Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas
Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas prarandamas arba sugadinamas.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengtas leidimo dublikatas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba siunčiamas registruotu paštu.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams; Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams; Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais; Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, su prašymu gauti dublikatą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti leidimo dublikatą) pateikia ir sugadinto leidimo originalą, jeigu leidimas išspausdintas popieriuje.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sonata Šėlienė
Pareigos: Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja
Telefonas: +37037425802
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sonata.seliene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Gavus prašymas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiamas pareiškėjui patvirtinimas, kad prašymas gautas (patvirtinimas nesiunčiamas jei jis buvo įteiktas pareiškėjui priduodant paraišką). Patvirtinimas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu jis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
2. Įvertinama ar prašymas kartu su papildomais dokumentais atitinka LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse (toliau - Taisyklės) nustatytus reikalavimus.
3. Jeigu prašymas užpildytas neteisingai, pateikti ne visi papildomi dokumentai arba jie įforminti netinkamai, pareiškėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.
4. Jeigu prašymas užpildytas teisingai rengiamas administracijos direktoriaus įsakymas.
5. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą, rengiamas leidimo dublikatas.
6. Patikrinama ar įmonė yra sumokėjusi valstybės rinkliavą už leidimo dublikato išdavimą.
7. Pasirašytas leidimo dublikatas (ir jo kopija) atiduodamas Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyrio (toliau – Poskyriui) 3 langeliui.
8. Visa leidimo dublikato dokumentui parengti reikalinga informacija, leidimo dublikato kopija su atsiėmusio asmens rekvizitais ir data, segami į bylą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://ep.kaunas.lt/service/documents/1980_1325_Prasymas_NAFTA_dublikatas.doc
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimo dublikatas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba siunčiamas regsitruotu paštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EB14CFD3BEA/cNxXzyWRgK
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Leidimas, dublikatas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Gavus prašymas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiamas pareiškėjui patvirtinimas, kad prašymas gautas (patvirtinimas nesiunčiamas jei jis buvo įteiktas pareiškėjui priduodant paraišką). Patvirtinimas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu jis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
2. Įvertinama ar prašymas kartu su papildomais dokumentais atitinka LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse (toliau - Taisyklės) nustatytus reikalavimus.
3. Jeigu prašymas užpildytas neteisingai, pateikti ne visi papildomi dokumentai arba jie įforminti netinkamai, pareiškėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.
4. Jeigu prašymas užpildytas teisingai rengiamas administracijos direktoriaus įsakymas.
5. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą, rengiamas leidimo dublikatas.
6. Patikrinama ar įmonė yra sumokėjusi valstybės rinkliavą už leidimo dublikato išdavimą.
7. Pasirašytas leidimo dublikatas (ir jo kopija) atiduodamas Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyrio (toliau – Poskyriui) 3 langeliui.
8. Visa leidimo dublikato dokumentui parengti reikalinga informacija, leidimo dublikato kopija su atsiėmusio asmens rekvizitais ir data, segami į bylą.
PAS4366
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-05-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems