Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratę™simas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinė—jimo darbus

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems atlikti žemės kasinė—jimo darbus Alytaus miesto ribose. Asmens prašymas išduoti leidimą… pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją…, elektroniniu būdu, paštu, per pasiuntinį). Asmuo apie sprendimą… dė—l leidimo išdavimo informuojamas telefonu. Sutikimas išduodamas asmeniui atvykus į instituciją… arba elektroniniu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant statybas / rekonstrukciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas arba motyvuotas atsakymas raštu, kai leidimas neišduodamas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Statinio statybos leidimas (išskyrus statinius, kuriems leidimas nereikalingas).
3. Statybos techninis projektas su pažymėta žemės darbų vieta ir suderintomis žemės darbų vykdymo sąlygomis (kai projektas nereikalingas, žemės darbų vieta nurodoma schemoje).
4. Ženklų išdėstymo schema, suderinta su Kelių policija, kai darbai vykdomi gatvėse, aikštėse, šaligatviuose.
5. Suderinimai su požeminių komunikacijų savininkais, jeigu darbai vyksta požeminių komunikacijų apsaugos zonose.
6. Suderinimai, jei žemės darbai vykdomi savininkams priklausančioje žemėje, nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos zonoje.
7. Sutartis su kelio dangą bei želdinius atkuriančia įmone arba garantinis raštas, jei šiuos darbus atliks pats rangovas (statytojas).
8. Dokumentas, įrodantis rinkliavos už žemės darbus sumokėjimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Alytaus miesto savivaldybė—s administracija
Įmonės kodas: 188706935
Įmokos kodas: Už leidimą kasinėti
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Šiaulių banko Alytaus filialas LT037181200002130485
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Miesto ūkio skyrius
Pareigos: vyriausieji specialistai
Telefonas: +37031555134
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: arvydas.kavaliauskas@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas (fizinis arba juridinis asmuo) pateikia prašymą ir kitus paslaugai suteikti reikalingus dokumentus.
2. Atsakingas MŪS specialistas, išnagrinėjęs prašymą, priima sprendimą išduoti arba neišduoti sutikimo. Kai priimamas sprendimas išduoti sutikimą, specialistas užpildo nustatytą sutikimo vykdyti žemės darbus formą ir pasirašo.
3. Sutikimas išduodamas asmeniui (arba jo įgaliotam asmeniui) atvykus į instituciją.
4. Jei priimamas sprendimas neišduoti leidimo, rašomas motyvuotas atsakymas raštu
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijungus portale www.epaslaugos.lt užpildomas prašymas, prisegami reikalingi dokumentai.
El. bankininkystės priemonėmis sumokama nustatyto dydžio rinkliava. Leidimas pateikiamas portale www.epaslaugos.lt
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D1-848 patvirtintas organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D1-848 patvirtintas organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D1-848 patvirtintas organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
Pavadinimas Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. DV-271
Nuoroda http://www.ams.lt:8080/va/Default.aspx?Id=3&DocId=50700
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.  DV-271<br/> Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. DV-271

Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-43 patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/0a262020a3ac11e3aeb49a67165e3ad3
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-43 patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatai<br/> Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-43 patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatai

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Sutikime nurodomas galiojimo terminas priklauso nuo numatytų darbų apimties. Esant poreikiui pratęsti sutikimą, asmuo gali kreiptis pakartotinai.
Asmeniui atvykus į instituciją paslauga suteikiama vietoje.
Raktažodžiai
Leidimas, kasinėjimo darbai
PAS5223
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems