Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 75631
Faksas
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams išdavimas
Leidimo naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams išdavimas

Pareiškėjas, norintis tiekti Lietuvos Respublikos rinkai augalų apsaugos produktą, registruotą ES valstybėse narėse, kuris gali būti tapatus jau įregistruotam Lietuvos Respublikoje, pateikia tarnybai prašymą ir duomenis, nurodytus teisės aktuose. Įvertinus dokumentų atitikimą reikalavimams, pagal kitos ES šalies atsakingos institucijos pateiktą informaciją atliekamas produktų tapatumo atitikimo palyginimas ir priimamas sprendimas dėl leidimo prekiauti augalų apsaugos produktu, tapačiu Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktu arba dėl leidimo naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietyvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais.

Leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenys, norintys prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, arba norintys naudotiasmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, pateikia Tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A1-70 patvirtintą prašymą išduoti Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams arba Tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A1-71 patvirtintą prašymą išduoti Leidimą naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ir dokumentus Tarnybai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-118 p“Dėl leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo” taisyklių reikalavimais.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valslstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimonda Grigaitė
Pareigos: Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Telefonas: +37052312729
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052730233
El. paštas: raimonda.grigaite@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenys, norintys prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, arba norintys naudotiasmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, pateikia Tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A1-70 patvirtintą prašymą išduoti Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams arba Tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A1-71 patvirtintą prašymą išduoti Leidimą naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ir dokumentus Tarnybai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-118 p“Dėl leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo” taisyklių reikalavimais.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
-
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 521 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 45 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 28 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 45 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1401372341662
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 3D-118 “Dėl leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo”
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC59905D8563/IgqNwMetSG
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 3D-118 “Dėl leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir  panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 3D-118 “Dėl leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo”
Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymas Nr, A1-70 „Dėl prašymo išduoti Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, formų patvirtinimo“
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/sakymas_dl_prekybos.pdf
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymas Nr, A1-70 „Dėl prašymo išduoti Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, formų patvirtinimo“ Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymas Nr, A1-70 „Dėl prašymo išduoti Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, formų patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymas Nr, A1-71 „Dėl prašymo išduoti Leidimą naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir Leidimo naudoti asmeninėns reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, formų patvirtinimo“
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/sakymas_dl_naudojimo.pdf
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymas Nr, A1-71 „Dėl prašymo išduoti Leidimą naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir Leidimo naudoti asmeninėns reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, formų patvirtinimo“ Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymas Nr, A1-71 „Dėl prašymo išduoti Leidimą naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir Leidimo naudoti asmeninėns reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, formų patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams.
Leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenys, norintys prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, arba norintys naudotiasmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, pateikia Tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A1-70 patvirtintą prašymą išduoti Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams arba Tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A1-71 patvirtintą prašymą išduoti Leidimą naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ir dokumentus Tarnybai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-118 p“Dėl leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo” taisyklių reikalavimais.
PAS30330
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-11-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems