Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo atlikti statinio konservavimo darbus išdavimas
Jeigu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos sustabdo statinio statybą (išskyrus savavališką), statytojo prašymu gali būti išduodamas leidimas atlikti statinio konservavimo darbus. Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmė):

1. kai statyba (išskyrus savavališką) sustabdoma statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimu - gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio konservavimo darbus;

2. kai statybos sustabdymo pagrindas yra savavališka statyba, - tik tais atvejais, kai juos atlikti leidžia teismas savo sprendimu ar nutartimi;

3. kai statybą sustabdo pats statytojas savo sprendimu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Nėra duomenų
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymas leisti atlikti statinio konservavimo darbus; statinio (jo dalies) konservavimo darbų projektas ar konservavimo darbų aprašymas; jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo, pateikiamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Statytojas (užsakovas) prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) gali pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS "Infostatyba" arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui. Norėdamas gauti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, statytojas privalo pateikti Inspekcijai prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios" ir statinio konservavimo projektą.
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vtpsi.lt/sites/default/files/teisine-info/16%20Prasymas%20leisti%20atlikti%20statinio%20konservavimo%20darbus.doc
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 2013-12-16 įsakymas Nr. 1V - 196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Nuoroda http://www.vtpsi.lt/sites/default/files/teisine-info/1V-196pilnas.doc
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 2013-12-16 įsakymas Nr. 1V - 196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 2013-12-16 įsakymas Nr. 1V - 196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. D1-827 "Dėl statybos techninio reglamento str 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo"
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382322&p_query=&p_tr2=
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. D1-827  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. D1-827 "Dėl statybos techninio reglamento str 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo"
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167645
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 211  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454053
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Statinio konservavimas, leidimas atlkti statinio konservavimo darbus.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Statytojas (užsakovas) prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) gali pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS "Infostatyba" arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui. Norėdamas gauti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, statytojas privalo pateikti Inspekcijai prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios" ir statinio konservavimo projektą.
PAS28473
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems