Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 44 52229
Fakso nr.
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą savivaldybės administracijai atvykus tiesiogiai į savivaldybės administraciją arba įprastu paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmesti prašymą arba informuoti paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kita gamyba; Reklama
Gyvenimo atvejis
Pradedant verslą; Turint verslą; Verčiantis transportavimo veikla
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas arba sprendimas neišduoti leidimo.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją;

2. Išorinės reklamos įrengimo projektą ir jo kopiją ;

3. Statinio nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;

4. Žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą,

5.Mokamojo pavedimo su banko žymomis ar kvito, kad sumokėta nustatyta vietinė rinkliava, kopiją su tikrumo žyma (jei rinkliava mokama).

6. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių — šiuose objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimą.

7. Jei išorinė reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, pateikiamas už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos raštiškas sutikimas, saugomose teritorijose - suderinus su saugomos teritorijos direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentu.

8. Raštišką suderinimą su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 (Žin., 2005, Nr. 130-4700).

8. Informaciją apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas.

9. Įgaliojimą, jei prašymą pateikia kitas asmuo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +370 444 56183
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: e-paslauga@telsiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, gavęs paraišką išduoti leidimą ir kitus reikalingus dokumentus per 5 d.d. nuo jų gavimo informuoja pareiškėją , kad paraiška gauta. Kalbos tvarkytojasne vėliau kaip per 4 d.d. nuo paraiškos ir kt. dokumentų gavimo dienos patikrina ar projekte pateikti užrašai atitinka LR valstybinės kalbos įstatymo nuostatas.

Per 7 d.d. nuo paraiškos gavimo dienos paveldosaugos specialistas patikrina ar projektas atitinka teisės aktais reglamentuotus paveldosaugos reikalavimus. per 10 d.d nuo paraiškos gavimo dienos Architektūros skyriaus vedėjas patikrina Išorinės reklamos įrengimo projektą. Jei pareiškėjo pateikti dokumentai ir informacija atitinka reikalavimus, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas informuoja pareikėją apie reikalingą sumokėti vietinę rinkliavą. Gavus patvirtinimą apie sumokėtą vietinę rinkliavą, parengiamas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl išorinės reklamos įrengimo leidimo išdavimo. Išorinės reklamos įrengimo leidimas išduodamas per 20 d.d. nuo visų teisingai pateiktų ir užpildytų dokumentų gavimo dienos.


Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461266
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas 1995 m. sausio 31 d. Nr. I-779 (Žin. 1995, Nr. 15-344)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=170492
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas 1995 m. sausio 31 d. Nr. I-779 (Žin. 1995, Nr. 15-344) Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas 1995 m. sausio 31 d. Nr. I-779 (Žin. 1995, Nr. 15-344)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2008, Nr. 11-374)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461266
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2008, Nr. 11-374) Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2008, Nr. 11-374)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454357&p_query=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Reklama
PAS30710
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-11-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems