Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 75631
Faksas
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo platinti augalų apsaugos produktus išdavimas

Fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis platinti augalų apsaugos produktus, privalo gauti Leidimą platinti augalų apsaugos produktus (toliau – platinimo leidimas). Platinimo leidime nurodoma konkreti platinimo vieta. Deklaraciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su platinimo leidimo išdavimu ir veiklos vykdymu, fiziniai arba juridiniai asmenys Tarnybai pateikia ir gauna per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai per Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas platinti augalų apsaugos produktus

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. patvirtintos formos deklaraciją; 2. papildomi dokumentai: 2.1. jeigu deklaraciją pateikia fizinis asmuo, – augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka; 2.2. jeigu deklaraciją pateikia juridinis asmuo, – juridinio asmens darbuotojo, tiesiogiai vykdančio veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbančio pagal darbo sutartį, arba asmens, su kuriuo sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas (1) PRIEDAI deklaracija leidimui platinti.docx
Nuoroda į formą priedai-deklaracija-leidimui-platinti.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
(1) PRIEDAI deklaracija leidimui platinti.docx (1) PRIEDAI deklaracija leidimui platinti.docx priedai-deklaracija-leidimui-platinti.docx priedai-deklaracija-leidimui-platinti.docx
(1) PRIEDAI deklaracija leidimui platinti.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Darius Baškys
Pareigos: Agrochemijos skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052731459
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: darius.baskys@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą, Tarnybai pateikia Tarnybos patvirtintos formos Deklaraciją apie ketinimą vykdyti augalų apsaugos produktų platinimo veiklą (toliau – deklaracija), kuriame nurodoma ši informacija: 1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas; 2. fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas; 3. fizinio arba juridinio asmens augalų apsaugos produktų prekybos vietos adresas; 4. fizinio arba juridinio asmens augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) adresas (-ai); 5. fizinio arba juridinio asmens telefono numeris; 6. fizinio arba juridinio asmens elektroninio pašto adresas (jeigu yra). Kartu su deklaracija pateikiami šie dokumentai: 1. jeigu deklaraciją pateikia fizinis asmuo, – augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka; 2. jeigu deklaraciją pateikia juridinis asmuo, – juridinio asmens darbuotojo, tiesiogiai vykdančio veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbančio pagal darbo sutartį, arba asmens, su kuriuo sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis prekiauti augalų apsaugos produktais, privalo gauti
Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais (toliau – prekybos leidimas). Prekybos leidime
nurodoma konkreti prekybos vieta. Prašymą ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su
prekybos leidimo išdavimu ir veiklos vykdymu, fiziniai arba juridiniai asmenys pateikia ir gauna
per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai per Valstybinę
augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Augalų apsaugos produktų platinimo leidimas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Tarnybai dienos arba nuo deklaracijoje apie ketinimą vykdyti veiklą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Tarnybai diena.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 157 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AD44354DA25E/diNJrtqHRh
Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-53 "Dėl Augalų apsaugos produktų platinimo leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91942240072c11e8b3e7ba9cffd043b1
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-53 "Dėl Augalų apsaugos produktų platinimo leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo" Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-53 "Dėl Augalų apsaugos produktų platinimo leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-564 "Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19431CB8A7D7/kPiNTRfCzc
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-564 "Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo" Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-564 "Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo"
Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. A1-86 Dėl leidimo platinti augalų apsaugos produktus ir deklaracijos apie ketinimą vykdyti augalų apsaugos produktų platinimo veiklą formų patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4ce745017c911e88456d055fb6f6244
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. A1-86 Dėl leidimo platinti augalų apsaugos produktus ir deklaracijos apie ketinimą vykdyti augalų apsaugos produktų platinimo veiklą formų patvirtinimo Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. A1-86 Dėl leidimo platinti augalų apsaugos produktus ir deklaracijos apie ketinimą vykdyti augalų apsaugos produktų platinimo veiklą formų patvirtinimo
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
augalų apsaugos produktai, leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra aprašymo
PAS30102
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems