Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti ir skleisti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje leidime nurodytą laikotarpį. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (leidimą atsiimti galima taip pat atvykus į savivaldybės administraciją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), tuomet leidimas išduodamas elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu prašymai teikiami prisijungus per el. bankininkystę ar kitais identifikavimo būdais. pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas arba motyvuotas sprendimas neišduoti leidimo.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą.
2. Dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.
3. Išorinės reklamos įrengimo projektas (toliau – projektas). Projektą sudaro:
3.1. aiškinamasis raštas;
3.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;
3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
3.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;
3.5. reklaminio įrenginio projektas;
3.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
4. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus sutikimus (raštai ir (ar) žymos projekte);
5. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą.


Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą as1_prasymo-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  as1_prasymo-forma.docx as1_prasymo-forma.docx
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188706935
Įmokos kodas: Už leidimą įrengti išorinę reklamą
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Šiaulių banko Alytaus filialas LT847181200002130482
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Mindaugas Matažinskas
Pareigos: Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas
Telefonas: +37031555165
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: mindaugas.matazinskas@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Simona Žiūkaitė
Pareigos: Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031555176
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: simona.ziukaite@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą savivaldybės administracijai atvykęs tiesiogiai į savivaldybės administraciją arba įprastu paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmesti prašymą arba informuoti paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Leidimas išduodamas tokiu būdu, kaip pateiktas prašymas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška išorinei reklamai
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/fIZduWTrQn
1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.<br/><br/> 1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.


Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/RHuVZMouQS
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.<br/> 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492
3. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas.<br/> 3. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas.

Pavadinimas 4. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.227E5D9EC4AC/XaeouhKVEx
4. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670.<br/> 4. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670.

Pavadinimas 5. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A6EA726F4C3
5. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138.<br/><br/> 5. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138.


Pavadinimas 6. Leidimų įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-10 įsakymu Nr. DV-1247.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d39d1a0adaf11e78a4c904b1afa0332
6. Leidimų įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-10 įsakymu Nr. DV-1247.<br/><br/> 6. Leidimų įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-10 įsakymu Nr. DV-1247.


Pavadinimas 7. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-131.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/a9d9f6204f7211e8bfc4ce79f90502d4
7. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-131.  7. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-131.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Leidimas, išorinė reklama
PAS3098
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-03-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems