Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 75631
Faksas
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais išdavimas
Tyrėjas, norintis įvežti ir (arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams tam tikrus augalų ir augalinių produktų kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, turi pasirūpinti leidimu arba gauti oficialų Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) raštą, skirtą tiriamajai medžiagai pervežti šalies teritorijoje. Dėl minėto leidimo taip pat privalu kreiptis į Augalininkystės tarnybą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas Leidimas įvežti ir (arba) pervežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais
susijusius objektus bandymų, mokslo ir veislių selekcijos tikslais
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo pateikia prašymą įvežti ir (arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams tam tikrus augalų ir augalinių produktų kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir kitus objektus. Prašyme turi būti pateikti šie duomenys: 1. asmens, atsakingo už tokią veiklą, kuriai bus
naudojama įvežama tiriamoji medžiaga, vardas, pavardė, pareigos ir kita kontaktinė informacija
ir jo mokslinės ir techninės kvalifikacijos aprašymas; 2. įvežamos tiriamosios medžiagos,
prireikus ir konkretaus kenksmingojo organizmo mokslinis pavadinimas arba pavadinimai; 3.
tiriamosios medžiagos rūšis; 4. tiriamosios medžiagos kiekis; 5. tiriamosios medžiagos kilmės
vieta (šalis), pateikiant reikalingus dokumentus iš trečiosios šalies įvežamai medžiagai; 6.
numatomos mokslinės veiklos, kuriai bus reikalinga įvežama tiriamoji medžiaga, trukmė, pobūdis
ir tikslai, darbo aprašymas; 7. konkrečios karantinui ir prireikus bandymams numatytos vietos ar
vietų adresas ir aprašymas; 8. numatoma tiriamosios medžiagos laikymo arba sodinimo vieta po
to, kai tiriamajai medžiagai bus oficialiai panaikintas karantinas; 9. siūlomas tiriamosios
medžiagos sunaikinimo ar apdorojimo būdas, pabaigus mokslinę veiklą; 10. numatomas
tiriamosios medžiagos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją pasienio punktas, jeigu įvežama
iš trečiosios šalies; 11. įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją, vežimo ir pervežimo data.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Žitkuvienė
Pareigos: Fitosanitarijos skyriaus vedėja
Telefonas: +37052724675
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.zitkuviene@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Tyrėjas, norintis gauti oficialų leidimą įvežti ir (arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams
tam tikrus augalų ir augalinių produktų kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius
produktus ir kitus objektus (toliau – leidimas) ar oficialų Augalininkystės tarnybos raštą, skirtą tiriamajai medžiagai pervežti šalies teritorijoje, turi ne mažiau nei prieš 30 darbo dienų Augalininkystės tarnybai pateikti laisvos formos prašymą. 2. Augalininkystės tarnyba, nagrinėdama prašymą, prieš patvirtindama jame nurodytą veiklą, privalo patikrinti mokslinės veiklos, dėl kurios tiriamoji
medžiaga bus įvežama į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, vežama tarp Europos Sąjungos
valstybių ir pervežama šalies teritorijoje, pobūdį, tikslus ir nustatyti, ar jie atitinka numatytai
mokslinei veiklai keliamus reikalavimus ir ar tinka veislių selekcijos darbui; patikrinti, ar karantino
sąlygos vietose ir patalpose, kur bus vykdoma mokslinė veikla, ir ten naudojama įranga atitinka
tyrėjui nustatytus reikalavimus; nustatyti tiriamosios medžiagos kiekį, kuris reikalingas mokslinei
veiklai vykdyti, – visais atvejais tas kiekis negali būti didesnis nei buvo nustatytas atsižvelgiant į
turimas tyrėjo karantino priemones; patikrinti asmenų, kurie vykdys mokslinę veiklą, mokslinę ir
techninę kvalifikaciją. 3. Jeigu Augalininkystės tarnyba pritaria tyrėjo prašyme nurodytai veiklai
dėl nurodytos tiriamosios medžiagos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių, jos
vežimui tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimui šalies teritorijoje, per 5 darbo dienas
išduoda vienkartinį leidimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas įvežti ir (arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams tam tikrus augalų ir augalinių
produktų kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir kitus objektus.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 3D-368 „Dėl Tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, jų vežimo tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimo šalies teritorijoje taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CED6968BDC2/TAIS_381242
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 3D-368 „Dėl Tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, jų vežimo tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimo šalies teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 3D-368 „Dėl Tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, jų vežimo tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimo šalies teritorijoje taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Augalai, augaliniai produktai, kenksmingieji organizmai, leidimas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Tyrėjas, norintis gauti oficialų leidimą įvežti ir (arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams
tam tikrus augalų ir augalinių produktų kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius
produktus ir kitus objektus (toliau – leidimas) ar oficialų Augalininkystės tarnybos raštą, skirtą tiriamajai medžiagai pervežti šalies teritorijoje, turi ne mažiau nei prieš 30 darbo dienų Augalininkystės tarnybai pateikti laisvos formos prašymą. 2. Augalininkystės tarnyba, nagrinėdama prašymą, prieš patvirtindama jame nurodytą veiklą, privalo patikrinti mokslinės veiklos, dėl kurios tiriamoji
medžiaga bus įvežama į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, vežama tarp Europos Sąjungos
valstybių ir pervežama šalies teritorijoje, pobūdį, tikslus ir nustatyti, ar jie atitinka numatytai
mokslinei veiklai keliamus reikalavimus ir ar tinka veislių selekcijos darbui; patikrinti, ar karantino
sąlygos vietose ir patalpose, kur bus vykdoma mokslinė veikla, ir ten naudojama įranga atitinka
tyrėjui nustatytus reikalavimus; nustatyti tiriamosios medžiagos kiekį, kuris reikalingas mokslinei
veiklai vykdyti, – visais atvejais tas kiekis negali būti didesnis nei buvo nustatytas atsižvelgiant į
turimas tyrėjo karantino priemones; patikrinti asmenų, kurie vykdys mokslinę veiklą, mokslinę ir
techninę kvalifikaciją. 3. Jeigu Augalininkystės tarnyba pritaria tyrėjo prašyme nurodytai veiklai
dėl nurodytos tiriamosios medžiagos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių, jos
vežimui tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimui šalies teritorijoje, per 5 darbo dienas
išduoda vienkartinį leidimą.
PAS30329
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-11-17
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems