Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pasvalio rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37045154101
Faksas
+37045154130
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti ir skleisti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje leidime nurodytą laikotarpį. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Leidimą atsiimti galima tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Reklama; Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Reklama > Leidimas įrengti išorinę reklamą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas arba sprendimas neišduoti leidimo.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, norintis gauti leidimą įrengti išorinę reklamą, turi pateikti dokumentus:
1. Paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą.
2. Dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.
3. Informaciją, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.
4. Išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas). Projektą sudaro: aiškinamasis raštas; reklaminio įrenginio vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype; išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas); išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas; reklaminio įrenginio projektas; laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais.
5. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas.

Prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas (dviem egzemplioriais), išskyrus atvejus, kai paslauga užsakoma prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), tiesiogiai arba per kontaktinį centrą.

Dviejų formatų tipinės reklamos (tvirtinama prie sienos ir atskirai stovinti) įrengiamos be projekto. Įrengiant tipines reklamos formas, reikia vadovautis Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimais, patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. DV-644.

Pareiškėjas, pageidaujantis įrengti tipinio dydžio ir turinio išorinę reklamą privalo pateikti:
1. Paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą.
2. Dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.
3. Informaciją, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.


Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188753657
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT394010042600254527
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūris Pranskūnas
Pareigos: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas
Telefonas: +37045154128
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dokumentai@pasvalys.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą Savivaldybės administracijai atvykus tiesiogiai į Savivaldybės administraciją arba įprastu paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmesti prašymą arba informuoti paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

Savivaldybės administracija, patikrinusi pareiškėjo paraišką ir dokumentus, kurių reikia leidimui gauti ir nustačiusi, kad paraiška ne visiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos, paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

Pateiktas išorinės reklamos projektas raštiškai derinamas su Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingu specialistu, o išorinės reklamos valstybinės kalbos taisyklingumas - su Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus atsakingu specialistu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 15 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 0.6 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 8.7 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 8.7 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 15 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 8.7 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0B0253BB424C
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.303FC0152D04
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.227E5D9EC4AC
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6EA726F4C3
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T1-231 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/08590c8076fb11e49710918558376243
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T1-231 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T1-231 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. DV-643„Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6bdf140d5fb11e8a1baff673bb7216a
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. DV-643„Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. DV-643„Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. DV-644 „Dėl Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2046de0d21011e8bea9885f77677ec1
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. DV-644 „Dėl Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų patvirtinimo“ Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. DV-644 „Dėl Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Leidimų išdavimas, leidimas įrengti išorinę reklamą
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą Savivaldybės administracijai atvykus tiesiogiai į Savivaldybės administraciją arba įprastu paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmesti prašymą arba informuoti paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

Savivaldybės administracija, patikrinusi pareiškėjo paraišką ir dokumentus, kurių reikia leidimui gauti ir nustačiusi, kad paraiška ne visiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos, paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

Pateiktas išorinės reklamos projektas raštiškai derinamas su Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingu specialistu, o išorinės reklamos valstybinės kalbos taisyklingumas - su Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus atsakingu specialistu.
PAS3098
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems