Paraiškos nagrinėjimo etapo metu pareikalauti iš Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus. Jei tokie dokumentai per nustatytą terminą nepateikiami, Paraišką nagrinėjantis darbuotojas privalo nutraukti Paraiškos nagrinėjimą ir nustatyta tvarka apie tai informuoti Pareiškėją.

Pareiškėjas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
ĮIRIS, įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos ir ryšių informacinė sistema, leidimas
PAS33431
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-02-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems