Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius savivaldybės viešosiose vietose. Renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki renginio organizavimo dienos raštu arba esant galimybei elektroninėmis priemonėmis pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą leisti organizuoti renginį ir teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas). Už leidimą organizuoti komercinį renginį renkama Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta rinkliava. Asmuo apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas per www.epaslaugos.lt portalą arba asmens nurodytu būdu.

Leidimo nereikia, kai renginį pagal patvirtintą programą organizuoja savivaldybės administracija, savivaldybei pavaldžios įstaigos arba tiems renginiams, kurie organizuojami pagal miesto renginių planą, taip pat uždarose patalpose, įstaigose ar uždaroje privačioje teritorijoje organizuojamiems renginiams.

PASTABA. Jei renginys atitinka Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatyme numatytą pobūdį, organizatoriai privalo laisva forma pranešti apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių arba ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos pateikti rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kultūros ir sporto paslaugos; Viešoji tvarka ir renginiai
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Leidimas rengti masinius viešuosius renginius; Norint gauti leidimą / licenciją > Turizmas ir kita poilsio organizavimo veikla; Naudojantis kultūros paslaugomis
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas arba motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Nustatytos formos prašymas.
2. Komisijai pritarus prašymui leisti organizuoti renginį, renginio organizatorius raštu arba, esant galimybei, elektroninėmis priemonėmis pateikia visus arba kai kuriuos iš šių dokumentų, jei juos pateikti nurodo komisija:
2.1. verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo kopiją (šių dokumentų kopijų pateikti nereikia, jei dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis) ar kito dokumento, suteikiančio teisę organizuoti renginį, kopiją;
2.2. licencijos vykdyti atitinkamą veiklą kopija, jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės;
2.3. jei planuojamos sporto šakų varžybos, atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą organizuoti numatomas varžybas konkrečioje vietoje;
2.4. planuojant parodomuosius aviacijos renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus ir pan. akcijas) – Civilinės aviacijos administracijos leidimo kopiją.
2.5. sutarties su švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo įmone kopiją, jei tokia sutartis sudaryta;
2.6. sutarties su saugos tarnyba dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo kopija, jei tokia sutartis sudaryta.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188706935
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Šiaulių banko Alytaus filialas LT737181200002130486
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daina Čečkauskienė
Pareigos: Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031555112
Mobilusis telefonas: +37069809017
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daina.ceckauskiene@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia prašymą ir teisės aktų nustatytus dokumentus.
2. Asmeniui pateikus visus reikalingus dokumentus, inicijuojamas Komisijos posėdis.
3. Leidimą pasirašo administracijos direktorius.
4. Leidimas išduodamas asmeniui (arba jo įgaliotam asmeniui) atvykus į instituciją ir pateikus apmokėjimo kvitą (esant poreikiui).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas nustatytos formos prašymas arba prašymas užpildomas portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Renginių organizatoriai elektroninėmis priemonėmis per portalą www.epaslaugos.lt pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijai prašymą leisti organizuoti renginį ir teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas). Komisijai pritarus prašymui leisti organizuoti renginį, renginio organizatorius elektroninėmis priemonėmis pateikia papildomus dokumentus, kuriuos pateikti nurodo komisija. Leidimas išduodamas portale www.epaslaugos.lt, asmuo informuojamas elektroniniu paštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymas Nr. DV-942 ,,Dėl Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“
Nuoroda http://www.alytus.lt/teises-aktai
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymas Nr. DV-942 ,,Dėl Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“<br/> Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymas Nr. DV-942 ,,Dėl Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“

Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-04 įsakymas Nr. DV-68 ,,Dėl leidimo organizuoti renginį formos tvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/464a50c0996c11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-04 įsakymas Nr. DV-68 ,,Dėl leidimo organizuoti renginį formos tvirtinimo“ Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-04 įsakymas Nr. DV-68 ,,Dėl leidimo organizuoti renginį formos tvirtinimo“
Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimas Nr. T-130 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešose Alytaus miesto savivaldybės vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc463ac012a611e6967e9f0dcce7887c
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimas Nr. T-130 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešose Alytaus miesto savivaldybės vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“ Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimas Nr. T-130 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešose Alytaus miesto savivaldybės vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Komisijos sprendimas neišduoti leidimo per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai
Leidimų išdavimas, renginiai, organizuoti renginį
PAS30692
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2020-06-05
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems