Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 60 48716
Fakso nr.
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas (patikslinimas)

Pareiškėjas arba leidimo turėtojas dokumentus papildyti ar (ir) patikslinti leidimą pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai Palangos miesto savivaldybės administracijai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Išduoti leidimai patikslinami ar (ir) papildomi leidimo turėtojo prašymu Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 35 ir 36 punktuose nustatytais atvejais. Išduoti leidimai gali būti patikslinami ar (ir) papildomi juos išdavusios institucijos iniciatyva Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju.

Patikslintame ar (ir) papildytame leidime (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) duomenys nurodomi pagal Leidimų išdavimo taisyklių 54 punkto reikalavimus. Patikslintas leidimas išrašomas naujame leidimo blanke, paliekamas tas pats leidimo numeris. Palangos miesto savivaldybės administracijai priėmus sprendimą papildyti ar (ir) patikslinti leidime įrašytus duomenis, leidimo turėtojas grąžina jai leidimo originalą (jeigu leidimas išspausdintas popieriuje).

Jeigu keičiasi leidime nurodyti duomenys (leidime įrašytų dujų pavadinimai ir kodai, dujų terminalų (sandėlių), degalinių, prekybos vietų adresai ar kiti leidime nurodyti rekvizitai), leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma, Leidimų išdavimo taisyklių 38 punkte nurodyta tvarka pranešti apie tai Palangos miesto savivaldybės administracijai, pateikti prašymą papildyti ar (ir) patikslinti leidimą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Už leidimo papildymą ar (ir) patikslinimą mokama valstybės rinkliava.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kita prekyba; Leidimas verstis prekyba naftos produktais
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Papildytas ir/ar patikslintas leidimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Leidimo turėtojas (pardavėjas), norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, Palangos miesto savivaldybės administracijai pateikia prašymą ir deklaraciją. Prašyme papildomai nurodoma:
1. Turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data.
2. Prašomi įrašyti nauji nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai.
3. Prašomi įrašyti nauji degalinės įrenginiai (talpyklos ir (ar) degalų įpylimo kolonėlės). Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 34 punkte nurodytus dokumentus.
4. Prašomi įrašyti papildomi nefasuotų naftos produktų terminalų (sandėlių) adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 32 punkte nurodytus reikalavimus.

Leidimo turėtojas (pardavėjas), norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, Palangos miesto savivaldybės administracijai pateikia prašymą ir deklaraciją. Prašyme papildomai nurodo turimo leidimo rūšį, numerį ir išdavimo datą. Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:
1. Juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas.
3. Leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo (sandėlio) adresas.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą).
5. Pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52525
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52525
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52525
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52525
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52525
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52525
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52525
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52525
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Žaneta Blochina
Pareigos: Rinkliavų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37046048729
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rinkliava@palanga.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Akvilė Kilijonienė
Pareigos: Administracijos direktorė
Telefonas: +37046048705
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: direktorius@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainės.
2. Duomenys apie fizinį asmenį (ar nėra pradėta jo atžvilgiu bankroto procedūra) gaunami iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainės.
3. Informacija dėl pareiškėjo veiklos iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams.
4. Informacija apie nustatytos valstybės rinkliavos už paslaugos suteikimą sumokėjimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1. Prašymo forma nustatyta Leidimų išdavimo taisyklių 3 priede.
2. Deklaracijos apie pareiškėjo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams forma nustatyta Leidimų išdavimo taisyklių 10 priede.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
112 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 15 Darbo dienos Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
112 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 15 Darbo dienos Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.167899
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas  Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės)
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417906/ZFoNQEOmBW
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės) Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.116101
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
grafine-butinu-veiksmu.docx grafine-butinu-veiksmu.docx
1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainės.
2. Duomenys apie fizinį asmenį (ar nėra pradėta jo atžvilgiu bankroto procedūra) gaunami iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainės.
3. Informacija dėl pareiškėjo veiklos iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams.
4. Informacija apie nustatytos valstybės rinkliavos už paslaugos suteikimą sumokėjimą.
PAS35654
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-02-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems