Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 40, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070684116
Fakso nr.
+37070684116
Darbo laikas
07:00-18:00
Paslaugos aprašas
Leidimo naudoti Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinę sistemą išdavimas

Apdoroti ir (arba) perduoti įslaptintą informaciją galima tik įteisintomis Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėmis sistemomis (toliau – ĮIRIS). ĮIRIS laikoma įteisinta, kai paslapčių subjektui, paslapčių subjektui pavaldžiai ar jo reguliavimo sričiai priskirtai įstaigai, įmonei, tiekėjui yra išduodamas leidimas naudoti ĮIRIS. Leidimą naudoti ĮIRIS (toliau – Leidimas) išduoda Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - NKSC prie KAM). Leidimui gauti pateikiamas laisva forma surašytas Prašymas, kuris kartu su būtinais dokumentais gali būti pateikiamas raštu arba įrašytas į laikmeną tiesiogiai asmeniui atvykus į NKSC prie KAM priimamąjį, per pasiuntinį arba perduodamas įteisinta ĮIRIS. Atsakymas paslaugos gavėjui gali būti pateikiamas raštu arba perduodamas įrašytas į laikmeną asmeniui atvykus į NKSC prie KAM priimamąjį, per pasiuntinį, el. paštu arba perduodamas įteisinta ĮIRIS. Kai su Prašymu pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų reikalavimų.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas naudoti ĮIRIS arba atsisakyta išduoti leidimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Siekiant gauti Leidimą, kartu su Prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:
1) ĮIRIS valdytojo įsakymu patvirtinti ĮIRIS Specifinių saugumo reikalavimų aprašas, Saugumo valdymo procedūrų aprašas, Rizikos analizė, Saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo ataskaita;
2) įgaliotų institucijų išduotų pažymų dėl patalpų, kuriose sumontuoti ĮIRIS elementai, tinkamumo dirbti su įslaptinta informacija kopijos;
3) įsakymų dėl ĮIRIS elementų sumontavimo patalpų priskyrimo fizinio saugumo klasės zonai kopijos;
4) įsakymų dėl atsakingų asmenų (ĮIRIS saugos įgaliotinio, administratoriaus, kriptografinių priemonių administratoriaus ir jų pavaduotojų, naudotojų) paskyrimo kopijos;
5) atsakingų asmenų (ĮIRIS saugos įgaliotinio, administratoriaus, kriptografinių priemonių administratoriaus ir jų pavaduotojų, naudotojų) leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopijos;
6) ĮIRIS elementų sumontavimo patalpų TEMPEST matavimų išvadų ir (arba) protokolų kopijos (jei siekiama gauti leidimą ĮIRIS apdoroti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis KONFIDENCIALIAI ir aukštesnėmis);
7) ĮIRIS techninės įrangos TEMPEST sertifikatai (jei siekiama gauti leidimą ĮIRIS apdoroti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis KONFIDENCIALIAI ir aukštesnėmis);
8) įmonės patikimumo pažymėjimo kopija (jei ĮIRIS valdytojas yra paslapčių subjekto rangovas (subrangovas);
9) ĮIRIS valdytojo teisės aktų, į kuriuos ĮIRIS Specifinių saugumo reikalavimų apraše, Saugumo valdymo procedūrų apraše, Rizikos analizėje yra pateiktos nuorodos, kopijos;
kiti Saugumo priežiūros tarnybos nurodyti dokumentai ir (arba) teisės aktų kopijos.

Prašymą nagrinėjantis darbuotojas turi teisę bet kurio Prašymo nagrinėjimo etapo metu pareikalauti iš paslaugos gavėjo pateikti papildomus dokumentus. Jei tokie dokumentai per nustatytą terminą nepateikiami, Prašymą nagrinėjantis darbuotojas privalo nutraukti Prašymo nagrinėjimą ir nustatyta tvarka apie tai informuoti paslaugos gavėją. Kai su Prašymu ar Leidimu pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įslaptintai informacijai gabenti nustatytų reikalavimų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: mjr. Midaugas Milius
Pareigos: Laikinai vykdo akreditavimo skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37070663187
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: mindaugas.milius@nksc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Vaišnorienė
Pareigos: Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistė
Telefonas: +37070668023
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: indre.vaisnoriene@kam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Andrejus Malijauskas
Pareigos: Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas
Telefonas: +37070668009
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: andrejus.malijauskas@kam.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti pateikta informacija apie įteisinamos ĮIRIS nuostatų suderinimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ (toliau - Nutarimas) 6 punkte nurodytais subjektais ir specifikacijos suderinimą su Nutarimo 14 arba 15 punkte nurodytais subjektais, taip pat nurodytas pageidaujamas leidimo naudoti ĮIRIS galiojimo laikotarpis, jeigu jis neviršija 3 mėnesių.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Pareiškėjas per ĮIRIS (Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklu) pateikia Leidimo išdavimui Prašymą ir kitą reikalingą informaciją (kartu su Prašymu pateikiami dokumentai turi slaptumo žymą).
2. NKSC Akreditavimo skyrius vertina gautą Prašymą, kartu su Prašymu pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl Leidimo išdavimo arba apie atsisakymo jį išduoti priežastis.
3. Pareiškėjas per dokumentų valdymo sistemą AVILYS (www.ivs.vilnius.lt), elektroniniu paštu (info@nksc) arba ĮIRIS (Vyriausybinio plačiajuosčio
šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklu) informuojamas apie priimtą sprendimą dėl Leidimo išdavimo arba apie atsisakymo jį išduoti priežastis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b0231d028b511e6acf89da936cb7409
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10b83000a53b11e8acb39f2e6db7935b
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cdaf560cf5211e7910a89ac20768b0f
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
ĮIRIS, įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos ir ryšių informacinė sistema, leidimas
PAS33431
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-07-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems