Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 75631
Faksas
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimas

Pareiškėjai, norintys tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui, privalo gauti leidimą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas išimties tvarka tiekti į Lietuvos rinką augalų apsaugos produktus120 dienų naudojimo laikotarpiui.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) laisvos formos paraišką ir šiuos duomenis: produkto ir veikliosios medžiagos
pavadinimas; nuostolių, kurie būtų patirti, jei produktas nebūtų panaudotas, apskaičiavimas; numatomo tiekti į rinką produkto kiekis; produktu apdorojamas plotas; produkto paskirtis (kokiems kenksmingiesiems organizmams naikinti ir kokiuose augaluose); informacija apie produkto ir jo veikliosios medžiagos tapatumą; produkto ir jo sudėtinių dalių saugos duomenų lapai; etiketė lietuvių kalba; informacija apie produkto efektyvumą, toksiškumą ir ekotoksiškumą; likučių tyrimų duomenis.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimonda Grigaitė
Pareigos: Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos produktų registravimo skyriausvedėjos pavaduotoja
Telefonas: +37052624940
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052730233
El. paštas: raimonda.grigaite@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos laisvos formos paraišką ir duomenis nurodytus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. vasario 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-48 "Dėl leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo" 5 punkte.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) laisvos formos paraišką ir šiuos duomenis: produkto ir veikliosios medžiagos
pavadinimas; nuostolių, kurie būtų patirti, jei produktas nebūtų panaudotas, apskaičiavimas;
numatomo tiekti į rinką produkto kiekis; produktu apdorojamas plotas; produkto paskirtis
(kokiems kenksmingiesiems organizmams naikinti ir kokiuose augaluose); informacija apie
produkto ir jo veikliosios medžiagos tapatumą; produkto ir jo sudėtinių dalių saugos duomenų
lapai; etiketė lietuvių kalba; informacija apie produkto efektyvumą, toksiškumą ir ekotoksiškumą;
likučių tyrimų duomenis.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 868 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 14 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 144 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 14 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A1-48 „Dėl Leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=393584&p_tr2=2
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A1-48 „Dėl Leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A1-48 „Dėl Leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1401372341662
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Leidimas išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų
naudojimo laikotarpiui
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos laisvos formos paraišką ir duomenis nurodytus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. vasario 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-48 "Dėl leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo" 5 punkte.
PAS30327
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-11-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems