Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo statyti naują statinį ir leidimo rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe išdavimas
Norėdamas gauti leidimą statyti naują statinį / rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe Statytojas kreipiasi į Inspekciją, pateikdamas prašymą ir atitinkamus dokumentus.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Nėra duomenų
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą (statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Llietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826, (toliau - Reglamentas) 1 priedas);

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 7 ar 8 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje);

3. Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norėdamas gauti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe Statytojas kreipiasi į Inspekciją, pateikdamas prašymą, nurodytus dokumentus bei rašytinius pritarimus teisės aktų nustatyta tvarka (pasinaudodamas IS "Infostatyba" arba tiesiogiai Inspekcijai). Pagal kompetenciją projektą tikrina statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymo Nr. D1-826, (toliau - Reglamentas) 9 priedo 1, 3, 4, 5 ir 17 punktuose nurodyti subjektai. Projekto patikrinimo procedūros atliekamos analogiškos, nurodytoms Reglamento IV skyriuje procedūroms. Savo pritarimus projektui subjektai paskelbia IS "Infostatyba". Visiems projektą tikrinusiems subjektams pritarus projektui, statytojui ar jo įgaliotam asmeniui atsakymas įteikiamas per IS "Infostatyba", raštu arba el. paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Nėra duomenų
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo"
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382319&p_query=&p_tr2=
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-826  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo"
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Teritoriniai vandenys, tarptautiniai vandenys, kontinentinis selfas, leidimas statyti, leidimas rekonstruoti.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norėdamas gauti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe Statytojas kreipiasi į Inspekciją, pateikdamas prašymą, nurodytus dokumentus bei rašytinius pritarimus teisės aktų nustatyta tvarka (pasinaudodamas IS "Infostatyba" arba tiesiogiai Inspekcijai). Pagal kompetenciją projektą tikrina statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymo Nr. D1-826, (toliau - Reglamentas) 9 priedo 1, 3, 4, 5 ir 17 punktuose nurodyti subjektai. Projekto patikrinimo procedūros atliekamos analogiškos, nurodytoms Reglamento IV skyriuje procedūroms. Savo pritarimus projektui subjektai paskelbia IS "Infostatyba". Visiems projektą tikrinusiems subjektams pritarus projektui, statytojui ar jo įgaliotam asmeniui atsakymas įteikiamas per IS "Infostatyba", raštu arba el. paštu.
PAS30386
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems