Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas


Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir teikti paslaugas Alytaus miesto viešosiose vietose.

Asmens prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, arba elektroninėmis priemonėmis – per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba portale www.epaslaugos.lt).

Asmuo apie sprendimą dėl leidimo / licencijos išdavimo informuojamas telefonu. Informacija apie išduotą leidimą suvedama Licencijų informacinėje sistemoje licencijavimas.lt.


 


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas arba motyvuotas neigiamas atsakymas raštu

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jei prekiaujama savo gamybos žemės ūkio ir/ar maisto produktais, medumi ar jo produktais – žemės nuosavybę patvirtinančių dokumentų arba ūkininko pažymėjimo arba sodų bendrijos nario pažymėjimo arba bityno paso kopija.
Jei pageidaujama pasinaudoti vietinės rinkliavos lengvatomis – pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo arba moksleivio ar studento pažymėjimo kopija.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188706935
Įmokos kodas: Už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas (paskirtis)
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Šiaulių banko Alytaus filialas LT307181200002130484
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Turto valdymo ir verslo skyrius
Pareigos: vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37031555139
Mobilusis telefonas: +37062024409
Faksas: +37031555192
El. paštas: info@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia prašymą ir sumoka nustatytą vietinės rinkliavos mokestį;
2. Kompetentinga institucija išduoda leidimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
PRAŠYMAS IŠDUOTI (PRATĘSTI) LEIDIMĄ PREKIAUTI BEI TEIKTI PASLAUGAS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo prisijungia per el. bankininkystės ar kitas autentifikavimo priemones.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5B99A78DA6C7
Lietuvos Respublikos maisto įstatymas<br/><br/> Lietuvos Respublikos maisto įstatymas


Pavadinimas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.28F4561D519F
Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-10-15 įsakymas Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo&quot;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5FFAB91439B5
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-10-15 įsakymas Nr. B1-527  „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo&quot;<br/> Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-10-15 įsakymas Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo&quot;

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 06 11 nutarimu Nr. 697 patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5810831B52F5
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 06 11 nutarimu Nr. 697 patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 06 11 nutarimu Nr. 697 patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės

Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimas Nr. T-42 „Dėl Viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašo&quot;.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.490074
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimas  Nr. T-42  „Dėl Viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašo&quot;.<br/> Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimas Nr. T-42 „Dėl Viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašo&quot;.

Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimas Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo&quot;

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/b875d56012a611e6967e9f0dcce7887c
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimas Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo&quot;<br/><br/> Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimas Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo&quot;


Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimas Nr. T-307 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo&quot;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dafdefc0443511e7b66ae890e1368363
 Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimas  Nr. T-307 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo&quot;  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimas Nr. T-307 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo&quot;
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Galimybė gauti elektros energijos tiekimą suteikiama priklausomai nuo konkrečios prekybos ar paslaugų teikimo vietos ir toje vietoje esančių techninių galimybių. Rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti elektros energijos tiekimą, privalo nurodyti atsakingą asmenį.
Pastabos: 1. Jeigu prekybos plotas yra didesnis nei Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo" 1 punktu, 7.4 papunkčiu nustatyti 9 kv. m, t. y. išskaidytas į kelias dalis (prekybos ir aptarnavimo) ar daugiau negu viena darbo vieta, tai mokestis mokamas už kiekvieną prekybos ir aptarnavimo dalį ar darbo vietą atskirai. 2. Galimybė gauti elektros energijos tiekimą suteikiama priklausomai nuo konkrečios prekybos ar paslaugų teikimo vietos ir toje vietoje esančių techninių galimybių. Rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti elektros energijos tiekimą, privalo nurodyti atsakingą asmenį.
Raktažodžiai
leidimas, prekyba, paslaugos
PAS5211
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems