Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 60 48716
Fakso nr.
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Leidimo kasinėti išdavimas
Leidimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Inžinerinių tinklų avarijų likvidavimo darbai gali būti pradėti vykdyti be leidimo, prieš tai pranešus Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriui bei Viešosios tvarkos skyriui. Jeigu inžinerinių tinklų avarija nelikviduojama per 24 val. arba išardytos dangos po šios avarijos likvidavimo neatstatomos per 5 paras, privaloma gauti leidimą. Leidimai kasinėjimo darbams vykdyti esamų kelių (gatvių) juostose neišduodami, išskyrus jų remonto ar rekonstrukcijos atvejus ir likviduojant inžinerinių tinklų avarijas, nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. iki kitų metų balandžio 15 d. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.
Prašymas teikiama raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybę, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (savivaldybės oficialiu administracija@palanga.lt ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybę, išsiunčiamas paštu, per. e. pristatymas sistemą, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos; Žemės ir aplinkos darbai
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Leidimas kasinėti ir aptverti; Pradedant statybas / rekonstrukciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas vykdyti kasinėjimo darbus; Raštas apie tai, kad prašymas nepatenkintas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Suderintą su nurodytomis institucijomis nustatytos formos paraišką.
2. Sklypo planą, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodyta darbų vykdymo vieta. Darbų vykdymo vieta turi būti detalizuojama nurodant kasamų tranšėjų ilgį, plotį, dangų tipą, kasimo būdą. Sklypo planas turi būti suderintas su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.
3. Leidimo statybai kopiją, kai požeminių komunikacijų ar statinių statybai reikalingas leidimas statybai.
4. Sutarties su kelių (gatvių), šaligatvių dangas atstatančia įmone kopiją.
5. Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus išduotą leidimą, jeigu vykdant darbus bus reikalinga kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti medžius ir krūmus.
6. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo gatvėse schemą, suderintą su Palangos miesto policijos komisariatu. Schemoje turi būti pažymėtos kasinėjimo zonos aptvėrimas ir kelio ženklų išdėstymas.
7. Už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos išduoto leidimo kopiją, jeigu žemės darbai bus vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Palangos miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 125196077
Įmokos kodas: Vietinė rinkliava už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus
Banko pavadinimas: AB Šiaulių banko Palangos filialas
Sąskaitos numeris: LT467180600000130765
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rinkliavų skyrius
Pareigos: Rinkliavų skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37046048729
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rinkliava@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybę arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybę arba registruotu laišku arba el. paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas teikiama raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (savivaldybės oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu


Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F31E79DEC55D
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Pavadinimas STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.06.01:2016 STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS priežiūra,, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.06.01:2016  STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS priežiūra,, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848<br/> <br/><br/> <br/><br/> STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.06.01:2016 STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS priežiūra,, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848

Pavadinimas STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“, PATVIRTINTAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1 –713
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“, PATVIRTINTAS  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1 –713 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“, PATVIRTINTAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1 –713
Pavadinimas STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017 STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS, PATVIRTINTAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017 STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS, PATVIRTINTAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministro   2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017 STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS, PATVIRTINTAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.20B9E2CD15C0
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;<br/><br/>  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;


Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 ,,Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F467B46501DE/VrHlmEuiRg
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 ,,Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;<br/><br/> Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 ,,Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;


Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T2-160 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.497030/WWoEiMkbQd
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T2-160 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“<br/> Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T2-160 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“

Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A1-801 „Dėl leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.497020/xqtBNskUCI
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A1-801 „Dėl leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje  išdavimo tvarkos aprašo“ Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A1-801 „Dėl leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo“
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė
Leidimai kasinėjimo darbams vykdyti esamų kelių (gatvių) juostose neišduodami, išskyrus jų remonto ar rekonstrukcijos atvejus ir likviduojant inžinerinių tinklų avarijas, nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. iki kitų metų balandžio 15 d.
Raktažodžiai
Kasinėti, aptverti kasti, leidimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybę arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybę arba registruotu laišku arba el. paštu.
PAS3110
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-05-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems