Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo introdukcijai/ reintrodukcijai išdavimas

Juridinis asmuo, planuojantis introdukuoti / reintrodukuoti svetimas rūšis į gamtinę aplinką, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą ir kitus dokumentus (prireikus) leidimui introdukcijai / reintrodukcijai gauti. Prašymą ir kitus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba el. paštu info@am.lt.

Prašymą svarsto Invazinių rūšių kontrolės taryba. Po teigiamos Invazinių rūšių kontrolės tarybos išvados, juridinis asmuo parengia Introdukcijos / reintrodukcijos projektą. Pateikus Introdukcijos / reintrodukcijos projektą, išduodamas leidimas introdukcijai / reintrodukcijai.

Asmuo gali atsiimti leidimą atvykęs į Aplinkos ministeriją, taip pat leidimas gali būti siunčiamas paštu paprastu laišku.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos; Kita; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė > Leidimas introdukcijai/ reintrodukcijai; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas introdukuoti / reintrodukuoti svetimas / išnykusias ir šiuo metu natūraliai Lietuvos gamtinėje aplinkoje negyvenančias  augalų ir gyvūnų rūšis į natūralią gamtinę aplinką.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
CITES leidimas (jei reikalingas) ar kita, pareiškėjo nuomone svarbi informacija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laura Janulaitienė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37069883219
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laura.janulaitiene@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Prašymo ir kitų dokumentų (prireikus) pateikimas Aplinkos ministerijai.
2. Prašymo svarstymas Invazinių rūšių kontrolės taryboje.
3. Taryba turi teisę motyvuotai pareikalauti papildomos informacijos ar tyrimų (buveinės, į kurią planuojama introdukuoti / reintrodukuoti naują rūšį, biotinių ir abiotinių sąlygų aprašymo: gyvūnų ir augalų rūšinės sudėties, populiacijų struktūros ir gausumo, litologinių, hidrologinių, hidrocheminių tyrimų ir kt.).
4. Invazinių rūšių kontrolės tarybos išvada.
5. Po teigiamos Invazinių rūšių kontrolės tarybos išvadų parengiamas Introdukcijos / reintrodukcijos projektas.
6. Pateikus Introdukcijos / reintrodukcijos projektą išduodamas leidimas Introdukcijai / reintrodukcijai.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Juridinis asmuo, planuojantiss introdukuoti / reintrodukuoti svetimas rūšis į gamtinę aplinką, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
1. įmonės ar organizacijos pavadinimas ir adresas;
2. atsakingo už numatomus darbus asmens vardas ir pavardė, adresas, telefonas;
3. numatoma introdukuoti / reintrodukuoti rūšis ar žemesnis taksonas pateikiant tikslų lotynišką pavadinimą;
4. planuojamų įvežti individų amžius bei kiekis (dvilyčiams organizmams - vyriškos ir moteriškos lyties individų santykis);
5. juridinio asmens, iš kurio planuojama įsigyti, bei vietovės, iš kurios planuojama atsivežti šios rūšies individus, pavadinimai ir adresai;
6. vietovės (ežero, upės, miško ar kt.), kurioje planuojama introdukuoti / reintrodukuoti šią rūšį, pavadinimas;
7. pageidaujamas šios rūšies individų įvežimo į Lietuvą terminas;
8. planuojamas transportavimo būdas ir maršrutas;
9. CITES leidimas (jei reikalingas), kita, pareiškėjo nuomone, svarbi informacija.
Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba el. paštu info@am.lt.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo. Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4F0F24D6E2BF/sfKIEKzteU
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo. Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo. Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“
Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Introdukcija, reintrodukcija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Prašymo ir kitų dokumentų (prireikus) pateikimas Aplinkos ministerijai.
2. Prašymo svarstymas Invazinių rūšių kontrolės taryboje.
3. Taryba turi teisę motyvuotai pareikalauti papildomos informacijos ar tyrimų (buveinės, į kurią planuojama introdukuoti / reintrodukuoti naują rūšį, biotinių ir abiotinių sąlygų aprašymo: gyvūnų ir augalų rūšinės sudėties, populiacijų struktūros ir gausumo, litologinių, hidrologinių, hidrocheminių tyrimų ir kt.).
4. Invazinių rūšių kontrolės tarybos išvada.
5. Po teigiamos Invazinių rūšių kontrolės tarybos išvadų parengiamas Introdukcijos / reintrodukcijos projektas.
6. Pateikus Introdukcijos / reintrodukcijos projektą išduodamas leidimas Introdukcijai / reintrodukcijai.
PAS1313
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-12-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems