Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pasvalio rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37045154101
Faksas
+37045154130
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose. Nustatytos formos prašymą dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei genėjimo darbų fiziniai, juridiniai asmenys gali pateikti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos gyvenamosios vietos seniūnui tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Seniūnas išnagrinėjęs prašymą išduoda leidimą. Dėl saugotinų medžių, krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo seniūnas gali kreiptis į Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją, perduodamas jai visus turimus dokumentus. Gavusi prašymą Pasvalio rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, vyksta į vietą apžiūrėti numatomų kirsti ar kitaip pertvarkyti želdinių natūralios būklės, nustato želdinių atkuriamąją vertę, teikia pasiūlymus dėl leidimo kirsti želdinius išdavimo ar neišdavimo. Pagal Komisijos rekomendacijas, Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė paruošia leidimą, kuriame nurodomi kertami želdiniai, jų atkūrimas, nustatoma saugotinų medžių ir krūmų atkuriamoji vertė (išskyrus atvejus, kai saugotini medžiai ir krūmai gali būti kertami neatlygintinai). Leidimas išduodamas pervedus į Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą želdinių atkuriamąją vertę arba pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per metus pasodinti savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė > Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduodamas leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (įskaitant tuos atvejus, kuomet leidimas suteiktas ne visiems prašyme nurodytiems darbams); arba informavimas, kada numatoma vykdyti kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus; arba raštas apie leidimo nesuteikimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
1. Prašymą;
2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentus;
3. Žemės sklypo planą;
4. Jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo - pateikti įgaliojimą;
5. Jeigu turi patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą;
6. Jeigu apie žemės sklypą nėra informacijos Nekilnojamo turto registro centriniam duomenų banke - pateikti žemės sklypo nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Prašymą;
2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentus (kopija);
3. Žemės sklypo planą (kopija);
4. Jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo - pateikti įgaliojimo kopiją;
5. Jeigu turi patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą;
6. Jeigu apie žemės sklypą nėra informacijos Nekilnojamo turto registro centriniam duomenų banke - pateikti žemės sklypo nuosavybę patvirtinančius dokumentus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188753657
Įmokos kodas: už želdinių atkuriamąją vertę
Banko pavadinimas: AB Luminor Bank
Sąskaitos numeris: LT934010042600045781
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Simona Skumbinaitė
Pareigos: Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045148116
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daujenusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Danilevičė
Pareigos: Joniškėlio miesto seniūnijos specialistė
Telefonas: +37045138245
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: joniskeliomsen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rūta Liberienė
Pareigos: Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045138369
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: joniskelioasen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Anelė Užkurienė
Pareigos: Krinčino seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045144189
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: krincinosen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Justina Steponavičiūtė
Pareigos: Namišių seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045147373
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: namisiusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Valotkienė
Pareigos: Pasvalio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045134231
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pasvaliomsen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Mainionienė
Pareigos: Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045134314
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pasvalioasen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Punienė
Pareigos: Pumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045143665
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pumpenusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Antanaitienė
Pareigos: Pušaloto seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045146667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pusalotosen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Zita Šimaitienė
Pareigos: Saločių seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045140435
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: salociusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Balzarevičienė
Pareigos: Vaškų seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045141243
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vaskusen@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Joana Grincevičienė
Pareigos: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė
Telefonas: +37045154118
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dokumentai@pasvalys.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Želdynų ar želdinių savininkas, valdytojas ar naudotojas, pateikia Savivaldybės administracijai argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams.
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (išskyrus atvejus, kai atliekama želdinių būklės ekspertizė arba Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai nusprendus Leidimo neišduoti), yra išduodamas Leidimas, kuris galioja vienus metus nuo jo išdavimo.
3. Esant neaiškiai argumentacijai, iš želdynų ar želdinių savininko, valdytojo ar naudotojo gali būti paprašyta papildomos informacijos ar sukviesta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija.
4. Komisija, apžiūrėjusi prašomus kirsti, genėti ar persodinti ar kitaip tvarkyti želdinius, surašo Želdinių apžiūros ir vertinimo aktą, kuriame pateikia rekomendacijas dėl Leidimo išdavimo arba neišdavimo.
5. Saugotinų medžių ir krūmų vertė nustatoma, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika. Medžio vertė gali būti patikslinta jį nukirtus (dėl puvinio).
6. Prireikus atliekama želdinių būklės ekspertizė, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta želdinių būklės ekspertizės tvarka.
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės administracijos išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui ir atlyginus medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.
Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia: kai jie auga: vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose; ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių; ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje; kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu), išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas; invazinėms medžių rūšims, įrašytoms į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą; formuojant gyvatvores ir karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose.
Neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus), galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą bei pateikia mokėjimo užduotį arba atmeta leidimo išdavimo prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas sumoką jam pateiktą sumą Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) pagal jam pateiktą apmokėjimo užduotį.
4. Paslaugos gavėjas, atskirai informuotas apie parengtą leidimą, atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BA283DF0FB41
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.56132466AE65
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1900A1D4E040
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“
Nuoroda http://www.am.lt/TA/ta.php3?url=http%3A%2F%2Fwww3.lrs.lt%2Fc-bin%2Fspec%2Ffull%2Fpreps2%3FCondition1%3D323695%26Condition2%3D
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. DV-379 „Dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miško paskirties ir privačioje žemėje kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo bei medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos nustatymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500772
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. DV-379 „Dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miško paskirties ir privačioje žemėje kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo bei medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos nustatymo“ Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. DV-379 „Dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miško paskirties ir privačioje žemėje kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo bei medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos nustatymo“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo„
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/52d7dcb035d711e99595d005d42b863e
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo„ Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo„
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E0E342F72CDE
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“<br/><br/>  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“


Pastabos
Sklypų ribas ir želdinius, kuriuos norima tvarkyti turi parodyti jų savininkai arba įgalioti asmenys.
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
pas2480_veiksmu_schema.pdf pas2480_veiksmu_schema.pdf
Paslaugos žingsniai:
1. Želdynų ar želdinių savininkas, valdytojas ar naudotojas, pateikia Savivaldybės administracijai argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams.
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (išskyrus atvejus, kai atliekama želdinių būklės ekspertizė arba Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai nusprendus Leidimo neišduoti), yra išduodamas Leidimas, kuris galioja vienus metus nuo jo išdavimo.
3. Esant neaiškiai argumentacijai, iš želdynų ar želdinių savininko, valdytojo ar naudotojo gali būti paprašyta papildomos informacijos ar sukviesta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija.
4. Komisija, apžiūrėjusi prašomus kirsti, genėti ar persodinti ar kitaip tvarkyti želdinius, surašo Želdinių apžiūros ir vertinimo aktą, kuriame pateikia rekomendacijas dėl Leidimo išdavimo arba neišdavimo.
5. Saugotinų medžių ir krūmų vertė nustatoma, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika. Medžio vertė gali būti patikslinta jį nukirtus (dėl puvinio).
6. Prireikus atliekama želdinių būklės ekspertizė, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta želdinių būklės ekspertizės tvarka.
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės administracijos išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui ir atlyginus medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.
Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia: kai jie auga: vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose; ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių; ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje; kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu), išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas; invazinėms medžių rūšims, įrašytoms į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą; formuojant gyvatvores ir karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose.
Neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus), galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.PAS2480
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-03-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems